23 oktoober 2012

Viinakuu keskpaiku

Eelmisel nädalal oli täiesti ajalooline nädal - märkmikus ei olnud mitte ühtegi ametlikku kohtumist-koosolekut-istungit-nõupidamist. Aga eks see selline "vaikus enne tormi" värk ole :) 
Täna-homme on riigihangete koolitus. Täna oli ka volikogu istung. Ametlik kokkuvõte veidi allpool. Ülehomme läheme MTÜ Peetri Lapsed esindajaga notarisse hoonestusõigust seadma - ikka sellesama bussipeatuse pärast, mis nüüd paika on saanud. Neljapäeval on ka vallavalitsuse istung ning Looduskaare kohtumine. Looduskaar on siis 3 valla turismikoostöö, mis võib-olla saab kunagi ka kolme valla turismiühenduseks. Siis reedel on JOLi üldkoosolek ning õhtul Järvamaa Spordiliidu 20. sünnipäeva tähistamine, kuhu ma ei jõua. Aga laupäeval on plaan jõuda Koigi mõisa, kus toimub Järvamaa käsitööpäev - meie korraldada on Järvamaa käsitööpäev järgmisel aastal. 
Järgmisel nädalal on nii JAPi kui Kesk-Eesti Jäätmehoolduskeskuse üldkoosolekud.
Toredatest uudistest veel nõndapalju, et maavanem on välja hõisanud need nimed, kes saavad tänavu Järvamaa parimate ettevõtete ja turismiarendajate tiitli. Meie esitasime konkursile kaks ettevõtet - OÜ Kaks Meistrit ehk Kalamatsi meierei ja OÜ Kilplane. Ja maakonna atraktiivseima turismiobjekti tiitli saabki Kilplala ning Kalamatsi meierei Aitale ja Jaanile läheb eripreemia mahetoodete arendamise eest. 
Pildil on üks silt Peetrist. See tähendab, et vee- ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimine hakkab nüüd lõpuks pihta. Igatahes palume juba ette vabandust, kui tööd kuidagi ebamugavust tekitavad.
Sel nädalal ehitatakse soojasõlmi koolimajale, lasteaiale ning meie majale ning kindlasti tekitab see ebamugavusi just lasteaias (sest koolipere naudib ju sügispuhkust). 
Koolipere ja mina tänan Elioni, kes kinkis koolile 3 arvutit. Aitäh!
Eelmisel nädalal lõppes registreerimine 2014.a. üldlaulu- ja tantsupeole. Mina kinnitasin kaks registreeringut: Peetri naisrühma ning Peetri ja Vodja koolide lastekoori oma.
Mis puutub meie turvatundesse, siis Kaitseliidul on uus rühm - Peetri rühm! Ja Koeru päästjad otsivad oma ridadesse üht päästjat! Lisainfot saab nt Kareda valla fännilehel FB-s. Ja lörtsi hakkab tulema, nii et viimane aeg talverehvidele mõtlema hakata!


Volikogu istungit peeti 23. oktoobril.
Volikogu kinnitas 2012. aasta lisaeelarve.
Seletuskiri Kareda valla 2012.a. lisaeelarve juurde. Selle koostamisel on lähtutud vallaeelarve täitmise aruandest seisuga 30.09.2012. Valla 2012. aasta eelarve tulud suurenevad 15 655€ võrra, valla 2012.a. põhitegevuse tulu on kokku 544 067,09€. Üksikisiku tulumaksu oli 2012.a. eelarvesse planeeritud 288 842 €. Seda suurendatakse 10 158€ võrra, üksikisiku tulumaksu laekumist planeeritakse 299 000€ (2011.a. laekus 288 559€).
Kaupade ja teenuste müügi eelarverida suurendatakse 2 000€ võrra, seoses suurenenud laekumisega sotsiaalasutuste majandustegevusest.
Erinevate sihtotstoetuste eelarverida suurendatakse 3 497€ võrra (esialgu planeeritud 2 300€; eelarve kokku 5 797€). Laekunud toetused tegevuskuludeks: 500€ PRIA-lt koolipiima toetuseks; 960€ Muinsuskaitseametilt Kadastiku kalmistu piirdemüüri hooldustöödeks; 1 310 Töötukassalt raamprogrammist „Kvalifitseeritud tööjõu pakkumise suurendamine 2007-2013“ struktuuritoetusest rahastatud palgatoetuseks; 227€ SA-lt KredEx elektriauto laadimispunkti rajamiseks; 500€ Kultuurkapitalilt Järvamaa rahvatantsupäeva korraldamiseks.
Põhitegevuse kulusid suurendatakse 17 167€ võrra. Planeeritud personalikulusid ei muudeta, muudetakse planeeritud majanduskulusid (suurendatakse 15 969€), samuti suurendatakse sotsiaalabitoetusi füüsilistele isikutele (1 471€).
Majanduse haldamise eelarvet suurendatakse 10 000€ võrra seoses kallinenud soojusenergia müügi hinnaga ning soojasõlmede ehitusega.
Haljasalade hooldamisega seotud kulusid suurendatakse 850€ võrra, samuti on eelarvesse sisse toodud jäätmekäitlusega seotud kulud (500€)
Tänavavalgustuse eelarvet suurendatakse 800€ võrra, seda Peetri ja Esna tänavavalgustussüsteemi remonttööde tõttu.
Elamu- ja kommunaalmajanduse vahendid kasutatakse munitsipaalelamufondi korrastamiseks ning eelarverida suurendatakse 700€ võrra.
Eelarverida „Ülalnimetamata elamu- ja kommunaalmajanduse kulud kokku“ eelarvet suurendatakse Muinsuskaitseametilt laekunud toetuse (Kadastiku kalmistu piirdemüüri hooldustööd, 960€) võrra.
Peetri rahvamaja eelarvet suurendatakse 500€ võrra – Kultuurkapitalilt laekunud toetus Järvamaa Rahvatantsupäeva korraldamiseks.
Peetri Põhikooli eelarvet suurendatakse 500€ võrra – PRIAlt koolipiimatoetus   
Vald tasub teiste omavalitsuste territooriumil lasteaias käivate laste tegevuskoha maksumuse, eelarvet suurendatakse 886€ võrra (9000 asemel 9886€).
Hooldajatoetuse eelarvet suurendatakse 520€ võrra ning muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse eelarvet suurendatakse 951€ võrra.
Põhivara müügist planeeritakse juurde 1 512€ (esialgne eelarve 5 478€; koos lisaeelarvega 6990€).
Valla arengukava aastateks 2013-2020 I lugemist jätkatakse järgmisel istungil.
Sel korral puudusid volikogu istungilt Tiiu Aas, Urmas Dikker, Rain Kuresoo ja Taavi Tikerpalu. Järgmine volikogu istung on teisipäeval, 27. novembril.

