28 juuni 2012


Kareda Vallavalitsus müüb...

... avaliku kirjaliku enampakkumise korras Öötla külas asuva Arunurga maaüksuse alghinnaga  2500.- eurot. Maaüksuse pindala on 3,11 ha (sh haritav maa 1,84 ha; looduslik rohumaa 0,72ha; õuemaa 0,19ha; metsamaa 0,29ha; muu maa 0,07ha), sihtotstarve maatulundusmaa, katastritunnus 28801:003:0101, kinnistu registriosa number 2907336.
Maaüksus asub Anna-Peetri-Huuksi maantee ääres. Maaüksusel asub laut (ehitatud 1930.a.; ehitusalune pind 135m2).
Enampakkumise esitamise viimane tähtaeg on 23.07.2012 kell 16.00. Avaldus esitada kinnises ümbrikus, mis on tähistatud märgusõnaga „ENAMPAKKUMINE”. Tagatisraha 10% alghinnast tasuda osavõtjatel Kareda Vallavalitsuse a/a 10702000616009 SEB Panka hiljemalt 23.07.2012. Enampakkumised avatakse 24.07.2012 kell 16.00 Kareda valla majas.
Lisainfo: vallavanem Triin Pobbol 5207938, 3849021, triin@kareda.ee
Enne Peeterpaulipäeva


Jaanipäev on mööda saanud ning suur suvi ees ootamas.

Reedel, 22. juunil oli Peetris jaaniõhtu. Ilm oli selleks sündmuseks tellitud :) Mul on hea meel, et tegin teoks oma mõtte ning lastel oli batuudil palju hüppamisrõõmu (ja nagu üks isa õigesti märkis - mitte ühtegi sääsehammustust õhtuks). Kuulutasime välja ka Aasta Uustulnuka ja Aasta Tegija tiitlite saajad - need olid vastavalt Kalamatsi kitsefarm ja AS Peetri Põld ja Piim.

Laupäev, 23. juunil tähistasime Võidupüha. Väike kokkuvõte, mis vallalehe jaoks kirjutasin:

Järva-Peetris ja Müüsleris mälestati langenuid
Järva-Peetri kirikus peeti Võidupüha auks palvus, kus kaasa teenis ka segakoor Petra. Pärast palvust asetati pärjad kirikaias olevale Vabadussõjas langenute mälestusmärgile ning küünlad nendele Vabadussõja kangelaste haudadele, kes Järva-Peetri kirikaeda maetud on.
Müüsleri Vabadussõja mälestusmärk on püstitatud Järvamaal toimunud Vabadussõja lahingutes langenute auks. Kõne pidasid vallavolikogu esimees Siiri Tammiste ning maavanem Tiina Oraste. Lisaks neile asetasid pärjad mälestussamba jalamile Kaitseliidu, Eesti Politsei, Järvamaa Omavalitsuste Liidu ning Roosna-Alliku vallavalitsuse esindajad. Kaunite isamaaliste luuletustega esines Helina Välb.

Maakaitsepäev peeti vihmas
Tänavu peeti maakondlikku maakaitsepäeva Roosna-Allikul. Vihmase ilma tõttu toimus sündmuse kultuuriprogramm Roosna-Alliku rahvamajas. Tantsurõõmu näitasid Roosna-Alliku erinevate rühmade tantsijad, muusikaliselt lahutas meelt orkester Türi. Traditsiooniliselt jagas maavanem mastivimpleid ja tänukirju kaunite kodude omanikele. Kareda vallavolikogu keskkonnakomisjoni ettepanekul said meie vallast tänavu mastivimplid Ursula Ilo ja Urmi Reinde (Pikk tn 13A Esna külas), Triin Jakobson (Ataste kinnistu Köisi külas) ning Elle ja Jüri Sidron (Muhu kinnistu Peetri alevikus). Ilmselt mäletavad paljud seda punast Muhu maja Peetri aleviku serval, mis hoolsate omanike abiga ilusaks on tehtud.
Kuigi ilm oli vihmane, ei heidutanud see kaitseväelisel jalutuskäigul osalenud Järva maleva kaitseliitlasi, kodutütreid, naiskodukaitsjaid ja noorkotkaid. Oli tore, et kodutütarde seas olid ka Peetri rühma liikmed.
Kaitseliidul on saanud tavaks, et Vabariigi Presidendi käest toovad võidutule maakonda tublimad kaitseliitlased. Kaks aastat tagasi, kui maakaitsepäeva peeti Peetris, oli tuletoojaks Urmas Kõonurm. Ka tänavu tõi tule maakonda Kareda valla mees – kadett-seersant Kaarel Piirisalu. Maakaitsepäeval peetud kõnes ütles maavanem Tiina Oraste: „Kadett-seersant Kaarel Piirisalu on pühendunud kaitseliitlane, kelle panus Kaitseliidu ja eriorganisatsioonide eesmärkide täitmisel on tähelepanuväärne. Kaarel osaleb aktiivselt erinevatel Kaitseliidu väljaõppe- ja koostööüritustel  ning peab väga oluliseks enese pidevat täiendamist, omandatud teadmisi annab ta aktiivselt edasi noorteorganisatsioonide liikmetele, on hinnatud instruktor Kaitseliidu Järva Maleva väljaõppes. 2011. aastal oli kadett-seersant Piirisalu Kaitseliidu Järva Maleva aasta kaitseliitlase nominent.“
Kui kaitseväeline jalutuskäik läbi sai, jagas maavanem Tiina Oraste võidutule kõikidele omavalitsusjuhtidele, et see tuli jõuaks maakonna igasse paika.

