15 november 2010

Sotsiaalse sidususe ministeerium Järvamaale!

Visioonikonverentsil visati õhku mõte, et põllumajandusministeerium võiks olla Järvamaal. Täna Järvamaa kodanikuühiskonna arengukava koostamise juhtgrupi koosolekult tekkis uitmõttena mõte, et siin võiks olla ka sotsiaalse sidususe ministeerium :) Igatahes üritasime me täna vastata väga erinevatele kodanikuühiskonda ja Järvamaa avalikku ruumi puudutavatele küsimustele. Eelmisel aastal peeti Järvamaa esimest kodanikuühiskonna konverentsi, mis tookord kodanikuharidusele keskendus, seekord on konverents 23. novembril Koigis. Tasub minna! (Mina küll teatud "logistilistel põhjustel" seekord ei lähe).

Olen ühest ja teisest asjast rääkimata jätnud. Näiteks sellest, et meie konstaabel Mati Seire sai Politseiameti aastapäeva eel Lääne Prefektuuri teenetemärgi. Ja sellest, et 5. novembril valiti Peetri kooli ja lasteaia lastevanemate hulgast uued liikmed hoolekogusse (Kaidi-Ly Välb, Külli Majori, Birgit Itse, Tarvo Krönkvist, Relika Pedoson). 
Nädalavahetusel sai kino (no see Diskotantsija film oli ikka võimas :)), reede õhtul kaua raamatukogus olla, sporti teha, raudteetammi puhastada... Kes osales, see teab.
Homse volikogu päevakord on aga selline (mida otsustati, sellest siis homme):
1. Järvamaa Omavalitsuste Liidu 2011.a. tegevuskava ja liikmemaksu suuruse arvestamise heakskiitmine ning 2011.a. eelarve eelnõusse ettepanekute tegemine. (T. Pobbol)
2. Õppereisile lubamine. (T. Pobbol)
3. Vallavara võõrandamine. (T. Pobbol)
4. Eesti Maaomavalitsuste Liidust väljaastumine ja esindajate tagasikutsumine. (S. Tammiste)
5. Kareda Vallavolikogu määruste muutmine seoses euro kasutusele võtmisega. (H. Plukk)
6. Kareda Vallavolikogu otsuste muutmine seoses euro kasutusele võtmisega. (H. Plukk)
7. Maamaksu maksumäära kehtestamine. (T. Jätsa)
8. Kareda valla 2010.a. eelarve muutmine. (T. Pobbol)
9. Kareda valla 2010.a. lisaeelarve vastu võtmine. (T. Pobbol)
10. Hajaasustuse veeprogrammi projekti aruande heakskiitmine. (V. Permanson)