17 november 2010

Shalom *

Teen sedakorda lühidalt. Täna hommikul käisime Valduriga ASis Paide Vesi väikesel nõupidamisel. Natukene on vaja veel täiustada vee- ja kanalisatsiooniprojektiga seonduvat, hange kuulutatakse välja üsna pea ja projekteerimiseks läheb 2011.a. II kvartalis.
Eilne volikogu istung oli pikk ja põhjalik. MTÜ Peetri Küla Seltsile anti 10 aastaks tasuta kasutada mõned seni kasutusest väljas olevad ruumid koolimajast. JOLi 2011.a. liikmemaksu suuruse arvestamise eelnõusse teeme ettepaneku liikmemaksu nn võrdse osa vähendamiseks, et liikmete liikmemaks ühe elaniku põhiselt arvutatuna oleks võrdsem. Praeguse eelnõu järgi maksab üks Kareda valla elanik JOLi 88 krooni, Paide linna elanik aga 38 krooni.... Tänasest reedeni on Siiri koos teiste omavalitsusjuhtidega MINWA projekti raames õppereisil Soomes. Otsitakse ideid MINWA edasiseks rakendamiseks Järvamaal ning saadakse infot hajaasustuse veeprobleemide lahendamisest Soomes. Enampakkumise korras läheb müüki Peetris asuv Kesktee 9 kinnistu. Volikogu otsustas ka välja astuda Eesti Maaomavalitsuste Liidust, kuna meie arvates ei ole liit suutnud oma liikmete huvisid piisavalt kaitsta. Seoses euro kasutusele võtmisega muudeti mitmeid volikogu määruseid/otsuseid (nt 2000 krooni asemel on nüüd 127,82 eurot...). Maamaksu maksumäär jäi ka järgmiseks aastaks samaks (et siis 2,0% haritava maa ja loodusliku rohumaa eest ja 2,5% ülejäänu eest). 2010.a. lisaeelarve ja eelarve muutmise otsustas volikogu lükata järgmise volikogu istungi päevakorda. Kinnitati ka üks hajaasustuse veeprogrammi projekti aruanne. 
* Shalom tähendab heebrea keeles nii tervitust kui hüvastijättu. Mina teen siia järgmise sissekande detsembri alguses. Shalom, Jerusalemm. Shalom, ...

15 november 2010

Sotsiaalse sidususe ministeerium Järvamaale!

Visioonikonverentsil visati õhku mõte, et põllumajandusministeerium võiks olla Järvamaal. Täna Järvamaa kodanikuühiskonna arengukava koostamise juhtgrupi koosolekult tekkis uitmõttena mõte, et siin võiks olla ka sotsiaalse sidususe ministeerium :) Igatahes üritasime me täna vastata väga erinevatele kodanikuühiskonda ja Järvamaa avalikku ruumi puudutavatele küsimustele. Eelmisel aastal peeti Järvamaa esimest kodanikuühiskonna konverentsi, mis tookord kodanikuharidusele keskendus, seekord on konverents 23. novembril Koigis. Tasub minna! (Mina küll teatud "logistilistel põhjustel" seekord ei lähe).

Olen ühest ja teisest asjast rääkimata jätnud. Näiteks sellest, et meie konstaabel Mati Seire sai Politseiameti aastapäeva eel Lääne Prefektuuri teenetemärgi. Ja sellest, et 5. novembril valiti Peetri kooli ja lasteaia lastevanemate hulgast uued liikmed hoolekogusse (Kaidi-Ly Välb, Külli Majori, Birgit Itse, Tarvo Krönkvist, Relika Pedoson). 
Nädalavahetusel sai kino (no see Diskotantsija film oli ikka võimas :)), reede õhtul kaua raamatukogus olla, sporti teha, raudteetammi puhastada... Kes osales, see teab.
Homse volikogu päevakord on aga selline (mida otsustati, sellest siis homme):
1. Järvamaa Omavalitsuste Liidu 2011.a. tegevuskava ja liikmemaksu suuruse arvestamise heakskiitmine ning 2011.a. eelarve eelnõusse ettepanekute tegemine. (T. Pobbol)
2. Õppereisile lubamine. (T. Pobbol)
3. Vallavara võõrandamine. (T. Pobbol)
4. Eesti Maaomavalitsuste Liidust väljaastumine ja esindajate tagasikutsumine. (S. Tammiste)
5. Kareda Vallavolikogu määruste muutmine seoses euro kasutusele võtmisega. (H. Plukk)
6. Kareda Vallavolikogu otsuste muutmine seoses euro kasutusele võtmisega. (H. Plukk)
7. Maamaksu maksumäära kehtestamine. (T. Jätsa)
8. Kareda valla 2010.a. eelarve muutmine. (T. Pobbol)
9. Kareda valla 2010.a. lisaeelarve vastu võtmine. (T. Pobbol)
10. Hajaasustuse veeprogrammi projekti aruande heakskiitmine. (V. Permanson)

