24 veebruar 2012

Rõõmsat sünnipäeva!

Tervitus Eesti riigi 94. sünnipäeval Müüsleris.

Hea Kareda valla rahvas, head külalised, head sünnipäevalapsed!

Luuletaja Juhan Liiv pani isamaale kirja järgmised read:
Oh ela sa igavesti
õnn olgu sinuga
hääd võitlemist sina võitle
hääd sõitlemist sina sõitle
jää alalõpmata

Oh jää, oh jää sa truuiks,
jää ustavaks, usinaks sa,
ja igavest ausaks jää,
jää ausaks iga päe,
rõõm olgu sinuga!

Jää truuiks, jää surmani truuiks
oh iseendal sa
jää truuiks igal ajal
jää truuiks igal rajal,
siis oled võitmata!

Luuletaja Juhan Liiv suri iseseisvat Eesti riiki nägemata. Eesti riigi sünnis ja toimimises oli suur roll admiral Johan Pitkal. Veel 1944.aastal, kui kõik näis kaduvat, aga hinges oli veel parasjagu lootust, organiseeris ta Admiral Johan Pitka löögirühma. „Pitka organiseerib vastupanu. Veel pole kõik kadunud,“ hõiskas rõõmus Eestimaa. Admiral Pitka oli lootuse ja riigi sümbol. Ja selles, et me möödunud pühapäeval tuisumöllus Jalgsemalt Peetrisse kõndisime, on rohkesti sümboli tähendust. Ainult Pitka ei organiseerinud vastupanu, seda tehti ühiselt. Ainult poliitikud ei tee Eesti riiki, seda teeme ühiselt. Nagu ütles president Lennart Meri: „Oma riigi eest vastutame kõik ja igaüks eraldi!“

Head vastutamist! Palju õnne sünnipäevaks! 

21 veebruar 2012

Kas 7 korda pead kammisid?

Täna on vastlapäev ning vanarahval lisaks liulaskmisele selle päeva kohta ikka parasjagu palju kombeid. Näiteks usuti, et sel päeval tuleb juukseid lõigata ja 7 korda pead kammida, siis kasvavad juuksed ilusad. Ja vanatüdrukud võisid sel päeval ise kosja minna, kusjuures äraütlemine oli sealjuures üsnagi keelatud. Vähemasti nõnda ütleb Berta - Eesti rahvakalendri tähtpäevade andmebaas.
Möödunud reedel pidas oma sünnipäeva naabervald Koeru. Otsustasime Järva-Jaani meestega, et õnnitleme naabreid üheskoos - on ju kolme valla koostöö Järvamaa idaosas olnud parasjagu pikk ja tulemuslik. Kareda poolt oli kingituseks Kilplaste Kambaga Kaanimise Kruus - 3sangaga kruus, kust joogi saab ilma muhku pähe saamata kätte vaid tark koostöö tegija :)
Pühapäev oli Pitka-matkaline. Igatahes on, mida meenutada! Minul kulus raja läbimiseks 3 tundi ja 30 minutit ja 31000 sammu. Ja missugused ebasportlikud emotsioonid mind vahepeal valitsesid... Peetri kiriku torn muutus selles tuisutormis nähtavaks alles Peetris, aga tee äärde üles seatud sildid (naerata, iga samm on tervis) lisasid hoogu ja kõndimislusti (sest olgem ausad, kogu selles ilmajamas oli lõppkokkuvõttes parasjagu lusti ka). Minu suur tänu teistele koostööpartneritele, eelkõige Kaitseliidule ja tema eriorganisatsioonidele! Ja meil on ikkagi uskumatult vaprad lapsed/noored, kes ilma trotsisid ja need 20 kilomeetrit ära kõndisid!

Täna oli volikogu. Ametlikult nõnda:

Vallavolikogu pidas seekord istungit vastlapäeval, 21. veebruaril.
Ülevaate oma tööst andis ülemkonstaabel Mati Seire. 2011. aastal registreeriti vallas 13 kuritegu, neist üle poole – 7 – olid varavastased kuriteod; registreeriti 2 kehalist väärkohtlemist ning 3 isikut tabati mootorsõiduki roolis vähemalt keskmises joobes. Eelmisel aastal registreeriti 55 väärtegu (2010.a. oli neid 37), nendest suur osa – 37 – olid seotud liikusalaste väärtegudega ning 9 juhul tabati alaealised alkoholi tarbimiselt.
Kinnitati Kareda valla 2012.a. eelarve. Põhitegevuse tulude mahuks on planeeritud 517 412 €, põhitegevuse kulude mahuks on planeeritud 508 774€. Investeerimiseelarve mahuks on planeeritud 123 551 €, investeerimistegevuse finantseerimiseks on planeeritud kohustuste suurenemine 115 040 € ulatuses. Eelarve kogumahuks kujuneb seega 520 387 €. Eelarve kogumaht on võrreldes 2011.aastaga 4 % suurem.
Anti nõusolek AS-ile Peetri Põld ja Piim vee erikasutusloa taotlemiseks Vahtramäe lauda, Öötla vasikalauda, Peedi lauda kaevudele ning Peetri kaevule (veevõtukohale).
Vaadati üle Kareda valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava 2007-2019 ning esimese lugemise läbis ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2012-2024. Esimese lugemise läbis ka valla kamistu eeskiri, mis kehtestab Kareda valla haldusterritooriumil asuvate Järva-Peetri kalmistu ja Kadastiku kalmistu haldamise ja kasutamise korra.
Seekord puudusid volikogu istungilt Lea Heinaste, Rain Kuresoo ja Tiiu Aas. Järgmine istung on esimesel kevadpäeval, 20. märtsil.

