30 september 2010

Elu keset Eestit

Kadri Roosi EKA arhitektuuriosakonna magistritöö kandis sellist nime - Elu keset Eestit. Töö plakatid on praegu üleval Paides kogukonnakeskuses ja varsti ehk ka meie maja kollases koridoris.

Aga... elu keset Eestit sai täna ühe pehmelt öeldes ehmatava uudise osaliseks. Me võime pidada küll arengukonverentse, küll visioonikonverentse, küll ei tea mida, aga TÜ otsus sulgeda Türi Kolledž on regionaalpoliitiliselt väga ehmatav uudis. Seda enam, et kolledž on viimastel aegadel väga tugevalt tähelepanu pööranud lisaks keskkonnainimeste koolitamisele (kellest mitmed töötavad Kesk-Eesti piirkonna omavalitsuste keskkonnainimestena) kogukonna arengule...

Homme on muuhulgas Koeru Hooldekeskuse sünnipäev. Ja laupäeval kell 11 tähistame Juuru kalmistul legendaarse Kaiu kooli juhi Nikolai Leidtorpi 100. sünniaastapäeva. Pärast seda palub vilistlaskogu (mille liige ma olen) kõiki väikesele kohvile (ja annab kätte mälestusteraamatu, mida täiendada tuleb, sest uus juubeliaasta on varsti tulemas ja selleks ajaks on vaja Kaiu kooli raamat välja anda...)
Ja õhtul kell 19.00 on Õiged mehed ja mitte nii õiged mehed ja kõik ülejäänud ka pidule oodatud. 

28 september 2010

Tükike septembrikuist Koeru Kaja

Kiirusta aeglaselt
Jälle võime autoga sõita Müüslerist-Peetrist otse Annasse ja sealt Tallinna poole. Vana ohtlik kurviga sild üle Esna jõe on saanud uueks, laiemaks ja ohutumaks.
Millal Müüsleri-Ataste teelõik saab tolmuvabaks? Kareda vallavanema Triin Pobboli sõnul ja plaani järgi tuleb veel mitu aega oodata. Plaanis on see 2012. aastal, muidugi, kui ei juhtu nii nagu nendel Peetri- Järva-Jaani teega õnnelikult läks, et ootamatult hakkasid Tartu maanteelt freesitud asfaldikoormad sellele teele veerema ja nüüd saab Peetrist Järva-Jaani poole sõita tolmuvabalt.


...

Homme on JOLi eestseisus. Ja täna oli nõupidamine ASis Paide Vesi. Kõik veemajandusprojekti rekonstrueeritavad, mitterekonstrueeritavad, üleantavad ja mitteüleantavad torujupid on nüüd ära loetud.
Täna kontrollis Eesti Politsei valla vahel autojuhtide dokumente. Ja mina maksin ära oma elu esimese liiklustrahvi. 250 krooni. Kiiruskaamerad toimivad ja edaspidi kiirustan aeglasemalt.

Rohkem täna ei kõnele. Aga ikkagi - kas pole lihtne on unustada häid asju, mida oleme ammu oodanud? 

Vihma sajab, kõik ujub, lastel paha on tuju, aga...

...

Neljapäeval kohtusime Siiriga Paide abilinnapea Piret Sapi ja Edith Tänavotsaga. Teemaks oli Paide linna hariduse arengukava, millesse linn plaanib kaasa kutsuda ka teised Järvamaa omavalitsused. Samal päeval sai ametlikult valmis ka 10 meetrit kiriku piirdemüüri. Saime Muinsuskaitseametilt 35000.- toetust ja tükike ajalugu on taastatud. 2011. aastaks küsisime raha Ataste seminarihoone konserveerimiseks ning ehk on lootust natukenegi seda hoonet päästa.
Reede anti Türil kätte Järvamaa hariduspreemiad. Oli ilus ja uhke sündmus. Ja laupäeval oli Vallimägi lauluväge täis.
Täna kohtusime jälle sporditeemalisel arutelul. 1. oktoobril saab naabrite juures R-Allikul tutvuda pesapalliga ja oktoobrist läheb jälle lahti nn mudaliiga. Seekord siis korvpallis ja võrkpallis. Peetri rahvamaja naisrahvatantsurühm istus täna esimest korda koos. Jah, ka rahvatantsijad istuvad, eriti, kui nad vaatavad videolt suvist Kalevi võimlemispidu. Õige mees sai ka täna paika ja kõik õiged ja vähemõiged ja õigematest õigemad on laupäeval peole oodatud. 22 september 2010

Seened pannil, potis, kraanikausis, külmkapis...