11 november 2010

Mis riigi asumaad on olnud Gambia ja Ruhnu? *

Teisipäeval oli vallavalitsuse istung. Kõige olulisem punkt oli veeteenuse hinna kooskõlastamisest. Vastavalt uuele monopolide hinnapiirangute kehtestamise seadusele esitas AS Paide Vesi kui teenusepakkuja hinnataotluse veeteenuse hinna kooskõlastamiseks. Uus hind on seotud Põltsamaa-Pedja veemajandusprojekti elluviimisega. Alates 1. jaanuarist hakkab tasu võetud vee eest olema 0,72 eurot/m3 ning tasu reovee ärajuhtimise eest eluruumidest 1,16 eurot/m3 ning mitteeluruumidest 1,69 eurot/m3. Täpsemalt saab veeteenuse uue hinna põhjustest lugeda järgmisest vallalehest (millesse kaastöid ootab Maret 18. novembrini).

Õhtul Türil toimunud Järva Kilval läks meie Karedate võistkonnal nii halvasti, et isegi viimasest kohast ja viimase koha eriauhinnast jäi üks punkt puudu. Ei olnud meie õhtu J

Eile olin pealinnas koolitusel. Teada sain nt seda, et koolituse mõju kestab 100 päeva J Ja sotsiaalset investeeringu tulusust (SROI) õppisin ka arvutama (selle mõiste taga on umbes selline jutt: see on tulemusorienteeritud mõõtmisvahend, mis aitab aru saada ja kvantifitseerida sotsiaalset, keskkondlikke ja majanduslikke väärtusi. SROI on suhtarv, mis näita, kui palju rahas väljendatud väärtust luuakse tehtud kulude suhtes… J ) Tegelikult õppisin muud ka…

