20 detsember 2012

Iga aasta, iga päev ja iga tund on kordumatu


2012. aasta suleb varsti enda järelt ukse ja saab ajalooks. Aga mille kordumatuga tänavune aasta mälestustesse jääb?

On üks vana tõde: selleks, et tunda õnne ja rõõmu, on vaja teist inimest. Rahvaloenduse andmetel elab Kareda vallas 631 inimest. Seda on paarsada inimest vähem, kui oli 2000.a. rahvaloenduse ajal, ning 50 inimest vähem, kui näitab rahvastikuregister. Kuigi meid on vähe, on meie seas palju teotahtelisi inimesi, kes meie elukeskkonda iga päev paremaks muudavad.
2012. aastal kuulutati  Aasta Naiseks Terje Truska ning Õigeks Meheks Urmas Dikker, nemad on andnud oma panuse Kareda valla kultuurikorraldusse. Peetri naisrühm on alustanud ettevalmistusi 2014.a. üldlaulu- ja –tantsupeol osalemiseks, nemad olid tänavu Järvamaa rahvatantsupäeva võõrustajateks.
Jaanipäeval on tavaks saanud tunnustada Aasta Tegijat ning Uustulnukat, tänavu läksid need tiitlid ettevõtjatele, vastavalt AS’ile Peetri Põld ja Piim ning Kalamatsi meiereile. 23. juunil tõi Võidutule maakonda Järva maleva aasta kaitseliitlane Kaarel Piirisalu. Spordiareenil on mehetegusid teinud siit pärit Alik Tseiko ja Margus Silbaum. Aitäh Taavi Tikerpalule ja Kalev Tederile, kes oma treeningutel uusi sportlasi kasvatavad.
Tänavuse aasta tähtsündmus oli Kareda küla esmamainimise 800. aastapäeva tähistamine. Aitäh külaelanikele ning Tõnu Taalile toreda päeva eest. Ado Seire eestvõttel valminud Kareda küla raamat on läbi müüdud.
Tänavu 31. augustil lõpetasid tegutsemise Peetri Põhikool ning Peetri Lasteaed, 1. septembrist alustas neid kaht asutust ühendav Peetri Kool. Aitäh kooliperele toredate sündmuste, andekate laste ja rõõmu täis lasteaia- ja koolipäevade eest! Aitäh kooli hoolekogule ning õpilasesindusele hea töö eest! Kooli toetamiseks on loodud MTÜ Peetri Lapsed, nende eestvedamisel sai uue värvikuue Peetri laululava ning valmis seelikutriibuline bussipeatus. MTÜ Läbi Tähevärava eesotsas Kaidi-Ly Välbiga on korraldanud põnevaid koolitusi ning laagreid.
Järvamaa Haigla avas sügise hakul uue hoone – õendusabikeskuse. Osalesime haigla aktsionäridena selle keskuse valmimises – 2021. aastani tasume igal aastal 3085€. Oleme üks väheseid omavalitsusi Järvamaal, kus pakutakse koduõendusteenust, seda siis Järvamaa Haigla, perearst doktor Sirje Reinlo ning koduõe Anne Amose koostöös. Aitäh!
Kaitseliidul on nüüd oma Peetri rühm – suur tänu rühmavanem Alar Sakkoolile ning teistele kaitseliitlastele. Kodutütarde Peetri rühm on olnud aktiivne ning tubli.
Meil on sõlmitud Päästeametiga leping Peetri abikomando rahastamiseks ja tööshoidmiseks. Tänavu on abikomando teinud neli väljasõitu, neist kaks meie valda. Aitäh teile, Mats Talviste, Taavi Pappel, Mait Leppenit ning teised abikomando liikmed!
2012. aastal on vallas juurde registreeritud paar uut ettevõtet. Kohapealsete töökohtade olemasolu on üheks võtmeküsimuseks valla edasiarendamisel, kahjuks on kohaliku omavalitsuse võimalused ettevõtluse arendamisel üsnagi piiratud. Kaks Kareda valla ettevõtjat – AS Peetri Põld ja Piim ning Fijom Pluss jõudsid Äripäevas avaldatud Järvamaa topi. Järvamaa parimate ettevõtete tunnustamisel sai OÜ Kaks meistrit ehk Kalamatsi meierei eripreemia mahetoodete tootmise eest. Suvel kuulutati Esnas valmiv soolvees kitsejuust Eesti parimaks mahetooteks. OÜ Kilpane ehk Kilplaste teemapark on 2012.a. Järvamaa atraktiivseim turismiobjekt. Aitäh meie suurimale tööandjale AS’ile Peetri Põld ja Piim suvise laste töö- ja puhkelaagri korraldamise eest! Sügis tõi uudise, et kauplusauto valla elanikke detsembrist enam ei teeninda, aitäh ettevõtjatele, kes olid valmis tühja koha täitma.

Ükski toredate tegude ja inimeste nimekiri ei saa kunagi olla lõplik. Suur tänu ka kõigile teistele, kes tänavu vallaelu parendamisel oma panuse on andnud!
Iga algav aasta on parem kui ükski varasem. Kordumatut 2013. aastat!
Siiri Tammiste
vallavolikogu esimees
Triin Pobbol
vallavanem 

19 detsember 2012

Aga homsest algab talv!

Ja eile peeti volikogu istungit. Seekord siis Esna seltsingumajas.

