28 juuni 2011

Kohe näha, et puhkus :)

Kolmapäevane jaanipidu läks parasjagu toredasti. Sõnajalaõit ei leidnud, küll aga leidsime, et tänavune Aasta Tegija on Hedi Jürgen ning Aasta Uustulnuk maadlusring Taavi Tikerpalu juhendamisel. Meie koduteemaline eestkava sai kiidusõnu (sest "südamest tulevat põlemist ei saa tekitada ühegi raha eest...").

Võidupühal oli eriti uhke tunne esimest korda näha meie oma Kaitseliidu rühma! Jõudu Alarile ja noortele meestele tegutsemisel! Oli tore, et võidutuld, mida tänavu Järva-Madisel maakaitsepäeval jagati, oodati peaaegu kõikides Kareda valla külades (jah, ainult Õle jäi ootajateta). Ja uhke värk - Kareda Vallavalitsus sai hea koostöö eest tänukirja, mille oli allkirjastanud kaitseliidu ülem isiklikult. Väga palju pilte Võidupüha tähistamisest Peetri kirikus, Müüsleris ja Järva-Madisel on üleval FB-s Järvamaa Eesti Südamaa kodulehel ning Järvamaa Infoportaalis. 
Täna võõrustasime Siiriga tänavusi gümnaasiumilõpetajaid. Kindla sihiga noored inimesed, kel tulevikuplaanid selged ning eksamid edukalt läbitud!
Ahjaa, mina kavatsen edukalt läbida ka oma täna alanud puhkuse. See sisaldab endas ka noorte laulu- ja tantsupidu. Osalejana on see siis kuues kord "suurel peol" - 4 korda olen Kalevi staadionimurul tantsurõõmu nautinud ning vaid korra laulukaare all seisnud. Seega - olen tagasi levis ja kirjutamise juures siis, kui kalendris algab heinakuu.

Minu tänavune Võidupüha tervitus pärines Järva Teataja 24.veebruari 1989.a. numbrist. Seal oli trükitud Jakob Hurda read, mis pärinesid 1871.aastast. Igati ajakohased igal ajastul!
"Meil on nüüd tõised ajad käes ja tõised tööd toimetada. Teeme meie oma aja khta seda, mis meie kohus ja õigus teha! Sest tuleb meile ja tulevale ajale tõsine tulu. Mööda läinud ajad ja nende sündmused olgu meile kõigile õpetuseks ja manitsuseks, mis meie tegema ja tegemata jätma peame. Seks neid meie ajal jutustatakse. 
Juhatagu meid igal ausal tööl ja tululisel ettevõtmisel ü k s m e e l. Näidakem i s a m a a  j a  v e n d a d e  a r m a s t u s t, mitte suuga, vaid tegudega. Olgem u s i n a d igale hääle tööle ja v ä s i m a t a  vaeva nägemas. Meie meel olgu kõigiti k i n d e l  ja ärgem laskem ennast igast tuulest senna tänna puhuda, nagu ivata aganad. Meie esivanemail oli see tundmata viis. Meie tatmisel ja tegemisel olgu alati tuum sees, mis midagi maksab, aga kibedusest puhas. Ivata aganaid ja tuumatumaid teri enese sõbruses ärgem salligem, niisama vähe neid, kes tühja ja tuult külvavad, et tormi lõigata.
Oleme ja elame meie nii, siis oleme meie tõe poolest oma esivanemate ausad lapsed ja tulev aeg saab meid niisama auuuga nimetama, nõnda kui meie nüüd oma esivanemaid auuga oleme nimetanud"
kirjapilt muutmata. Pildid tegi Anu