23 aprill 2012

Jüripäevavägi

President Lennart Georg Meri sõnas kord ühes intervjuus, et kuuldused minu surmast on liialdatud. Vahepeal on valmis saanud Kareda valla 2011.a. majandusaasta aruanne. Volikokku kinnitamiseks jõuab see küll alles juunis, kuid tänu sellele, et läbisime riigi toel tervendamise ning ka muude asjade kokkulangevuse tõttu võib tõdeda, et majandusnäitajad on märksa paremad kui eelnevatel aastatel. 
Oleme enda jaoks kaardistanud ka kõik vallateed. Jah, on kohti, kus auk on suurem kui tee ise, kuid kuna lund sel aastal nõndapalju polnud, siis saame sel aastal teha ka suvist teedehooldust. Mis mahus täpselt, saab selgeks nädala lõpuks. 
Ka elektriauto kasutusleping tuli ära. Kui esimest sooviavaldust sotsiaalministeeriumi poole saatsime, ütlesin kellelegi, et saame vähemalt põrsa kotis osta. Et kui tasuta antakse, siis on tore. Aga kui selgub, mis maksab kasko ja muu taoline, siis enam nii tore pole. Ütleme nii, et avastamisrõõmu saab meil olema (ja puksiiride numbrid tuleks ka siis ruttu telefoniraamatusse ära salvestada).
Ülemöödunud nädalal kirjutas JT Koeru valla veistest. Nüüd on need siis Kareda valla veised. Või õigemini, kuuluvad ühele Kareda valla elanikule ja elutsevad Peetris. Olen sel teemal rääkinud Järvamaa veterinaarkeskusega ning hoiame olukorral silma peal. Loomapidajaks küll ei tahaks hakata. 
Aga kuna kevad käes ning märkamist palju, tasub erinevate TeemeÄra talgute seast endale üks valida.
Möödunud teisipäeval oli aga volikogu istung, mille kokkuvõte on siin:

Jürikuul peeti vallavolikogu istungit teisipäeval, 17. aprillil. Viiendat korda selle volikogu koosseisu jooksul osalesid istungul kõik volikogu liikmed.
AS Väätsa Prügila Aivar Lõhmus tegi ettekande ettevõtte tegemistest. AS Väätsa Prügila on kümnele Järvamaa omavalitsusele kuuluv äriühing, mis tegutseb 2000 aastast. AS Väätsa Prügila põhitegevuseks on jäätmete kogumine, käitlemine ja ladestamine. Sellest tulenevalt tegeletakse jäätmekäitluskeskuse haldamise, jäätmete vastuvõtu, taaskasutuse, käitlemise, ladestamise ja transporditeenuste osutamisega.
Väätsa prügila kasutab oma töös tänapäevaseid tehnilisi vahendeid. Prügilas on nõuetele vastav jäätmete ladestusala, nõrgvee ja prügilagaasi kogumissüsteem, puhastusseadmed, jäätmepress, pakendijäätmete sorteerimisliin, kompostimisväljak ja inertsete jäätmete ladestusala.
2010.a. algul tegi Eesti Energia lõpliku otsuse arendada Iru energiaploki baasil välja ka jäätmepõletusplokk. Väätsa Prügila on sõlminud Eesti Energiaga koostööleppe, mille eesmärk on ehitada Väätsa prügila kinnistule ümberlaadimisjaama kompleks eesmärgiga vaheladustada ja periooditi transportida rajatavasse Iru jäätmepõletusploki tarbeks eelkäideldud sega-olmejäätmeid. Kareda vald on üks 10st prügila aktsionärist, vallale kuulub 2,95 aktsiatest.
Anti nõusolek vee erikasutusloa taotlemiseks AS’ile Paide Vesi. Ettevõttel on luba vaja vee erikasutuseks Peetri alevikus.
Kuni 2020. aasta lõpuni anti MTÜ’le Peetri Lapsed tasuta kasutada Peetri alevikus asuv Laululava maaüksus (suurus 5020m2, sihtotstarve ühiskondlike ehitiste maa 100%).
Kuna Lea Heinaste volitused volikogu liikmena lõppesid seoses tema tagasiastumisega, tegi revisjonikomisjoni esimees Erko Einmann ettepaneku valida Lea Heinaste asemele revisjonikomisjoni liikmeks volikogu liige Taavi Tikerpalu. Volikogu revisjonikomisjoni liikmed on nüüd Erko Einmann, Urmas Dikker ja Taavi Tikerpalu. Lea Heinaste oli seni ka sotsiaalkomisjoni esimees, tema asemel valiti selle komisjoni esimeheks volikogu liige Tiiu Aas.
Ettepanekuid alatiste komisjonide koosseisude muutmiseks tegid ka teised alaliste komisjonide esimehed. Majandus- ja eelarvekomisjonist arvati välja Tõnis Aas ja Külli Majori, uueks liikmeks kinnitati Mati Käärde. Keskkonnakomisjonist arvati välja Taimo Jätsa ja Andres Laukse ning kultuurikomisjonist Lea Heinaste, Ene Reinla ja Birgit Itse.
Pearaamatupidaja Viive Kuresoo tegi ettekande 2012.a. eelarve täitmise kohta 31. märtsi seisuga. Esimese kvartaliga on laekunud 26,97% eelarve tuludest ning kulunud 26,96% planeeritust.
Järgmine volikogu istung toimub 15. mail kell 16.00.