Täna peeti Türil visioonikonverentsi. Mõnest ettekandest jäi mõni asi ka kõrva taha J Mõned näited siis:
Maakonna visioonidest, väljakutsetest ja arenguunistustest aastatel 1990-2009 rääkisid Toomas Tippi, Ülo Peets ja Üllar Vahtramäe. Toomas rääkis 2000.a. „hullumeelsest ideest“ ehk haldusterritoriaalsest reformist, mille järgi olnuks Järvamaal 4 omavalitsust. 3 Lõuna-Järvamaa valda + Türi linn on selle idee Türi vallaks liitnud. Omal ajal oli sellise jaotusega nõus veel 2 omavalitsust (ja kõlanud viktoriiniküsimusele ei teadnud keegi vastata, et need olid Koeru ja Kareda).
Maavanem Tiina Oraste rääkis Järvamaast arvudes ja võrdlustes. Aastal 2017 on gümnaasiumiõpilaste arv 57% gümnaasiumiõpilaste arvust aastal 2008. Seda siis õpilasrännet ja muud taolist arvestamata (sic!). Ja maavanem tõi kuuldavale oma haldusterritoriaalse reformi idee, millest ma seni kuulnud polnud – et Järvamaale mahuks 3 omavalitsust – 2 valda + linn.
Vast üks kõige nauditavam ettekanne oli EEK peatoimetajalt Hardo Aasmäelt. Tema mõtted: põllumajandusministeerium võiks olla Järvamaal! (Varem oli Tiina rääkinud sellest, et Järvamaalt „kaovad ära“ haritud 25-35 aastased naised ning Hardo Aasmäe arvas, et need muidu parematele jahimaadele minevad naised tuleb sellesse põllumajandusministeeriumisse tööle panna J ) Samuti arvas Aasmäe, et Berliini ei peaks saama ei Pärnust ega Tartust, vaid Raplast ja Türilt (seda siis uut planeeritavat raudteed pidi). Rõhutas temagi põllumajanduse tähtsust ning ütles, et maailma toidukriisi pärast on Järvamaa põllumajandust eriti vaja (kuigi endiste 20 ha suuruste talude asemel suudab nüüd üks mees 400 ha põldu ära harida). Ja Tln-Tartu koos normaalse rongiühendusega tuleb toimima saada (Aasmäe nägi võimalust ka uue raudtee ehitamiseks), sest Tartu on kõige ligipääsmatum ülikoolilinn Euroopas.
Põhjamaade Investeerimispanga asepresident Gunnar Okk tõi välja, mida toob euro (kaob rahavahetuse vajadus ja konventeerimistasu; kasvab Eesti finantsstabiilsus ja rahvusvaheline usaldusväärsus; Eesti eristub selgemini Lätist ja Leedust; Eestis ja Soomes sama raha (ainsana Põhja-Euroopas, kusjuures), pikas perspektiivis soodustab majanduskasvu…) ning argumendid, miks peaks välisinvestor Järvamaale investeerima, peitusid tema arvates madalates tööjõukuludes, piisavas hulgas kohaliku haritud tööjõu olemasolus, soodsas logistilises asendis, läbipaistvates ja selgetes kohalikes otsustusprotsessides ning võib-olla sentimentaalsetes põhjustes ka J Midagi igatahes tegema peab, sest Järvamaal, kus elab 5% Eesti elanikkonnast, toodetakse vaid 2% SKPst.
Jaanus Murakas ütles oma videoettekandes, et vaja on sektoripõhist mõtlemist riigi poolt. Järvamaal saab põllumajandust vaid arendada, mitte seda lõpetada. Teadmistepõhist majandust on vaja eelkõige traditsioonilistes majandusvaldkondades. „Mida me räägime kosmoseriigist, kui maa pole kasumlikult kasutatud ja näljane Venemaa turg on kõrval..
Liisi Vahtramäe on tüdruk, kes Peetri koolist on jõudnud Essexisse. Tema arvates oleks vaja paindlikumat haridussüsteemi ja väiksemaid klasse „Need kõlavad kui poliitikute loosungid, aga on tegelikult mõistlikud mõtted.“
Eiki Ilves  rääkis Mäo ja Särevere vahelistest planeeringutest. Et headel aegadel on sellesse 17km pikkusesse koridori (kus elab ½ Järvamaa rahvast) planeeritud 250 uut tootmis- ja ärikrunti, kuid neist hoonestatud on 250.
Subjektiivsetel põhjustel meeldis mulle päevast kõige rohkem Järvamaa Noortekogu juhatuse esimehe Jaanika Aasa ettekanne. Tema põhirõhk oli, et noori tuleb rohkem kaasata nii KOVide kui mittetulundussektori töösse ning Järvamaa kooliõpetajad peavad aru saama ettevõtlustemaatika olulisusest õppeprogrammis.

Visioonilt ruttasin volikogu eestseisusesse. Volikogu päevakord saab olema 10 punkti pikk, aga mida see 10 punkti endas sisaldab, räägin järgmine kord.

Lisaks kõigele varem väljareklaamitule – homme on raamatukogus raamatukogu öö.

Tänane pilt on ükskord netist leitud. Oli tuju see täna siia panna J

* Ruhnu ja Gambia on Kuramaa hertsogiriigi asumaad olnud, aga seda Kilval ei küsitud, aga seda ma oleks teadnud J