Täna sain ka ametliku teate streigi kohta Peetri Põhikoolis. Õpetajad on otsustanud üleriigilise streigiga ühineda ning streik toimub 7.-9. märtsil. Streikijate nõudmised: kõrgharidusega õpetaja töötasu alammäära tõstmine 2012.aastal 20%; riigieelarves vahendite leidmine üleriigiliselt töötasu alammäärade kehtestamiseks koolieelse lasteasutuse õpetajale; alates 1.septembrist pedagoogidele 18tunnise, liitklassides 16tunnise õppetundide arvu kehtestamine nädalas; klassijuhatajate töötasuks vähemalt 25% töötasu alammäärast. Õpilastele on neil päevil koolimaja uksed avatud, aga õppetööd ei toimu.

Homme läheme Terjega pealinna koolitusele ning kunagi varsti on vallal olemas korralik kodulehekülg. Vabariigi aastapäeva tähistame reedel kell 11.00 Peetris ja kell 12.00 Müüsleris.

15 veebruar 2012

No näed siis, meil sajabki lund, kuid see sulab ära...

Tegelikult päriselt ei saja. Aga eile tuiskas ning oli plaan sissekanne eile valmis kirjutada. Juhtus aga nii, et käisime jällekord Järva Kilval (seekord sai võistkond Karedad 5.-6. koha) ning pärast seda lihtsalt ei jaksanud. Ja siia nädala jagu ei kirjutanud seetõttu, et käisin üle mere ja üritasin suuskadel mäest alla tulla. Tuli seekord hästi välja.

Hea meel, et tantsutuba Peetri koolis 3. veebruaril läks igati korda ning läheb minu teada lähiajal kordamisele. Peetri rahvamaja naised olid nii vaprad, et käisid külmas Viljandis tantsu vihtumas. Ja eks neid vapraid ja toredaid naisi leidub valla peal palju - 10. märtsil on naistepäevapidu ning veel nädala jagu ootavad mehed kandidaate Aasta Naise konkursile.


Valime Aasta Naise!
Märtsi alguses toimub naistepäevapidu, kus traditsiooniliselt valitakse Kareda valla Aasta Naine.
Aasta Naise kandidaat
* on korda saatnud midagi, millest on kasu kogu Kareda valla rahvale
* on suutnud jätta olulise jälje Kareda valla ellu
* tema tegevus on tutvustanud Kareda valda
* tema töö või loominguliste saavutuste üle võib uhkust tunda
* ta on Kareda valla elanik

Kandidaatide esitamise tähtaeg on 22. veebruar. Kandidaadi nimi koos põhjenduse ja esitaja nimega tuleks tuua kinnises ümbrikus Kareda vallavalitsusse või saata Urmas Dikkerile e-posti aadressil urmasdikker@hot.ee. Anonüümseid esitusi ei arvestata. Grupiviisilise taotluse esitamiseks peab taotlusel olema iga esitaja nimi ja allkiri. 


Sel nädalal on heaks uudiseks see, et oleme saanud Keskkonnainvesteeringute Keskuselt positiivse laenuotsuse veeprojekti omafinantseerimiseks. Reedel on ASis Paide Vesi järjekordne aktsionäride koosolek ning Peetri aleviku ühisveevärgi- ja -kanalisatsioonisüsteemide uuendamise projekti elluviimine üha selgepiirilisem. 
Kindlasti toob pühapäevane Pitka matk palju rahvast imelist talve nautima. Kes veel pole end sellele matkale registreerinud, siis homme on tõesti viimane aeg. Ka suusaradadel saab lähiajal taas talve nautida, sest masin on jälle töökorda saamas. Ja Maret ootab infot vallalehe tarvis selle reedeni.

Ja järgmisel reedel, 24. veebruaril, tähistame Vabariigi aastapäeva kell 11.00 Peetris ja kell 12.00 Müüsleris.

14 veebruar 2012

03 veebruar 2012

Kuidas me Tartu rahulepingu aastapäeva tähistasime...

Süütasime täna (või õigemini - see oli ju eile) Tartu rahulepingu 92. aastapäeva tähistamiseks Peetri koolipere, Kaitseliidu ja vallavalitsusega mälestusküünlad Järva-Peetri kirikaias Esimeses maailmasõjas ja Vabadussõjas langenute mälestussambal. 
Ilus oli. Ja nii külm!


'