09 oktoober 2012

Enne kaduneljapäeva

Eelmisel nädalal olin välislähetuses ning tutvusime Soomes Nurmijärvi ning Rootsis Eskilstuna piirkonna omavalitsuste ja ettevõtete/ettevõtmistega. Õppereisi eesmärkidest saab rohkem lugeda siit ning oma kokkuvõtte on teinud ka Arto. Eelmisel nädalal kirjutas ajakirjandus ka meie kohtumisest Alari Kirdiga. Kareda volikogu ei kutsunud Alarit kõnelema kindlasti mitte seetõttu, et Alari on Tapa vallavanem, vaid seetõttu, et on Lehtse vallavanemana teinud läbi liitumisprotsessi. Samuti jõudis lisaks Kuma raadiole ka üleriigilisse meediasse Vallalehes ära trükitud Kristjan Siiroja artikkel anonüümkirjade kirjutajale. Kahju, et neid kirjasid produtseeriv inimene oma "õitsva naeratuse taga" ei suuda oma kibestumisi elus kuidagi teisiti välja elada. Eestielu.ee on otsustanud kirjutada rohkem naisvallavanematest - nagu me oleksime eraldi sort või liik :) Aga lugu kõpskingadest ja kanalisatsioonitorudest on siin
Ja nüüd järgneb rida tänusõnu: aitäh neile, kes osalesid Mihklipäevapeol ning tegid järgmisel päeval "Sööme ära, sööme tervislikult" projekti raames maitsvat toitu, ning neile, kes võõrustasid meie sõprusvalla Ylojärvi inimesi. Oleme ikka pidanud plaani nendega suhete taastamiseks (see on natukene soiku jäänud pärast seda, kui meie sõprusvald Viljakala Ylojärviga ühines). Ja lõpuks - palju õnne Peetri rühma kodutütardele, kes vabariiklikus matkamängus saavutasid 4. koha.

Eile avaldati nn kohalike omavalitsuste indeks. Kogu uuring on leitav siseministeeriumi koduleheküljelt. Järvamaa on tabelis esindatud nii hea kui halvaga - nt Koigi vald on viimase nelja aastaga teinud tabelis suure tõusu, Imavere ja Albu aga langenud. 
Kareda vald on tabelis võrreldes eelmise aastaga tõusnud 19 kohta, kõige suurem tõus on finantsjuhtimise tabelis - kui 2010. aastal olime finantsnäitajatelt Eesti 219. omavalitsus, siis 2011. aastal 88. Tõus tabelis - 131 kohta! Aga meie näitajad kahe viimase aasta võrdluses:
                                 2010         2011
kokku                       205            186
rahvas ja maa            167            185
majandus                    186            178
heaolu                           92             96
kov finants                  219              88
kov                            206             194
teenindusvaldkond     189              176

01 oktoober 2012Kareda Vallavalitsus müüb kirjaliku enampakkumise korras Peetri alevikus Välja tn 12-18 asuvat korteriomandit (pindala 78,6 m2, 4-toaline, katastritunnus 28801:004:0087, kinnistu number 2692336) alghinnaga 2000 eurot.Avaldus esitada kinnises ümbrikus, mis on tähistatud märgusõnaga "ENAMPAKKUMINE". Enampakkumise esitamise viimane tähtaeg on 24.10.212 kell 16.00.
Tagatisraha 10 % alghinnast tasuda Kareda Vallavalitsuse arvelduskontole 10702000616009 SEB  hiljemalt 24.10.2012.
Enampakkumised avatakse 25.10.2012 kell 16.00 Kareda Valla Majas.
Lisainfot saab minult ja Valdurilt