... ja seetõttu tuleb seekordne sissekanne lühem. Või - mis ta nüüd lühem tuleb, panen siia vaid veidi muudetud vallalehele valmistatud eilse volikogu kokkuvõtte ja jätan rääkimata selle, et raamatukogu sai hasartmängumaksunõukogult raha ja 5. detsembril on raamatuaasta lõpuüritus, kus külla tuleb tuleb Contra ja Jüri Henno. Ka sellest, et kinomuuseum oma sünnipäeva tähistab ja varsti näeb ühes meie endises kinos (Peetris või Öötlas) üht aegumatut India filmi, mida kõik nägid viimati 25 aastat tagasi, kuid siiani eredalt mäletavad, räägin vast siis, kui kuupäev paigas. Ja sellest, et 14. veebruaril Kuksema ja Ammuta külade piiril sõlmitud Kareda ja Järva-Jaani vallavanemate sõpruse leping, mis ei oma mingit juriidilist jõudu, kuid mis minu kabineti seinal on, toimib väga hästi, vat sellest ei peagi nagu rääkima. Ja Kristjan on oma blogis end ilmutanud ja väga huvitav sissekanne kohalike omavalitsuste liitumisest on lugemist väärt. 
Aga kokkuvõte on siin, vallalehes, mis nädalavahetusel trükki läheb, näeb ta välja veidi teistsugune :)