08 november 2010

"Palju unistusi ja olge tublid!"*

Meie majas on nüüd natukene rohkem avastamisrõõmu. Reedest on vallavalitsuse ruumides välja pandud Kaitseliidu Järva ringkonna Peetri rühma kodutütarde käsitöökaardid. Näitus on avatud 5.11-19.11. Alates 22.11. on avatud näitusmüük. Iga kaart maksab 15.- Saadud tulu on heategevuslik ja kasutatakse tüdrukute soovil sihtotstarbeliselt Peetri kooli remondiks. Väga kihvtid kaardid on, ausõna!
Tänasest on vallavalitsuse kollases koridoris vaatamiseks väljas Kadri Roosi Eesti Kunstiakadeemia Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise osakonnas valminud magistritöö "Elu keset Eestit"(millele ma ühel, teisel ja kolmandalgi korral vihjanud olen). Kadri ise kirjutab: Töö keskendub maamaastikus toimuvatele muutustele ning nende mõtestamisele. Töö peamine tees on järgmine: maamaastik on tänapäeval suurt ruumi vajavate hobide toimumispaik ning muutustega edukalt hakkama saamiseks on vaja esmalt muuta väärtushinnanguid maastikku suhtumises.
Töö graafilises osas pakutakse välja ka ruumilisi visioone maamaastikul toimuvate muutuste suunamiseks ja linn-maa suunaliste seoste arendamiseks.
Hea uudis on see, et Eesti Posti Peetri Postkontor on nüüd varasemast veidi kauem lahti. Et siis esmaspäevast reedeni 9.00-12.30. Ja veel parem uudis on see, et talv on ukse ees. Eelmisel aastal oli lund nõndapalju, et ei tahtnud kuskile ära mahtuda. Siit ka palve kõikidele, kelle teeotsi lumest puhtaks pühitakse - et miskit olulist peale lume ära ei koristataks, tasuks lillepotid jms teeäärtest kaugemale tõsta. Muidu võib katki minna nii lillepott kui traktor.
Aga enne lume tulekut on veel palju teha. Selle nädala plaani mahub veel peale tänast majandus- ja eelavekomisjoni koosolekut homne vallavalitsuse istung, kus põhiaur läheb seekord volikogu eelnõude läbivaatamisele. Ja - homse Ringmikrofoni saate üks nädala teo kandidaate on Peetri abikomando loomine :) Kolmapäeval olen Tallinnas koolitusel, kus käisin ka kaks nädalat tagasi ja kus räägitakse KOVi õigusaktide ja otsuste mõjude analüüsist. KENK korraldab siis ka karjäärimessikese Lingid tulevikku  ja vallamajas on kell 14 JAPi infopäev ja kell 16.30 suupillikoolitus. Neljapäeval on Järvamaa visioonikoverents ja volikogu eestseisus. Järgmise teisipäeva volikogu istungi päevakord tuleb parasjagu pikk. Ja reedel peab Väätsa Prügila oma 10. sünnipäeva. Ja Järvamaa Noortekogu juhatuse koosolek on ka. Laupäeval on see "paras hetk on hingata sisse, paras hetk on hingata välja" päev ja pühapäeval on kirikuõpetaja Lea Heinaste 65. sünnipäeva tänujumalateenistus ja õhtul nostalgiline kinoõhtu, mille reklaam on eelmises postituses.
* Ahjaa, pealkiri siis täna ühe vallakodaniku pandud. Hüüdis mulle nõnda telefonikõne lõppu. Võtsin täitmiseks.

P.S. Ma võtan sõnad tagasi selles osas, mis puudutab seda paras hetk on hingata sisse... päeva. Postkastis oli nüüd sellise algusega kiri, olgem kohal :)

Triin Pobboli ja paljude teiste mõtte teostamist jätkatakse  13. novembril Roosna-Alliku vallas, eestvedajaks Sven Aluste. Plaanis on teha talgute korras jälle läbitavaks Vodja-Öötla raudteetammi lõik. Talgutele kogunemine toimub kell 11 Vodja mõisa ees, kus saab kuulda raudteetammi kohta väikest tutvustavat lugu.

