20 september 2011

Moodne värk

Täna avati Ämbra külas robotlüpsilaut, mis on tituleeritud Eesti moodsaimaks. Järvamaa Infoportaalis näeb laudast ka pilte ja Aktuaalses Kaameras on selle kohta uudislugu. Lüpsiseadmete paigaldaja esindaja sõnas, et kui kogu kompleks valmis (kohe varsti saab valmis laut erivajadustega loomadele, kuhu mahub üle 800 looma, ning varsti ehk ka täpselt samasugune 512 lüpsilehma mahutav laut), siis nii palju lüpsiroboteid ühes kompleksis - kokku 17 - on kõige lähemal üle ookeani Kanadas. Eks see parajasti Eesti põllumajanduse eripära ole - et mida rohkem, seda uhkem (nt Poolas ja Šveitsis on 2-3-4-lehma pidajaid palju). Oma lapsepõlvest mäletan, et Kaiu suurfarmis oli Eesti esimene lüpsikarussell, Saksa DV-st toodud, käidi seda nagu imeasja vaatamas, nüüd on imevigurid veel põnevamaks läinud. Hea meel, et lisaks laenuandjatele-ehitajatele-seadmete tarnijatele-jms- tänas AS Peetri Põld ja Piim hea koostöö eest ka Kareda Vallavalitsust.

Aga volikogu istung oli täna ka, kokkuvõte on selline:

Volikogu müüs ja rentis vallavara

Septembris peeti volikogu istungit teisipäeval, 20. septembril Peetri koolimajas.
Otsustati teha Järvamaa Omavalitsuste Liidule ettepanek muuta valmiva strateegia kehtivusaega. Järva maakonnastrateegia on koostatud aastateks 2011-2020, JOLi strateegia aastateks 2011-2015; need kaks maakondlikku strateegiat võiks olla koostatud samaks ajaks.
Otsustati müüa Peetri alevikus Kesktee 9 asuv kinnistu ning Kareda külas asuv Alma kinnistu otsustuskorras.
Kiideti heaks hajaasustuse veeprogrammi projekti „Viru ja Ülevälja kaevu rajamine“ aruanne.
Peetri keskkatlamaja, katlamaja seadmed ja soojustrassid ning soojusarvestid anti rendile SW Energia OÜ-le.
Järva maavanemalt otsustati taotleda munitsipaalomandisse Öötla külas asuv Arunurga maaüksus (maaüksuse pindala 3,11 ha)
Sel korral puudusid volikogu istungilt Ene Mikk ja Lea Heinaste. Järgmine volikogu istung on teisipäeval, 18. oktoobril.

Pildi tegi Anu Ansberg

19 september 2011

Aega pole ilmaski, kui aega ei võta

Homme saab üks põnev päev olema. AS Peetri Põld ja Piim uus robotlüpsilaut on avamiseks valmis ning lähme seda kaema. Ma ei mäleta, kes see oli, aga keegi kord ütles, et näha on, et Järvamaa põllumajandus elab - et lehmakarjad tee ääres on Järvamaal tavaline vaatepilt. Mina seda just väga tavaliseks ei pea, elavad ju need moodsad lehmad oma lautades ja pistavad pea sealt välja õige harva. Ja homme on volikogu istung ka. Seekord peame selle maha siis koolimajas ning kuidagi on peaaegu kõik eelnõud seotud valla varadega (kas siis ära müümisega, endale tahtmisega (munitsipaalomandisse taotlemine) või siis rendile andmisega). Ja homseks ootab Maret vallalehte kaaskirju/mõtteid. 
Kolmapäeval on JOLi majanduskomisjoni koosolek, teemaks 2012.a. eelarve, ning tutvustatakse valminud Järvamaa noorsootöö arengukava. Neljapäeval mängivad koolilapsed maastikul ning Kohaliku Omaalgatuse Programmi inimesed tulevad vaatama neid aknaid, mida naisseltsing Teele KOPist Peetri päevakeskusele küsis. 
Ja kõik, kel on koduses pildikogus pilte 1991-1992 aastatest Kareda vallas, võiks need digikujul Terjele saata. Kui ise skännimisvõimalust ei ole, teeme selle töö ise ära.
Ja nüüd on tõesti viimane aeg esitada oma kandidaate Õigele Mehele ka

15 september 2011

12 september 2011

Keskea rõõmud

No mitte ei saa ütlemata jätta kõiki tänusõnu. Olen nüüd paar päeva "kuldses keskeas" olnud, minu FB konto uputas õnnesoovidest ja üldsegi on tore olla.

Täna hommikul kohtusime meie kütteoperaatoritega, nentisime, et hinnatõus on paratamatu, kuid plaane tulevikuks tegema peab. Ja Rahandusministeeriumi esindajatega leppisime kokku, et kohtume kuu viimasel nädalal. Homne ja ülehomne toob kaasa koolituse ja Järvamaa kultuurinõukoja koosoleku ja vallavalitsuse istungi. Kolmapäeval on Järvamaa vabatahtlike päästekomandode koosolek. Aga meie pöördusime eelmisel reedel siseministri poole. Koerus lubatud on koerus. Aga Koerus olema peab komando ka! 