Esimest korda peale uputust peeti istungit Kareda Valla Majas volikogu istungite saalis.
Kõigepealt kuulati külalist – Järvamaa Haigla peaarsti Andres Müürseppa. Tema rääkis Järvamaa Haigla edasistest plaanidest. Rääkisime sellest, kuidas saada omavalitsuste peale kokku 11,7 miljonit krooni uue hooldushaigla ehitamise omafinantseeringuks. Andres Müürsepp on Kareda kandis tükike omainimest - oli ta paar aastakümmet tagasi suletud Esna haiglas arstiks. Seetõttu ütles ta mõne asja kohta muhedalt otsekoheselt  ja ausalt :)
Oma info andsid edasi ka komisjonid: keskkonnakomisjon oli põhjalikku tööd teinud heakorra ja kaevetööde eeskirjaga, majandus- ja eelarvekomisjon töötas lisaeelarve kallal, sotsiaalkomisjon vaatas üle laekunud avaldused, revisjonikomisjon kontrollis isiklike sõiduautode kasutamist tööülesannete täitmiseks.
Volikogu kinnitas heaks ühe hajaasustuse veeprogrammi projekti aruande. Janno Nau on valmis saanud kaevu Läänemäe kinnistule ning kõik tegevused on läbi viidud vastavalt taotlusele, toetuslepingule ja aruandele. Jannot küll volikogu istungil polnud, aga eestseisuses oli ta meile kinnitanud, et sellest kaevust tuleb isegi vett :)
Minu ettepanekul vabastas volikogu alates 21. septembrist vallavalitsuse liikme kohustustest Vahur Palu. Tema ei saa tööülesannete tõttu enam vallavalitsuse töös osaleda. Uueks vallavalitsuse liikmeks kinnitati Andres Laukse.
Kuna alates jaanipäevast pole vallal oma autot ("minu hõbedane nool" müüdi maha) ning kasutan ametiülesannete täitmiseks isiklikku sõiduautot (no olgu, isa isiklikku :)), otsustati sõiduaruande põhjal maksta mulle tagasiulatuvalt perioodi 01.07-30.09 eest hüvitist 3243.- krooni. Ja alates 1. oktoobrist makstakse ka sõiduaruande põhjal ja kunagi saab vallal jällekord ametiauto olema.
Valla selle aasta eelarve suurenes 430 355 krooni võrra, sest volikogu võttis vastu esimese lisaeelarve. 2010.a. eelarve suureneb 430 355 krooni võrra. 25 000.- on saadud Eesti Töötukassalt töötu töölerakendamiseks palgatoetuseks (kuludes Peetri lasteaia personalikuludes). 45 000.- saadi omavalitsuste tulubaasi stabiliseerimise toetust, sellega suurendati reservfondi. 32 000.- krooni on mõeldud toimetulekutoetusteks ning 6 555.- PRIA nn koolipiima programmiks. 269 800.- krooni on kohalike teede hoiu toetuseks, see raha „sulas“ kevade saabudes ära. 11 000.- on maavalitsuselt hajaasustuse veeprogrammi läbiviimiseks. 41 000.- krooni eest on saadud erinevaid projektitoetuse – 35 000.- Muinsuskaitseametilt kiriku piirdemüüri taastamiseks, 1000.- Kultuurkapitalilt Kaera-Jaani teateatantsul osalemiseks ja 5000.- erineteks kooliga seotud projektideks.
Võeti vastu uus heakorra ja kaevetööde eeskiri. See kehtestab heakorranõuded ja kaevetööde läbiviimise korralduse Kareda vallas ja on täitmiseks kohustuslik kõigile Kareda valla territoorium viibivatele ja tegutsevatele juriidilistele ja füüsilistele isikutele ning kinnis- või vallasvara omanikele. Volikogu otsustas, et lähiajal vaadatakse üle ka koerte ja kasside pidamise eeskiri ning vajadusel muudetakse seda. Ja kuri tekst ka: Paljud maja- ja korteriomanikud on teinud palju oma maa korrashoidmiseks, seda rohkem paistavad heakorrastamata krundid välja ning rikuvad üldpilti. Sel suvel pöördus vallavalitsus mitmete maaomanike poole palvega oma kinnistu heakorrale rohkem tähelepanu pöörata. Mitmel juhul palvele reageeriti, kuid vallavalitsuse ja keskkonnakomisjoni seisukoht on, et edaspidi heakorraküsimustesse nii leebelt ei suhtuta ning vajadusel alustatakse väärteomenetlust. Vastavalt Kohaliku omavalitsuse korralduse seadusele võib heakorra- ja kaevetööde eeskirja rikkujat trahvida kuni 100 trahviühikuga ehk kuni 6000 krooniga. Kui eeskirja rikub juriidiline isik, on tema trahvisumma kuni 20 000 krooni.
Esimese lugemise läbis Kareda valla eelarve koostamise ja täitmise kord, see sätestab valla eelarve koostamise, vastuvõtmise, muutmise, täitmise ja avalikustamise.
8. oktoobril Paide Kultuurikeskuses peetaval V Maarahva Kongressil osalevad Siiri Tammiste, Taso Veere ja Lea Heinaste. Järgmine volikogu istung toimub 19. oktoobril.

Vot. Kõik.

20 september 2010

Mida teha, kui suurepärane on meie jaoks tavaline?

Homme õhtul kella viieni saab esitada kandidaate Kareda valla selle aasta Õige Mehe tiitlile. Mul on eelinfot, et üks ja teine nominent on meil olemas. Ühest ettepanekust jäi kõlama mõte, et me oleme mõne inimese suurepärasusega nii harjunud, et ei tulegi enam selle peale, et ta on suurepärane...

Homme on volikogu istung. Päevakord on üleval valla kodulehel. Sel nädalal võõrustame ka Paide linnajuhte. Teemaks on Paide linna hariduse arengukava (ma hakkan juba varsti taipama, mitu hariduse arengukava koostamisel on). Ka JOLi hariduspreemiad antakse reede õhtul Türil kätte, meie esitasime oma kandidaadid kahes kategoorias.
Meil on traditsioon aastaaegade vaheldumist matkates vastu võtta. Sel pühapäeval on põhjust kell 11.00 Esna küla platsil olla, sest sealt sügismatk ka alguse saab. 
Ahjaa, ja sel nädalavahetusel läheb trükki vallalehe septembrinumber, nii et mõni päev on veel aega mõne artikli koostamiseks. Ja järgmisel nädalavahetusel Õige Mehe peol saavad kõik soovijad teada, mida need naised esmaspäeva õhtuti seal vallamaja keldris teevad...
Ja täna kirju lugedes jõudsin järeldusele, et Rahandusministeerium on seoses eurole üleminekuga ka uue kuu leiutanud. Äkki ongi selle nimi eurokuu?

