28 juuni 2011

Kohe näha, et puhkus :)

Kolmapäevane jaanipidu läks parasjagu toredasti. Sõnajalaõit ei leidnud, küll aga leidsime, et tänavune Aasta Tegija on Hedi Jürgen ning Aasta Uustulnuk maadlusring Taavi Tikerpalu juhendamisel. Meie koduteemaline eestkava sai kiidusõnu (sest "südamest tulevat põlemist ei saa tekitada ühegi raha eest...").

Võidupühal oli eriti uhke tunne esimest korda näha meie oma Kaitseliidu rühma! Jõudu Alarile ja noortele meestele tegutsemisel! Oli tore, et võidutuld, mida tänavu Järva-Madisel maakaitsepäeval jagati, oodati peaaegu kõikides Kareda valla külades (jah, ainult Õle jäi ootajateta). Ja uhke värk - Kareda Vallavalitsus sai hea koostöö eest tänukirja, mille oli allkirjastanud kaitseliidu ülem isiklikult. Väga palju pilte Võidupüha tähistamisest Peetri kirikus, Müüsleris ja Järva-Madisel on üleval FB-s Järvamaa Eesti Südamaa kodulehel ning Järvamaa Infoportaalis. 
Täna võõrustasime Siiriga tänavusi gümnaasiumilõpetajaid. Kindla sihiga noored inimesed, kel tulevikuplaanid selged ning eksamid edukalt läbitud!
Ahjaa, mina kavatsen edukalt läbida ka oma täna alanud puhkuse. See sisaldab endas ka noorte laulu- ja tantsupidu. Osalejana on see siis kuues kord "suurel peol" - 4 korda olen Kalevi staadionimurul tantsurõõmu nautinud ning vaid korra laulukaare all seisnud. Seega - olen tagasi levis ja kirjutamise juures siis, kui kalendris algab heinakuu.

Minu tänavune Võidupüha tervitus pärines Järva Teataja 24.veebruari 1989.a. numbrist. Seal oli trükitud Jakob Hurda read, mis pärinesid 1871.aastast. Igati ajakohased igal ajastul!
"Meil on nüüd tõised ajad käes ja tõised tööd toimetada. Teeme meie oma aja khta seda, mis meie kohus ja õigus teha! Sest tuleb meile ja tulevale ajale tõsine tulu. Mööda läinud ajad ja nende sündmused olgu meile kõigile õpetuseks ja manitsuseks, mis meie tegema ja tegemata jätma peame. Seks neid meie ajal jutustatakse. 
Juhatagu meid igal ausal tööl ja tululisel ettevõtmisel ü k s m e e l. Näidakem i s a m a a  j a  v e n d a d e  a r m a s t u s t, mitte suuga, vaid tegudega. Olgem u s i n a d igale hääle tööle ja v ä s i m a t a  vaeva nägemas. Meie meel olgu kõigiti k i n d e l  ja ärgem laskem ennast igast tuulest senna tänna puhuda, nagu ivata aganad. Meie esivanemail oli see tundmata viis. Meie tatmisel ja tegemisel olgu alati tuum sees, mis midagi maksab, aga kibedusest puhas. Ivata aganaid ja tuumatumaid teri enese sõbruses ärgem salligem, niisama vähe neid, kes tühja ja tuult külvavad, et tormi lõigata.
Oleme ja elame meie nii, siis oleme meie tõe poolest oma esivanemate ausad lapsed ja tulev aeg saab meid niisama auuuga nimetama, nõnda kui meie nüüd oma esivanemaid auuga oleme nimetanud"
kirjapilt muutmata. Pildid tegi Anu

21 juuni 2011

Selle suve esimene sissekanne...

... sisaldab endas volikogu istungi kokkuvõtet.


