16 jaanuar 2013

Taliharjapäeva järel

Vanarahvas teadis, et peale taliharjapäeva on talve selgroog murtud ning kevad aina lähemal.

Eile oli selle aasta esimene volikogu istung. Kinnitati Kareda valla 2013. aasta eelarve. Põhitegevuse tulude mahuks on planeeritud 551 534 €, põhitegevuse kulude mahuks on planeeritud 540 086,96 €. Investeerimiseelarve mahuks on planeeritud 98 004 €, investeerimistegevuse finantseerimiseks on planeeritud kohustuste suurenemine 70 097 € ulatuses. Eelarve kogumahuks kujuneb seega 667 091 €. Eelarve kohumaht on võrreldes 2012.aastaga 4,8 % suurem. Eelarve koos seletuskirjaga on leitav valla kodulehelt.
Tunnistati kehtetuks Kareda Vallavolikogu 19. mai 2005.a. määrus nr 10 „Kareda valla raamatupidamise sise-eeskiri“. Kareda Vallavalitsuse 27. detsembri 2012.a. määrusega nr 2 on kinnitatud uus sise-eeskiri. Selle eeskirja eesmärk on kehtestada valla kui raamatupidamiskohuslase raamatupidamise ja finantsaruandluse kord.
Muudeti valla munitsipaalasutuste töötajate, omavalitsusteenistujate koosseisude, ametikohtade nimetuste ja palgamäärade kinnitamise määrust. 10. jaanuaril 2013.a. võeti vastu Vabariigi Valitsuse määrus töötasu alammäära tõstmise kohta, see on tagasiulatuvalt 1. jaanuarist 2013.a. 320€ kuus (seni 290€). Palgamäära muudeti neil valla palgal olevatel töötajatel, kes olid ka seni alampalgal või kelle palgamäär jäi alla 320€. Samuti muudeti uut põhikooli ja gümnaasiumi õpetajate töötasu alammäärasid aluseks võttes Peetri Kooli direktori palgamäära.
Kehtestati uued Kareda valla halduses oleva Peetri Kooli kooliõpetajate töötasustamise alused ja palga alammäärad. Alates 1. jaanuarist 2013.a. on Peetri Kooli kooliõpetajate palga alammäär 715€ (seni noorempedagoogil 608€ ja pedagoogil 644€). Klassijuhatamise tasu on sellest aastast 72€ (seni 10% palga alammäärast).
Otsustati nimetada oma esindajad Järvamaa arenguleppe 2014-2020 eelnõu koostamise töögruppidesse.
Lubati vallavanem puhkusele 21.01.2013 kuni 27.01.2013.
Sel korral puudusid volikogu istungilt Mati Käärde, Ene Mikk, Rain Kuresoo ja Taavi Tikerpalu. Järgmine vallavolikogu istung on teisipäeval, 19. veebruaril kell 16.00.
Volikogu määrused on leitavad Riigi Teataja kodulehelt www.riigiteataja.ee ning volikogu otsused, määrused ja protokollid on leitavad Kareda valla kodulehelt.

MTÜ Läbi Tähevärava on kutsunud külla Tõstamaa perearsti Madis Veskimägi, kes külastab meid 18. jaanuaril kell 17.00 Peetri Koolis. Vestlusteema on "Meeste tervis perearsti pilgu läbi". Lisainfot leiab siit.

Ja Kaitseliit ja meie ja paljud teised kutsuvad kõiki pühapäeval, 17. veebruaril seitsmendale rahvamatkale admiral Johan Pitka mälestuseks. Lisainfot leiab siit.

Järgmisel nädalal on liikluseks suletud osa Välja tänavast - ehk siis nn pesuköögi ja Välja 1 ja Välja 3 vaheline tee. Lisainfot saab valla kodulehelt.


04 jaanuar 2013

Õnne 13-ks!

Näärikuu 4. päev on paras aeg selleks, et teha väike statistika möödunud aasta kohta. 
Kareda vallas elab 1. jaanuari 2013.a. seisuga 663 inimest, see on 27 inimest vähem, kui möödunud aastal.
Külade kaupa on statistika selline:
alevik/küla 2012 2013
Ammuta 28 25
Ataste 29 29
Esna 58 57
Kareda 45 45
Köisi 54 59
Küti 8 7
Müüsleri 83 82
Peetri 235 215
Vodja 32 32
Ämbra 22 22
Öötla 83 77
Õle 13 13
KOKKU 690 6632012. aastal sündis 4 last - 2 poissi ja 2 tüdrukut. Suri 10 inimest - 4 meest ja 6 naist.
Valda sisse kirjutas 14 inimest. Neist 6 tuli Koeru vallast, 4 Tartust, 2 Paide linnast, üks Hispaaniast ning 1 Tallinnast. 
Vallast lahkus 37 inimest. Neist 6 kolis Suurbritanniasse, 6 Tallinna, 5 Paide linna, 4 Anija valda, Keila valda ja Koeru valda ning 3 Soome Vabariiki. Ülejäänud Tartusse, Võrru, Türi valda, Viimsi valda ja Hispaaniasse.

2013.a. 4 esimese päevaga on vald juurde saanud 3 uut elanikku.