24 veebruar 2012

Rõõmsat sünnipäeva!

Tervitus Eesti riigi 94. sünnipäeval Müüsleris.

Hea Kareda valla rahvas, head külalised, head sünnipäevalapsed!

Luuletaja Juhan Liiv pani isamaale kirja järgmised read:
Oh ela sa igavesti
õnn olgu sinuga
hääd võitlemist sina võitle
hääd sõitlemist sina sõitle
jää alalõpmata

Oh jää, oh jää sa truuiks,
jää ustavaks, usinaks sa,
ja igavest ausaks jää,
jää ausaks iga päe,
rõõm olgu sinuga!

Jää truuiks, jää surmani truuiks
oh iseendal sa
jää truuiks igal ajal
jää truuiks igal rajal,
siis oled võitmata!

Luuletaja Juhan Liiv suri iseseisvat Eesti riiki nägemata. Eesti riigi sünnis ja toimimises oli suur roll admiral Johan Pitkal. Veel 1944.aastal, kui kõik näis kaduvat, aga hinges oli veel parasjagu lootust, organiseeris ta Admiral Johan Pitka löögirühma. „Pitka organiseerib vastupanu. Veel pole kõik kadunud,“ hõiskas rõõmus Eestimaa. Admiral Pitka oli lootuse ja riigi sümbol. Ja selles, et me möödunud pühapäeval tuisumöllus Jalgsemalt Peetrisse kõndisime, on rohkesti sümboli tähendust. Ainult Pitka ei organiseerinud vastupanu, seda tehti ühiselt. Ainult poliitikud ei tee Eesti riiki, seda teeme ühiselt. Nagu ütles president Lennart Meri: „Oma riigi eest vastutame kõik ja igaüks eraldi!“

Head vastutamist! Palju õnne sünnipäevaks!