28 juuni 2012

Kareda Vallavalitsus müüb...

... avaliku kirjaliku enampakkumise korras Öötla külas asuva Arunurga maaüksuse alghinnaga  2500.- eurot. Maaüksuse pindala on 3,11 ha (sh haritav maa 1,84 ha; looduslik rohumaa 0,72ha; õuemaa 0,19ha; metsamaa 0,29ha; muu maa 0,07ha), sihtotstarve maatulundusmaa, katastritunnus 28801:003:0101, kinnistu registriosa number 2907336.
Maaüksus asub Anna-Peetri-Huuksi maantee ääres. Maaüksusel asub laut (ehitatud 1930.a.; ehitusalune pind 135m2).
Enampakkumise esitamise viimane tähtaeg on 23.07.2012 kell 16.00. Avaldus esitada kinnises ümbrikus, mis on tähistatud märgusõnaga „ENAMPAKKUMINE”. Tagatisraha 10% alghinnast tasuda osavõtjatel Kareda Vallavalitsuse a/a 10702000616009 SEB Panka hiljemalt 23.07.2012. Enampakkumised avatakse 24.07.2012 kell 16.00 Kareda valla majas.
Lisainfo: vallavanem Triin Pobbol 5207938, 3849021, triin@kareda.ee