Võidutuli jõudis küladesse
Kareda vallas on ilus traditsioon – presidendi läkitatud võidutuli jõuab õhtuks kõikidesse valla küladesse. Seda traditsiooni ei ole paljudel omavalitsustel, seepärast hoidkem seda. Nagu ikka, alustasime volikogu esimehe Siiri Tammistega oma võidutule teekonda Vodja külast – seal ootab alati Kooli ja Väikekooli talu rahvas. Virus andsime tule üle perekond Maasidele, kelle peretütar Elis-Erika osales Peetri kodutütarde rühma liikmena ka kaitseväelisel jalutuskäigul Roosna-Allikul. Öötla mõisa trepil meenutati nooruspõlve ning lood olid mõnusasti lõbusad. Esnas süüdatakse võidutulest alati jaanilõke, nii ka tänavu. Kuna jaanituld ei tohi järelvalveta jätta, valvab seal lõket Zil-164, masin, mis näinud mitut aastakümmet. Nii andiski Harri Mikk mulle ülesande auto vändast käima tõmmata, aga jõudu jäi tänavu selleks vajaka. Kareda külas ootab meid alati Otsasilla ja Sange talu rahvas. Oli rõõm tänavu esimest korda jagada võidutuld ka meie kõige väiksemas külas Õles. Kui oma viimasesse sihtpunkti – Müüslerisse – jõudsime, oli vihm uuesti sadama hakanud. Andsime viimase tükikese võidutuld üle perekond Hiiesalule.
Ilus päev oli, aitäh kõikidele osalejatele! 

Pilte Võidupüha tähistamisest näeb Facebookis Järvamaa Eesti Südamaa fännilehel ning Kareda valla fännilehel, samuti Järvamaa Infoportaalis.

Teisipäeval, 26. juunil kutsusime volikogu esimehe Siiriga vastuvõtule kõik meie tänavused gümnaasiumilõpetajad. Kuulasime, mis plaanid on noortel tulevikus (ja mina kuulsin esimest korda, et Peetri koolis müüdi teisipäeviti ja kolmapäeviti saiakesi :) ). 

20 juuni 2012

Viimane kevadpäev enne suurt suve

Eile oli Kareda Vallavolikogu selle hooaja viimane istung. Volikogu läheb väikesele suvepuhkusele, järgmine istung toimub teisipäeval, 28. augustil.
Volikogu kuulas ära revisjonikomisjoni arvamuse 2011.a. majandusaasta aruande kohta ning kinnitas aruande. 2011.a. tulem on 83 210€ (võrdluseks 2010.a. tulem - 31 970€). Eelarveaasta tegevustulud olid 620 476 € (2010.a. 574 025€) ning tegevuskulud 535 260€ (2010.a. 604 906€).
Otsustati koormata vallale kuuluv Peetri alevikus asuv Kesktee 6 kinnistu (koolimaja) isikliku kasutusõigusega EELK Järva-Peetri Püha Peetruse Koguduse kasuks. Koormatava ala pindala on 400m2 (kokku Kesktee 6 kinnistu 14156m2) ning isikliku kasutusõiguse sisuks on projekteeritava administratiivhoone maaküttesüsteemi kollektori osaline paigaldamine Kesktee 6 kinnistule ning selle hoone toiteks vajaliku veetoru osaline projekteerimine, ehitamine ja kasutamine Kesktee 6 kinnistul.
Volitati Maa-ametit teostama aadressandmete süsteemi infosüsteemis erinevaid tegevusi: katastriüksuste koha-aadresside muutmine vastavalt Eesti haldus- ja asustusjaotuse muudatustele; nende hoonete ja hooneosade, mida ei ole Riiklikus ehitisregistis, koha-aadresside muutmine vastavalt Eesti haldus- ja asustusjaotuse muudatustele; kirjavigade jms parandamine enne 01.01.2012. maakatastris registreeritud katastriüksuste koha-aadressides; katastriüksuste ning hoonete ja hooneosade, mida ei ole Riiklikus ehitisregistris, koha-aadresside mittesisuliste paranduste tegemine.
Anti vallavalitsusele ülesanne alustada menetlust Kareda vallale kuuluva Kareda vallas Öötla külas asuva Arunurga maaüksuse (pindala 3,11 ha, sihtotstarve maatulundusmaa, katastritunnus 28801:003:0101, kinnistu nr 2908336, maaüksusel asub laut) võõrandamiseks kirjaliku enampakkumise korras alghinnaga 2500€.
Kareda valla eelarve koostamise, täitmise ja tegemate jäänud väljaminekute kavandamise kord läbis esimese lugemise ning suunati teisele lugemisele. See kord sätestab valla eelarve koostamise, vastuvõtmise, muutmise, täitmise, aruandluse ning tegemata jäänud väljaminekute kavandamise põhimõtted.
Informatsioonide osas räägiti erinevatest suvistest sündmustest - 22. ja 23. juunil jaanipäeva ja Võidupüha tähistamisest, Järvamaa eakate päevast 30. juunil, Järvamaa külade päevast 21. juulil, Kareda küla 800. aastapäeva tähistamisest 28. juulil.