Juunis peeti volikogu istungit teisipäeval, 21. juunil.
Volikogu kuulas ära revisjonikomisjoni arvamuse ja otsustas kinnitada 2010.a. majandusaasta aruande.
Munitsipaalomandisse otsustati taotleda Kareda külas asuv Alma maaüksus. Selle maaüksuse pindala on 7331 m2 ning sihtotstarve on elamumaa. Maaüksusel asuvad Kareda vallale kuuluvad elamu, kelder, laut ja saun. Maa munitsipaalomandisse taotlemiseks tuleb vallavalitsusel esitada vastav dokumentatsioon Järva maavanemale.
Otsustati, et vallavalitsus alustab menetlust Kareda vallale kuuluva Peetri alevikus asuva korteriomandi Välja tn 2 korter 2 (67,8 m2) võõrandamiseks kirjaliku enampakkumise korras alghinnaga 2000 €.
Keskkonnaametile anti nõusolek vee erikasutusloa väljastamiseks Insenerehituse AS-ile. Ettevõttel on plaan parandada Esna jõe ökoloogilist kvaliteeti ja saavutada EL Veepoliitika raamdirektiivi kriteeriumite järgi hea seisund. 1970ndatel aastatel on Esna jõel ja selle valgalal läbi viidud ulatuslikud maaparandustööd. Kogu jõe keskjooks, suurem osa ülemjooksust ja osa jõe alamjooksust on kanaliseeritud (jõele on kaevatud uus sirge säng), osa jõe algupärasest sängist on süvendatud. Esna jõe puhul on tegemist potenstiaalselt väga hea forellijõega, millel võiks olla oluline väärtus harrastuspüügi seisukohalt, samuti võiks jõgi olla tähtsaks sigimis- ja noorjärkude kasvualaks Pärnu jõe forelliasurkonnale. Projekti käigus kavandatakse Esna jõel järgmisi tegevusi: jõe voolusängi korrastamine, puittaimestiku mosaiiksuse kujundamine, jõesängi puhastamine varisenud puudest, koprapaisude likvideerimine, sette eemaldamine jõe voolusängist, kalade koelmute rajamine, jõe voolusängi ehitiste rajamine.
Võeti vastu uus koerte ja kasside pidamise eeskiri, mis on täitmiseks kõikidele lemmikloomapidajatele. Eeskirjas on reguleeritud tingimused looma pidamiseks ja hoidmiseks, loomaga avalikus kohas viibimiseks, looma vaktsineerimiseks, registreerimiseks ja märgmistamiseks. Samuti on eeskirjas ära toodud loomapidaja kohustused, hulkuvate loomade ning varjupaigaga seotud küsimused. .
Võeti vastu ka Järva-Peetri Lasteaia-Kooli hoolekogu moodustamise kord ja töökord. Hoolekogu on alaline organ, kelle ülesanne on lasteaia laste ja kooli õpilaste, pedagoogide, lasteaia-kooli pidaja, laste ja õpilaste vanemate, vilistlaste ja lasteaeda-kooli toetavate organisatsioonide ühistegevus õppe ja kasvatuse suunamisel, planeerimisel ja jälgimisel ning õppeks ja kasvatuseks paremate tingimuste loomine.
Sel korral puudusid volikogu istungilt Janno Nau ja Ainar Lehtsaar.

20 juuni 2011

Selle kevade viimane sissekanne

Oleks suvi käes, võiks ju öelda, et aeg on läinud, kui suveöö unenägu :) 
Reede oli JOLiline ja TIKiline. Mida JOLi üldkoosolekul otsustati ja millest räägiti, sellest võib lugeda siit. Reede oli tähtis ka seepärast, et Järvamaa turism sai endale päris oma maja - avati Järvamaa Turismiinfokeskus. Minu väike tervituskõne nägi välja selline:

Head inimesed!
Ellen Niit kirjutas kord tänasesse päeva igati sobilikud read:
Üks maja on igaühel,
Mõne sumeda tänava ääres,
Mõne väikese väljaku ääres,
Mõnel veidike kõrgemal künkal
Või lihtsalt maanteeristil…
On ütlemata hea meel, et Järvamaa turismil on tänasest oma maja.
Kuigi turismindus pole ühegi seadusepügalaga kohaliku omavalitsuse põhiülesanne, näitab selle maja sünd, et Järvamaa omavalitsused tahavad iseend ja oma avamastamist väärt paiku kõigile näidata. Kõik Järvamaa omavalitsused on volikogude tasandil võtnud vastu otsused seda ehitust omapoolselt finantseerida. Vast oluline on ka see, et panustamise aluseks ei saanud ei rahvaarv ega tulubaas, vaid just turismiobjektide arv. Neid põnevaid avastamispaiku jagub ju igasse Südamaa omavalitsusse – kus näidatakse jaanalinde, kus saab läbi aja rännata, kus vanatehnikat katsetada, kus raadiot kuulata, kus imelist mõisamiljööd nautida, kus kilplane olla.
Seepärast soovingi ma, et avastamisrõõmu täis rahvast jätkuks kõikide turismiasjaliste juurde. Olge teie siin majas teenäitajaks!
Head Järvamaa avastamist, palju rõõmsaid inimesi sellesse majja!