Volikogu kiitis heaks Kareda valla arengukava aastateks 2013-2020 eelnõu. Arengukava on avalikul väljapanekul 2. jaanuarist kuni 22. jaanuarini, avaliku väljapaneku kohtadeks on Kareda Vallavalitsus, Kareda Vallaraamatukogu ning Kareda valla veebileht. Avalik arutelu toimub 29. jaanuaril kell 17.00 Kareda Valla Majas.
Esimese lugemise läbis Kareda valla 2013.a. eelarve. Põhitegevuse tulude mahuks on hetkel planeeritud 549 237€, põhitegevuse kulude mahuks on planeeritud 536 618€. Investeerimiseelarve mahuks on planeeritud 83 682€, investeerimistegevuse finantseerimiseks on planeeritud kohustuste suurenemine 70 773€ ulatuses. Eelarve kogumahuks kujuneb seega 624 300€.
Informatsioonide osas kõneldi rahvaloenduse tulemustest. Rahvaloenduse tulemuste järgi elab 31.12.2011.a. seisuga Kareda vallas 631 inimest. 2000.a. rahvaloenduse tulemustel elas vallas 880 inimest (vähenemine 249 inimest ehk 28,3%). Rahvastikuregistri alusel elas 01.01.2012.a. seisuga Kareda vallas 690 inimest (vahe rahvaloendusega 59 inimest ehk 9%). Rahvaloenduse tulemused Järva maakonnas on esitatud allolevas tabelis.
Sel korral puudusid volikogu istungilt Urmas Dikker, Mati Käärde ja Janno Nau. Järgmine istung on teisipäeval, 15. jaanuaril.

Rahvaloendus vs rahvastikuregistri andmed:

2011 rahvaloendus
Rahvastiku-register 01.01.2012
Vahe rahvaloendusega
Vahe %
Paide linn
8228
8981
753
9
Türi linn


0

Albu vald
1140
1185
45
4
Ambla vald
1935
2240
305
16
Imavere vald
849
970
121
14
Järva-Jaani vald
1488
1698
210
14
Kabala vald


0

Kareda vald
631
690
59
9
Koeru vald
2203
2303
100
5
Koigi vald
908
1042
134
15
Lehtse vald


0

Oisu vald


0

Paide vald
1507
1761
254
17
Roosna-Alliku vald
973
1184
211
22
Türi vald
9419
10344
925
10
Väätsa vald
1256
1260
4
0
Kokku
30537
33658
3121
10

Rahvaloendus 2011 vs rahvaloendus 2000

2011 rahvaloendus
2000 ilma Lehtseta ja Türi üks vald
Vähenemine
Vähenemine %
Paide linn
8228
9642
-1414
-14,7
Türi linn

6324


Albu vald
1140
1412
-272
-19,3
Ambla vald
1935
2386
-451
-18,9
Imavere vald
849
1036
-187
-18,1
Järva-Jaani vald
1488
1844
-356
-19,3
Kabala vald

1067


Kareda vald
631
880
-249
-28,3
Koeru vald
2203
2546
-343
-13,5
Koigi vald
908
1164
-256
-22
Lehtse vald

1658


Oisu vald

1349


Paide vald
1507
1814
-307
-16,9
Roosna-Alliku vald
973
1265
-292
-23,1
Türi vald
9419
2916
-2546
-21,3
Väätsa vald
1256
1478
-222
-15
Kokku
30537
38781
-6895
-18,4

07 detsember 2012

Nigulapäeva järel väikesed teated

17. detsembrist sõidab esmaspäeviti taas ringi autokauplus. Sõidugraafik: 
Vodja 12.15
Viru 12.25
Öötla 12.30
Esna 13.45
Kareda 14.20
Õle 15.30
Ammuta 15.45
Müüseri 16.05
Köisi 16.35

Tänavu on samamoodi, nagu viimastel aastatel - talvist teehoolet teeb riigiteedel AS Järva Teed (maanteenfokeskuse lühinr 1510; Järva Teed 364 6610) ja valla- ja avalikus kasutuses olevatel erateedel OÜ Impeerium (lisainfo ehitusspetsialist Valdur Permanson 5127569)

Esmaspäeval, 3. detsembril oli Müüsleris Kiplaste kojas Looduskaare piirkonna ühise reklaamklipi ja turismikaardi esitlus. Looduskaar on ühendus, mis liidab Järvamaa kolmes naabervallas: Koerus, Karedal ja Järva-Jaanis tegutsevaid turismiettevõtteid ja -organisatsioone.
Rõõmsas reklaamklipis seikleb mööda kolme valla erilisi ja ilusaid paiku ning loodust poiss Juss (Marec Herman). Klipp on üles filmitud sel suvel ning selle valmimisse andis oma panuse rohkem kui 40 inimest. Suur tänu teile! 
Reklaamklipp on nähtav siit.
Matkapesa eestvedaja Toomas Tammiku sõnutsi on Looduskaare lähimateks tulevikuplaanideks kodulehekülje www.looduskaar.ee loomine ning uute ühiste pakettide väljatöötamine.
Matkapesa eestvedaja Toomas Tammiku sõnutsi on Looduskaare lähimateks tulevikuplaanideks kodulehekülje www.looduskaar.ee loomine ning uute ühiste pakettide väljatöötamine.
Turismitrükises tutvustab end ja kutsub seiklusele Eestimaa südamesse 18 piirkonna turismiasjalist. Eesti, soome, vene ja inglise keeles valminud trükist saab Järvamaa turismiinfokeskusest, piirkonna ettevõtetelt ning seda jagatakse messidel.
Reklaamklipi autorid on Kuido Karlson (Vinüül AD OÜ) ja Anti Rannus ning Vahur Kuusk (Vaatenurk OÜ), turismitrükise autor on Kuido Karlson (Vinüül AD OÜ). Raha klipi ja trükise koostamiseks saadi Leader-programmist. Omaosalusega toetasid projektis osalenud ettevõtted ja organisatsioonid ning Kareda, Koeru ja Järva-Jaani vallavalitsused.