03 aprill 2012

Lumi tuli maha ja valgeks läks maa...

Laupäevane Linnade ja Valdade Üldkogu oli ootuspäraselt protestivaimu täis. Võeti vastu deklaratsioon, mis teeb ettepanekuid mitmes olulises ühiskonna valupunktis, kuid isiklikult arvan, et üldkogu jäi natukene kiretuks. Meediassegi jõudis eelkõige suurima omavalitsuse juhi võib-olla liialt ülepakutud sõnavõtt. Aga mida tulevik toob, seda näitab aeg.

Rõõmsatest uudistest nõndapalju, et AS Järvamaa Haigla koostöös perearst Dr Sirje Reinloga on valmis osutama Kareda valla elanikele koduõendusteenust. Seda tervishoiuteenust rahastab Eesti Haigekassa ning see on saajale tasuta. Ametlik teenuse tutvustus ütleb nõnda:
Koduõendusteenus on tervishoiuteenus mida osutab õde:
·         kliendile, kes lahkub haiglast ning kes ei vaja aktiivset ravi, vaid õendusabi ja kes füüsiliste või vaimsete piirangute tõttu ei saa külastada perearsti või tervishoiuasutust
·         kliendile, kellel kodune õendusabi võimaldab ennetada haiglaravile sattumist
·         hooldushaiglast koju suunatud patsientidele
·         terminaalstaadiumis haigust põdevatele patsientidele
·         kroonilist haigust põdevatele liikumispiirangutega patsientidele
·         piiratud funktsionaalse võimekusega patsientidele raviks ja/või efektiivsemaks toimetulekuks koduses keskkonnas
·         klientidele, kelle õendusabi vajadus  ületab pereõe poolt pakutava õendusabi võimaluse
Õde teostab kodus vajalikke MEDITSIINILISI protseduure ja viib läbi  patsiendi ja perekonna õpetust, teenuse osutamise aluseks on perearsti/eriarsti saatekiri.
  
Mitterõõmsatest lugudest seda, et endiselt on kadunud Kareda valla lapitekk, mis käis kaasas noorte laulu- ja tantsupeol Tallinnas. Meie lapsed igatsevad seda tagasi!

Tulge neljapäeval laste laulmist kuulama ja laupäeva öösel vastu pühapäeva on Järva-Peetri kirikus kesköine vigiila. Kaasa teenib segakoor Petra, meid juhendab Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia selle nädala Nädala Vilistlane Siret Heinaste, kelle koolilõputööd me öösel esitame.