16 september 2010

Nädala viimane neljapäev

Selle nädala vist üks uhkemaid uudiseid räägib Täiskasvanud Õppijate Nädalast (TÕN) ja Järvamaa Aasta Õppijast. Selleks on Kaidi-Ly Välb Süda-Eesti sotsiaalkeskuseks, aga Kaidi on ka nt Kareda valla sotsiaalkomisjoni liige ja Peetri Põhikooli hoolekogu liige.
Kool on viimastel päevadel külm olnud, aga ehk tehnika enam alt ei vea ning täna hommikust võib kütteperioodi ametlikult alanuks kuulutada. 
Ja järgmine vallavolikogu istung on 21. septembril. Räägime rahast ja Järvamaa Haigla tulevikust, heakorrast, hajaasustuse veeprogrammist ja eelarve korrast.
Ja homme on homme ja laupäeval on tähtis päev kõige tähtsamal õpetajal minu elus (ja kindlasti väga paljudel teistel Kaiu kooli vilistlastel) - eesti keele ja kirjanduse õpetajal Aino Vürstil (oi, kui ta mu blogi loeks ja avastaks, et üks ja teine koma on puudu või vale koha peal!) Ma arvan, et ma laupäeval lähen ja loen talle ühe luuletuse :)

15 september 2010

Väga "lahe" pressikas - läbi rääkida tahaks, aga näed, volitusi pole...

Eelmise nädala lõpul andsid Linnade Liit ja Eesti Maaomavalitsuste Liit välja sellise pressiteate. Mõtlemisainet nagu oleks... Loll saab kirikuski peksa, teadagi :)

Valitsuskomisjonil puudub volitus omavalitsusliitudega läbi rääkida

Reedel Rahandusministeeriumis toimunud eelarveläbirääkimiste komisjoni koosolekul ilmnes, et Rahandusministeeriumi esindajatel on küll jäik positsioon kuid puudub volitus sisuliselt läbi rääkida. Praegu näib, et eesmärgiks on külmutada kohapealse elu korraldamiseks mõeldud ressurss kriisi põhja tasemel, sest isegi omavalitsuste ettepanek järkjärguliselt probleem lahendada ei leidnud aktsepteerimist.
Omavalitsusliitude Koostöökogu ja Valitsuskomisjoni rahanduse töörühmas täna käsitletud teemadest kõige olulisemad puudutasid linnade ja valdade järgmise aasta eelarveperspektiivi. Majanduslanguse, tööpuuduse ja elanike sissetulekute üldise vähenemise tõttu on pooltes omavalitsustes tulubaas langenud juba enam kui viiendiku. Jätkuvalt on ohu märgiks ka see, et kuigi majanduses prognoositakse kerget tõusu, siis elanike brutotulu üldine maht on võrreldes 2008. aastaga vähenenud 21% ning eelmise aasta sama ajaga võrreldes 10,9%. (http://portaal.ell.ee/6135)
Linnade Liit ja Maaomavalitsuste Liit on jätkuvalt seisukohal, et kohaliku omavalitsuse kui kohapealset elu korraldava lüli tulubaasi külmutamine  ja jäik hoiak omavalitsuste suhtes ei aita kuidagi kaasa kohaliku elu arenguväljavaadete paranemisele ja majanduse taastumisele.