05 november 2010

03 november 2010

Mustvalge maailma suhtelisus

Püüdnud siis mees välja kuldkalakese. See jälle paluma, lase vette, täidan sinu kolm soovi. 
Mehel soovid: et oleks ilmatu rikas, et oleks maailmakuulus ja et tal oleks ilus naine. 
Hommikul äratab voodiserval meest piltilus naine: 
"Kallis Ferdinand, ärka üles, me peame kohe Sarajevosse sõitma." 
Vot nii. Eile sai naabrimees Aldost endine naabrimees ja täna oli Järva portaalis uudislugu sellest, et Järva-Jaani ja Ambla vallavolikogud on loonud haridusalase ühiskomisjoni (kirjutasin siia esimese hooga Järva-Jaani asemel Koeru, aga aitäh Artole märkamast ja teada andmast :) ). Minu päev sisaldas KENKi nõukogu koosolekut ja JOLi juhatust (mida Veljo puudumisel nö prooviks juhtida sain). KENKis on tehtud tublit projektitööd ning lisaks tavapärasele õppe- ja karjäärinõustamisele on käimas mitmed maakondlikud projektid (nt programm "Ettevõtlikuks nooreks Järvamaal", mille ENTK noorsootöötajate tunnustamisele kui aasta koostööprojekti esitasin). JOL oli JOLiline, mis ma muud öelda oskan :) Muude otsuste kõrval räägiti ka maksu- ja tolliameti infodest, maamaksu eest ollakse võlgu rohkem kui 50 000 krooni, viivist summadelt jookseb üsna kiiresti ja sellest ei pääse...
Eile saime teada ka selle, kui palju 28. augustil ohtlike jäätmete kogumisringil erinevaid jäätmeid kokku koguti: 6 kilo patareisid, 250 kg vanu värve/lakke/liime, 85 kg vana õli, 20 kg õlifiltreid, 45 kg kemikaale, 15 kg ravimeid ja 2090 kg elektroonikaseadmeid. Ei kujuta ette, kas need vanad külmkapid kuurinurkadest ja kelditest kunagi otsa ka saavad :) Maa-amet on andnud ka ülevaate reformimata riigimaa kohta. Meil on 9161 ha-st 1483 reformimata, sellest 762 hektarit soovib riik omale. 
Ja Järvamaa visioonikonverentsile ja Põhja-Eesti Turismikonverentsile tasub end registreerida. Järgmisel kolmapäeval on meie majas ka JAPi infopäev.
Nii et kummikud jalga, mütsid pähe ja maailma paremaks arutama!

01 november 2010

Kui lihtsalt asjad käivad!

Ainult eelmisest kevadest saadik ootamist ja veidike muudatusi ja Päästeameti ning Lääne-Eesti Päästekeskused allkirjastasid meie lepingu Peetri abikomando loomiseks! Üks vana pilt tuletõrjeautost ka selle tähistamiseks! Leping ütleb, et abikomando kaasatakse päästetöödele Häirekeskuse poolt antava väljasõidukorralduse alusel, mis tuleneb kas päästekeskuse väljasõiduplaanist, päästetöö juhi korraldusest või Päästekeskuse regiooni vastutava korrapidaja korraldusest. Nüüd ei jää üle muud, kui loota, et abikomandol võimalikult vähe tööd oleks!
Täna tutvusime koos MTÜ Karesseni juhatusega Esna vana vallamaja renoveerimisplaaniga. Ma eile küll kirjutasin, et küll Tõnu järgmises vallalehes kirjutab, mida põnevat laupäeval arheoloogiapäeval leiti, aga sellest kõneleb minu teada ka homne Järva Teataja. Aga vana vallamaja plaan mulle esimese hooga meeldis - on ühendatud nii vana säilitamine kui hoone praktiline kasutamine. Ja kultuurikomisjoni koosolek oli ka, 30. detsember pole enam mägede taga ja siis tuleb vana aasta ühiselt ära saata. Paras aeg on uusi plaane ka tegema hakata. Kes sel aastal veel tantsida ei oska, võtku teadmiseks, et järgmise aasta alguses algab seltskonnatantsukursus, kus kõik huvilised osaleda saavad. Ja kodutütred on meil aktiivsed! Kohe varsti hakkab vallamajas toimuma nende tehtud kaartide näitus-müük, aga sellest edaspidi.
Vanadest plaanidest nõndapalju, et tegeleme ka kinnisvara müügiga. Meie kodulehel on 3 maja üles loetud ning tingimisruumi on ka.

Homme on aga hingedepäev ja minu blogi jääb sissekandeta. Homne hommik on suunatud naabritele ja nende tegemistele. Kell 19.00 on aga Järva-Peetri kirikus hingedepäeva kontsert-palvus, laulab segakoor Petra.