Laupäeval pidasime aga Jaanusepäeva :) Nimelt ordineeriti Järva-Peetri kirikus diakoniametisse Jaanus Tammiste. Ja uhke värk - saime kooriga kiidusõnu ka peapiiskopilt Andres Põderilt. 
Nädalavahetusse mahtus ka Härma klassi kokkutulek (oi, kui palju rõõmsaid ja rahulolevaid kaaslasi!) ja naabrimees Artole kaasaelamine Eesti mängus (soovitan augusti esimesel nädalal peale aktuaalset kaamerat teleri ees püsida).

Homme on nii vallavalitsuse kui volikogu istungid ning juba ülehomme on jaaniõhtu! Aasta Uustulnukale ja Tegijale on  tulnud tänavu rohkem kandidaate kui varasematel aastatel - mõlemaid neli (kuigi esitusi oli rohkem). Tiitlisaajad kuulutatakse välja ülehomme Peetri jaanikul. Ja neljapäeval kell 11 on kõik oodatud Võidupüha palvusele kirikusse, seejärel asetame pärjad Vabadussõja mälestussambale. Ja kell 12 oleme Müüsleris. Kui  presidendi läidetud võidutuli Järva-Madiselt kätte saadud, jagame seda nagu tavaliselt külakorda :) Kellaajad on valla kodulehel ja viimases vallalehes üleval.

14 juuni 2011

"istuge kõik maha, siis näeme, kes püsti on"

nii kõlas üks soovitusi I naiste tantsupeo proovis. Meie, "Peetrikesed" (nii meid korra kutsuti, ideaalne nimi naisrahvatantsurühmale, kas pole?), saime igatahes toredasti hakkama. Palavus ei tapnud, keegi "eriti" ära ei minestanud ja tantsusammud väga sassi ei läinud. 
Ja igavesti tore on laulda kooris, mida juhendab Aasta Kirikumuusik 2010. Ehk siis "meie Siret" ehk Järva-Peetri ja Anna koguduste organist-koorijuht Siret Heinaste pälvis sellise uhke autasu EELK Kirikumuusika Liidult. Pressiteade ütleb, et Aasta kirikumuusiku tiitlile sai esitada EELK kirikumuusikut, kes on viimased viis aastat järjest tegutsenud ühes ja samas koguduses ning kes viimase kahe aasta jooksul on kirikumuusikuna teinud midagi sellist, mis on heaks eeskujuks ka teistele kirikumuusikutele. No ma ei tea, aga ju siis pole meie laul neil kirikumuusikutel kõrvu peast võtnud :)
Eile oli meil Järvamaa abikomandode koosolek. Sellel leheküljel saab mängida lõkke, avalikku lõkke ja grillimise nõuetega. Või ses suhtes mängida, et kes tahab teada, kuidas ta seadusekuulekalt oma šašlõki küpsetatud saab, tasub seda lehekülje kiigata küll.
Täna oli vallavalitsuse istung, kus põhiaur läks igasuguste maaga seotud küsimuste lahendamisele. Ja järgmisel nädalal toimuva volikogu istungi päevakorda arutasime ka. 
Homme hommikul on kohtumine Tallinna Ülikooli esindajatega ning siis jälle notarisse - eelviimane korteriomandi seadmine Peetris...

09 juuni 2011

Tanu on, sõlg on, kingad on, padi on...

... ilmselt loetletakse täna õhtul niimoodi mõtteis päris paljudes kodudes. Sest homsest on ju vaja hakata ajalugu tegema ning I naiste tantsupeo etendustele pühapäevaks on veel pileteid saada. 
Sel nädalal on nii mõnigi plaan luhta läinud ning hääl on ikka natukene kaotsis (kuigi päris kaotsis, nagu nt mu Šveitsi nuga, see enam pole). 