13 september 2010

Metsa seenele, auu-auu


Sügis on käes! Sel nädalal algab kütteperiood ja tänavavalgustus läheb ka korralikult põlema. Paras segadus on ikkagi selle uue postisüsteemiga - kirjad ja lehed kipuvad minema valedesse postkastidesse, aga usun, et varsti kõik laabub korralikult. Hea oleks muidugi, kui postiljoni ka teavitataks, siis saab asjad kiiremini laabuma. Paras segadus on olnud ka vallalehega - see, et augusti leht ilmus septembris ja juuli leht augustis, on ajutine nähe, mõne ja teise juhuse kokkusattumus. Septembri leht on trükist väljas veel selle kuu lõpuks ja nii ta õigel ajal ilmuma hakkabki. Järgmises vallalehes on ka vallavalitsuse vastus Kalda tänava elanike pöördumisele. Mured on meil Kalda tänava elanikega ühised.
Vahel tundub, et ei ole nii pikki käsi, kui vaja oleks... Nt seda priitahtlike pritsumeeste lepingut pole ka ikkagi, aga korjan kokku meie vabatahtlike avaldusi, et "sündmusele reageerides säiluksid sotsiaalsed garantiid" (mis iganes see täpselt tähendaks). Ja täna süüdistas üks korteriomanik mind selles, et "vald pani maja valdajaks kellegi". Vat ei saa see vald kedagi kuidagi vägisi toppida, kortermajade valdajad valitakse ikka korteriomanike üldkoosolekul ning valdaja paikapanemiseks on vaja korteriomanike ühist nõusolekut.
Aga vald esitas kaks õpetajat Järvamaa hariduspreemiatele küll. Hedi Jürgen siis aasta õpetaja ja Tuuli Järva aasta klassiõpetaja tiitlile. Kuidas neil läheb, selgub järgmisel reedel hariduspreemiate üleandmisel.
Ja neljapäeva õhtul volikogu eestseisuses selgub, missugused päevakorrapunktid lähevad 21. septembri vallavolikogu istungile. Eelnõusid on valmis juba paras ports.

Aga see nädalavahetus, eriti aga reedene, tuletas hästi meelde üht nii lihtsalt meelest maha minevat tõsiasja - olulised asjad on nii lihtsad! Mõned näited sellest nädalavahetusest: üks soovide- ja kallistusterohke sünnipäev toredate inimeste keskel, laupäev Narvas (esinesime kooriga Maarjalaulude festivalil nägime ära liftiga kiriku ja hirmvõimatu linnaliikluse...), pühapäevane seenelkäik isaga ja vist selle hooaja viimane grilliõhtu kogu perega... Olemise lihtsat kergust!

Esimese pildi sain Postimehest. 

08 september 2010

62 tuhvi


Minu kodune sõnavara täienes täna ühe sõna võrra. Ei olnud mina varem kuulnud, et on olemas selline sõna nagu tuhv. Aga igatahes on minu koduni 62 tuhvi, vanaonu mõõtis täna ära. Kui muhamed ei märka mäe juurde minna, tuleb mägi muhamedini. Ehk - Kaiu pole ammu saanud ja kodused käisid täna Peetris-Paides...

Aga Kaiust nõndapalju, et 2. oktoobril tähistatakse koolijuhi Nikolai Leidtorpi 100. sünniaastapäeva. Too mees oli koolijuhiks siis, kui koolis käisid vanaema-vanaonu ja ka siis kui käisid koolis ema ja isa. Nii ongi plaanis teha üks väike mälestusteõhtu (kooli järgmiseks juubeliks 2012. aastal on ju vaja kooli mälestusteraamat välja anda!), käia koolijuhi haual ja istuda pärast koolis teetassi taga. Mina olen selle sündmuse puhul saanud oma eesti keele õpetajalt Aino Vürstilt palve lugeda luuletust... 
Ja kohe mitte ei mäleta, kas olen blogis kõnelenud Kaiu kandi viimaste nädalate tippuudisest - Kaius avati terviserada ning see on osutunud nii populaarseks, et sel rajal on tervisesporti tegemas käinud ka päris ehtne karu. Õnneks keegi teda näinud pole, aga käpajälgedest olen pilti näinud minagi.


Eilne vallavalitsus läks peaaegu nagu plaanitud. Elu toob muutusi ja kahjuks pean järgmise vallavolikogu istungil paluma volikogu vabastada üks inimene vallavalitsuse liikme kohustusest ja nimetada tema asemele uus. Igatahes olen ma talle tehtud töö ja antud nõu eest südamest tänulik. Aga ehituslubasid ja projekteerimistingimusi sai väljastatud terve ports, jällekord ka ühe elamu püstitamiseks. Päris lahe...