13 juuni 201206 juuni 2012

Pärast Eesti lipu päeva

"Aga miski polnud siiski parem sellest Järvamaa heinalõhnast Koordi ja Öötla vahel," kirjutas kord Tõnu Õnnepalu. Nii on kevadest märkamatult saanud juuni (sõna "suvi" kasutada oleks natukene naljakas). Olin mõned nädalad tööst eemal, aga nüüd olen tagasi, terve ja korras :)
Kahjuks jäi tänavu käimata maakonna laulu- ja tantsupeol. Või tantsu- ja laulupeol, sest sel korral ju kõigepealt tantsiti Paide gümnaasiumi staadionil, seejärel liiguti ühise rongkäiguga vallimäele ja seal lauldi. Sel korral osales meilt kaks kollektiivi - Peetri naisrahvatantsurühm ja Peetri Põhikooli mudilaskoor. Aitäh neile ja Valdurile lipukandmise ja Rainile kärulükkamise eest. Peetri naised käisid möödunud nädalavahetusel ära ka Kalevi võimlemispeol. Tore oli olnud.
Oleme kätte saanud ka oma elektriauto. Sõidab küll, kuigi peab tihtilugu "köides" olema ehk laadima.  Vähemalt järgmised 5 aastat on see auto meie käsutuses ja eks aeg näitab, kuidas akud ja muud osad ajale vastu peavad.
Peetri lasteaias on ilus traditsioon - saata oma kõige suuremad kooliteele lastekaitsepäeval, 1. juunil. Tänavu oli lasteaias 9 lõpetajat. Ka kooliperel lõppes eile aasta. Põhikooli lõpuaktus on neljapäeval, 14. juunil kell 18.00 koolimajas. Esmaspäeval, 4. juunil tähistasime koos lasteaia- ja koolipere, vallavalitsuse, volikogu, koguduse ja kaitseliiduga ühiselt Eesti lipu päeva. Peetri koolis on olnud aastaid traditsiooniks alustada iga uut koolinädalat ühiselt Eesti hümni laulmisega, miks mitte seda teha aasta viimasel koolinädalal Peetri lipuväljakul. 23. juunil, Võidupühal, kohtume Järva-Peetri kirikus kell 11.00 ja kell 12.00 Müüsleris.  Esmaspäeva pärastlõunal kutsusid Peetri kodutütred mind endale külla, nende rühm sai sel päeval endale juurde 3 uut liiget.
Ja esmaspäeval avati vallamaja kollases koridoris näitus "20 aastat Eesti iseseisvumise taastamisest". Näitus jääb avatuks jaanipäevani ning tasub tulla uudistama, keda te 20 aasta tagustelt piltidelt ära tunnete ja keda mitte :)
Täna alustas AS Peetri Põld ja Piim laste töö- ja puhkelaagriga. Käimas on ka nn töötute projekt ning volikogu keskkonnakomisjoni abiga oleme ka tänavu välja selgitanud valla kaunimad kodud. Nende omanikud on kutsutud 23. juunil Roosna-Allikule maakonna maakaitsepäevale
22. juunil peame ühiselt jaanipäeva. Ootame veel kandidaate Aasta Tegija ja Uustulnuka konkursile. Ja suur rõõm, et MTÜ Peetri Lapsed on saanud kohaliku omaalgatuse programmist toetust Peetri laululava värvimiseks. Kuna olen selles projektis projektijuhiks "palgatud", siis on hea võimalus kõiki vabatahtlikke kutsuda järgmiseks teisipäevaks, 12. juuniks kella 17.00ks laululavale, et üheskoos ühed värvimistalgud maha pidada. Tõnu lubas, et kui töö on tehtud, saab talgusuppi ka :)
Ma ei tea, mitu aastat aega läks, aga nüüd on tõesti oma silmaga näha, et Peetri aleviku ühisveevärgi- ja -kanalisatsiooniprojekti on ellu viidamas - biopuhasti juures käivad esimesed tööd. Oleme ära hööveldanud (moodsas kõnepruugis nimetatakse seda miskipärast greiderdamiseks) ka vallateed ning jaanipäevaks ehk taastame teekatteid seal, kus hööveldamisest palju kasu polnud.