Järgmisel nädalal on aga kõik teisiti, siis jagub sellesse nii vallavalitsust kui volikogu eestseisust kui KENKi kui JOLi kui TIKi avamist kui Järvamaa abikomandode traditsioonilist (kui asi toimub teist korda, siis saab ju selle kohta öelda "traditsioon") kokkusaamist kui notaris pärimist (mis tähendab, et ehk jõuan järgmisel nädalal ka teist korda notarisse, vana 7.maja korteriomandit seadma) ja muud toredat. Ja laupäeval on Järva-Peetri kirikus Jaanus Tammiste diakoniordinatsioon, teenivad EELK peapiiskop Andes Põder, Järva praost Teet Hanschmidt, pastor loci Lea Heinaste ja segakoor Petra. Ja järgmise nädala "kirsiks tordi peal" on MHG 2003b kokkutulek. 
Aga see on kõik järgmise nädala lugu. Ma kordan veel oma nimekirja...

Ja Maret annab teada: kuna juunikuine vallaleht ilmub enne jaani, ootab ta kaastöid sel korral järgmiseks neljapäevaks, 16. juuniks!

08 juuni 2011

Ajalugu on ikka pikem

Tegelikult on lugu nõnda, et Aasta Tegija ja Uustulnuka tiitel anti esimest korda välja juba 2006.aastal. Siis oli Aasta Tegija Kareda valla näitetrupp ja Aasta Uustulnuk Peetri Baar. Vot nii.

Tänud Birgitile!

07 juuni 2011

Hämarik hakkab koidule kätt andma...

Nonii. Oli see Järvamaa Arenguleppe ülevaatamine või Järvamaa Noortepäeva osaluskohvik või miski muu sündmus, aga kuskile ma oma hääle jätsin. Õnneks seda nädalavahetusel I naiste tantsupeol vaja ei lähe, aga muudeks elutoimetusteks küll :)

Aga ööd ei ole enam mustad ning paras aeg on välja mõelda, kes on tänavu väärt saama tiitlit Aasta Uustulnuk või Aasta Tegija. 
Varem on need tiitlid saanud:
Aasta Tegija
2007 - Soya Foods Baltic OÜ
2008 - Kunstiringi juhendaja Marvi Mihkels
2009 - Jõutõstja Margus Silbaum
2010 - Andres Laukse
Aasta Uustulnuk
2007 - Ansambel (juhendaja Andrus Kopliste)
2008 - Peetri kooli näitering (juhendaja Terje Truska)
2009 - Järva-Peetri ja Anna koguduste segakoor
2010 - Peetri Lasteaed (2. rühma avamine)

Ja ametlikult:
 Tiitlite saajad selgitatakse järgmiste põhimõtete alusel. 
• Tiitlid antakse viimase 12 kuu saavutuste/tegude eest. Tiitlid antakse üle Kareda valla jaanipeol. Tiitliga kaasneb autasu ja õigus süüdata jaanituli.
• Tiitlite saajad selgitatakse välja rahva arvamuse põhjal (kelle kohta rohkem ettepanekuid tuleb, on võitja).
• Aasta Tegija või Aasta Uustulnuka tiitlile võib esitada võib nii eraisikut, MTÜd, ettevõtet, asutust, perekonda, kollektiivi, kes oma tegevusega on positiivselt silma paistnud ja meelde jäänud või teinud 
valla arenguks midagi väga olulist. Aasta Uustulnuka tiitlile kandideerijale lisandub veel tingimus, et tegevust on alustatud viimase aasta jooksul. 
• Tiitlile esitatav peab olema Kareda vallaga seotud, s.t siin elama või tegutsema, sissekirjutus ei ole kohustuslik.
• Iga vähemalt kooliealine vallakodanik saab esitada mõlemale tiitlile ainult ühe kandidaadi. Kandidaatidele vanusepiirangut ei ole.
• Ettepanekud koos kandidaadi, paarilauselise põhjenduse ja ka esitaja nimega tuleb saata/tuua vallavalitsusse sekretäri kätte kinnises ümbrikus märgusõnaga „tunnustus“ hiljemalt nädal enne tiitli välja andmise kuupäeva, s.t 15. juuniks 2011.
• Kord Aasta Tegija tiitli pälvinud isikut võib uuesti esitada 5 aasta möödumisel tiitli pälvimisest.