Täna oli esimene JOLi istung peale suurt suve. Kes sai natukene nahutada, kes sai natukesest rohkem nahutada. Ja õppida on, minul kindlasti. Nagu üks kolleeg täna tsiteeris: tööd on tehtud küll ja küll, tööd on teha küll ja küll. Saime näiteks teada, kuidas on plaanitud septembri lõpus maakonna parimate õpetajate tunnustamine ja kus maal on maakonna hariduse arengukava koostamine. 

Meie tänane Maarjamissa läks! Hommikul uudisteski kõneles, et selline maarjamissa võeti ette Narvas, Tartu Peetri kirikus, Järva-Peetri kirikus ja Karulas. Võib-olla saab kunagi ka väikese helikatke sellest.

Homme on Järvamaa Vabatahtlike Keskuse päev.
Ja ülehomme pakutakse tatrasalatit :)

06 september 2010

Mida soovida päästjatele?


Selle dilemma ees olin möödunud reedel, kui Koeru päästekomando 15. sünnipäeval olin. Vägisi tuli meelde sõdalasest (kuigi see ei ole nüüd küll õige sõna...) venna lugu sellest, et "sõjaväkke, päästeametisse või politseisse, aga tööle mitte kunagi." Soovisin siis minagi võimalikult vähe tööd, kuid jätkuvat turvatunde pakkumist.  Pildi virutasin portaalist, Ants tegi.


Laupäev oli muusika päralt. Juba ülehomme kell 18.00 on Järva-Peetri kirikus maarjamissa. Sellist uhket asja tehakse vaid neljas kohas Eestimaal, seega tasub kaema tulla küll. Laupäev pidi olema ka sasku päralt (jaa, naised mängivad ka saskut, vähemalt need kanged Kaiu naised), aga Kuma raadio sünnipäeval jäime Artoga registreerimisega hiljaks ja mängida seekord ei saanudki. Aga mõne asja pärast jääb Kuma sünnipäev meelde küll :) Aitäh "päästeoperatsioonil" osalejatele.

Homme on vallavalitsuse istung. Anname välja portsu ehituslubasid, nii et kui kõik läheb hästi, läheb lähiajal uue lauda ehituseks. Ja kolmapäeval on peale suvevaheaega JOLi juhatuse koosolek. Ja neljapäeval on Järvamaa Vabatahtlike Keskuse koosolek. Mis loom see on, saab lugeda Weissensteini lehelt. Ja laupäeval on esinemine Narvas Maarjalaulude festivalil.  
Aga reedel... reedel on lihtsalt üks tore päev :)

02 september 2010

Head uut aastat!

Kooliaastat, õppimiseaastat, teadmiseaastat, tarkuseaastat... kõik on uus septembrikuus, teadagi...
Tänane Peetri kooli avaaktus oli traditsiooniliselt Järva-Peetri kirikaias lipuplatsil. Ja traditsiooniliselt oli päikeseline hommik. Ja minul oli see kolmas 1. september vallavanemana, nii et ka siin väike traditsioon... :)

Homne toob majandus- ja eelarvekomisjoni koosoleku ning ühe kohtumise Paides. Arto suutis mind nädala algul sassi ajada nende fookus- ja tuumikgruppidega, mis Järvamaa kodanikuühiskonna arengukava tegemiseks loodud, aga igatahes lähen homme sinnasamasse, kuhu läheb Arto. Ja esmaspäeval lähen omakorda sinna, kuhu Arto ei lähe...

Ma oleks tahtnud täna siia linkida ühe Õhtulehe artikli, aga see vaid paberkandjal. B. Obama ütles eile, et sõda Iraagis on läbi. Olgu sellega, kuidas on, aga Afganistani sõda kestab. Tänases Õhtulehes märkasin vast esmakordselt sellist artiklit, kus toodud näited sellest, kuidas Eesti riigi kangelased ununevad. Kaotab käe, jala või mõistuse, tunnistatakse sõdur 60% või 80% teovõimeliseks, saab igakuiselt riigilt paar tuhat krooni või veidi enam, kui hästi läheb, siis teenetemärgi ka, ja ongi kõik. Aga mida teha selleks, et oleks nii, et ei oleks "ja ongi kõik"?