25 september 2012

Volikogu istungilt


Septembris oli volikogu istung 25. septembril. Volikogu otsustas teha Järvamaa Omavalitsuste Liidu (JOL) projektide sildfinantseerimise reservi sissemakse summas 465,80 eurot (loobudes Kareda valla nõudest JOLi vastu seoses MINWA projekti tehtid ettemaksuga samas summas). JOLi projektide sildfinantseerimise reserv luuakse, kui selle loomises on otsustanud osaleda kõik JOLi liikmed. 
Kooskõlastati Järvamaa ühistranspordi arengukava 2013-2018 eelnõu. Selle arengukava eesmärgiks on kujundada ühine arusaam maakonna ühistranspordi hetkeseisust ja arengusuundadest, et tagada läbi mõtestatud ja sihipärase tegevuse ning stabiilse arengu ühistranspordi kättesaadavus elanikkonnale.
Arutati Kareda valla arengukava aastateks 2013-2020 tegevuskava põhisuundi. 
Vallavanem Triin Pobbol suunati 02.10-06.10.2012 toimuvale Põhjamaade Ministrite Nõukogu mobiilsusprogrammist toetatavale õppereisile Soome Vabariiki ja Rootsi Kuningriiki. Vallavanemale makstakse päevaraha 5 lähetuspäeva eest vastavalt Vabariigi Valitsuse vastavale määrusele. 
Vallavalitsusele anti ülesanne alustada menetlust Kareda vallale kuuluva Peetri alevikus asuva Välja tn 12-18 korteriomandi võõrandamiseks kirjaliku enampakkumise korras alghinnaga 2000.-€.
Valdade võimaliku ühinemise ja haldusterritoriaalse reformi teemadel oli kõnelema kutsutud Tapa vallavanem Alari Kirt. 
Sel korral puudusid volikogu istungilt Rain Kuresoo ja Taavi Tikerpalu. Järgmine volikogu istung on teisipäeval, 23. oktoobril.

04 september 2012

Tarkusepäeva järel

Täna on selline päev, et ühisveevärgi- ja -kanalisatsioonisüsteemi rekonstrueerimine on jõudnud sellisesse etappi, et Peetris pole kella 10st 19ni vett. Vabandame ebamugavuste pärast.
Kolin nüüd internetiavarustest mõneks nädalaks välja, kui kellelgi on mulle tahtmine midagi öelda (no nt võib selline tahtmine tekkida järgmisel esmaspäeval), siis võib sõnumi saata, telefoninumber 5207938 on eelmisest sajandist sama.

Eile oli koolialguse aktus ka Peetri Koolis. Oli tõeline 1. septembri tunne, mis sest, et kuupäev oli juba kolmas. Minu tervitus oli selline:
Hea Peetri kooli pere!
Tervitan Sind Kareda vallavalitsuse ja volikogu poolt.
Soovin Sulle, hea Peetri kooli- ja lasteaialaps, ilusat uut aastat - aastat täis uudishimu, põnevaid sündmusi, uusi teadmisi, mängulusti. Kuigi meil on üleüldine koolikohustus, soovin, et Sinu õppimises oleks palju õhinat, et kooliaeg oleks rõõmu täis.
Soovin Sulle, hea Peetri kooli õpetaja - head õppimist! Kui jagad lastele elu- ja õpikutarkust, usun, et õpid ka ise - läbi lapse ja tema kogemuse, läbi tema rõõmu uutest teadmistest.
Soovin Sulle, hea Peetri kooli lapsevanem - soovi koolipere tegemistes ikka kaasa lüüa ning kooliperele toeks olla.
Nagu president oma koolialguse läkituses sõnas: kool on usaldus ja koostöö. Koostöö õpetaja ja õpilase vahel, koolisüsteemi ja õpetaja vahel, õpilaste endi vahel, õppeprogrammi ja tegeliku õppimise vahel, lapsevanemate ja kooli vahel.
Soovin Sulle mõnusat kooliaastat!