Oleme teadlikud, et käesoleval ajal analüüsitakse päästekomandode liitmist.
Koeru komando on näidanud oma tegevusega, et ta suudab kriisiolukordades jõuda operatiivselt abivajajateni.
Turvatunne, mis on päästjate poolt aastatega tekitatud, on oluline nii  Koeru valla kui ka naabervaldade elanikele ja ettevõtjatele.
Lähimad komandod jäävad Koerust rohkem kui 30ne km kaugusele, see ei võimalda piisavalt kiiret sündmuskohale jõudmist. Koeru aleviku üheks suuremaks ohuallikaks on Koeru Hooldekeskus, kus on hooldatavaid üle 200, neist paljud liikumisvõimetud. Koeru vallas asuvad suurettevõtted AS Konesko, puidutööstus AS Natural, turbarabas tegutsev ettevõtte AS Prelvex, majutusasutus “Janune Kägu”, Endla looduskaitseala, Väinjärve suplusrand, lasteaed, perelastekodu, gümnaasium, kultuurimaja ja sellega samas hoones asuv noortemaja.
Kogu teeninduspiirkonna peale on asutusi veelgi enam. Koeru komando töö jätkamisest on huvitatud ka Lääne-Virumaa omavalitsus, Rakke vald. Vahemaa kahe keskuse vahel on ~ 14 km. Rakke alevikku läbib Tallinn-Tartu raudtee, mille kogupikkus läbi valla on 13,35 km, raudteel transporditakse muuhulgas ohtlikke veoseid. Lisaks asub raudtee kõrval lubjatehas, mis on suur riskiallikas. Rakke vallas asuvad gümnaasium ja lasteaed raudteest Koeru valla poole, juhul kui alevikus paikneva raudtee osal on toimunud õnnetus, siis sealtpoolsete komandode ligipääs õnnetuskohale on blokeeritud või suure ajakuluga. Lisaks on Koerule lähedal Piibe maanteel asuv Rakke valla Lahu algkool.
Naabervaldades Järva-Jaanis ja Karedal on tehtud vabatahtlikud komandod. Sealsed vabatahtlikud päästjad aga ei suuda täielikult teenindada lähiümbruses olevaid valdasid ning kõiki päästetöid ei ole neil õigus teha (suitsusukeldumine jne). Samuti võib vabatahtlikel puudu jääda vajaminevast tehnikast. Omavalitsuste valmisolek toetada vabatahtlikke rahaliselt ei ole võimalik piiratud eelarveressursi tõttu.
Arvame, et elukutseliste päästjate asendamine vabatahtlike meeskondadega on ebaotstarbekas ning vähendab tugevalt inimeste turvalisust siin piirkonnas.
Soovime, et arvestaksite inimeste turvalisusega ning säilitate Koeru päästekomando.

Lugupidamisega

/allkirjastatud digitaalallkirjadega/

Väino Tippi              Triin Pobbol                  Arto Saar                         Andrus Blok
Koeru vallavanem    Kareda vallavanem       Järva-Jaani vallavanem       Rakke vallavanem

08 september 2011

Suvi vs sügis

Mõned nädalad tagasi ütles üks metsatarkust täis sõber - kui vaadata mesilasi, võib ennustada, et tänavu tuleb lumerohke talv. Ohkasin selle peale ja ütlesin, et tõsistel teemadel nalja ei tehta. Eks kevadel ole näha, kui metsatark see sõber ikkagi on. Ma loodan, et lund ikkagi pole ja külm ka pole, sest oleme saanud samuti teate selle kohta, et sellest sügisest on küttehind hoopis teisem. See viib ka rõõmu sellelt, et tulumaksu laekumine on jätkuvalt heal tasemel - võrreldes eelmise aasta sama ajaga on tulumaksu laekunud 9% rohkem (kuidas Järvamaal tervikuna, seda saab vaadata Kristjani ajaveebist). Kuidas aga elektriautod talvel hakkama saavad, seda me veel tänavu teada ei saa. Viimane teave on, et need vurajad hakkavad Järvamaa teedel sõitma kevadest. 
Kui palju sõidavad tulevikus ringi päästeautod, sedagi ei tea. Koeru päästekomando on sattunud liidetavate päästekomandode nimekirja ning lähipäevil saab allkirjad alla Koeru, Koigi, Kareda, Järva-Jaani ja Rakke valla juhtide ühispöördumine siseminister Ken-Marti Vaherile. 

Aga enne sügist ja talve ja kevadet on veel ju paari nädala jagu suve! Rõõm, et 1. septembril alustas Peetri koolis oma kooliteed 7 kooliuusikut (oi, on ikka kole sõna välja mõeldud!). Homme on viimane päev esitada oma kandidaate JOLi hariduspreemiatele. Ja sel pühapäeval kell 15. on Järva-Peetri kirikus õpetaja Lea Heinaste emerituuri saatmise Tänujumalateenistus.