20 detsember 2012

Iga aasta, iga päev ja iga tund on kordumatu


2012. aasta suleb varsti enda järelt ukse ja saab ajalooks. Aga mille kordumatuga tänavune aasta mälestustesse jääb?

On üks vana tõde: selleks, et tunda õnne ja rõõmu, on vaja teist inimest. Rahvaloenduse andmetel elab Kareda vallas 631 inimest. Seda on paarsada inimest vähem, kui oli 2000.a. rahvaloenduse ajal, ning 50 inimest vähem, kui näitab rahvastikuregister. Kuigi meid on vähe, on meie seas palju teotahtelisi inimesi, kes meie elukeskkonda iga päev paremaks muudavad.
2012. aastal kuulutati  Aasta Naiseks Terje Truska ning Õigeks Meheks Urmas Dikker, nemad on andnud oma panuse Kareda valla kultuurikorraldusse. Peetri naisrühm on alustanud ettevalmistusi 2014.a. üldlaulu- ja –tantsupeol osalemiseks, nemad olid tänavu Järvamaa rahvatantsupäeva võõrustajateks.
Jaanipäeval on tavaks saanud tunnustada Aasta Tegijat ning Uustulnukat, tänavu läksid need tiitlid ettevõtjatele, vastavalt AS’ile Peetri Põld ja Piim ning Kalamatsi meiereile. 23. juunil tõi Võidutule maakonda Järva maleva aasta kaitseliitlane Kaarel Piirisalu. Spordiareenil on mehetegusid teinud siit pärit Alik Tseiko ja Margus Silbaum. Aitäh Taavi Tikerpalule ja Kalev Tederile, kes oma treeningutel uusi sportlasi kasvatavad.
Tänavuse aasta tähtsündmus oli Kareda küla esmamainimise 800. aastapäeva tähistamine. Aitäh külaelanikele ning Tõnu Taalile toreda päeva eest. Ado Seire eestvõttel valminud Kareda küla raamat on läbi müüdud.
Tänavu 31. augustil lõpetasid tegutsemise Peetri Põhikool ning Peetri Lasteaed, 1. septembrist alustas neid kaht asutust ühendav Peetri Kool. Aitäh kooliperele toredate sündmuste, andekate laste ja rõõmu täis lasteaia- ja koolipäevade eest! Aitäh kooli hoolekogule ning õpilasesindusele hea töö eest! Kooli toetamiseks on loodud MTÜ Peetri Lapsed, nende eestvedamisel sai uue värvikuue Peetri laululava ning valmis seelikutriibuline bussipeatus. MTÜ Läbi Tähevärava eesotsas Kaidi-Ly Välbiga on korraldanud põnevaid koolitusi ning laagreid.
Järvamaa Haigla avas sügise hakul uue hoone – õendusabikeskuse. Osalesime haigla aktsionäridena selle keskuse valmimises – 2021. aastani tasume igal aastal 3085€. Oleme üks väheseid omavalitsusi Järvamaal, kus pakutakse koduõendusteenust, seda siis Järvamaa Haigla, perearst doktor Sirje Reinlo ning koduõe Anne Amose koostöös. Aitäh!
Kaitseliidul on nüüd oma Peetri rühm – suur tänu rühmavanem Alar Sakkoolile ning teistele kaitseliitlastele. Kodutütarde Peetri rühm on olnud aktiivne ning tubli.
Meil on sõlmitud Päästeametiga leping Peetri abikomando rahastamiseks ja tööshoidmiseks. Tänavu on abikomando teinud neli väljasõitu, neist kaks meie valda. Aitäh teile, Mats Talviste, Taavi Pappel, Mait Leppenit ning teised abikomando liikmed!
2012. aastal on vallas juurde registreeritud paar uut ettevõtet. Kohapealsete töökohtade olemasolu on üheks võtmeküsimuseks valla edasiarendamisel, kahjuks on kohaliku omavalitsuse võimalused ettevõtluse arendamisel üsnagi piiratud. Kaks Kareda valla ettevõtjat – AS Peetri Põld ja Piim ning Fijom Pluss jõudsid Äripäevas avaldatud Järvamaa topi. Järvamaa parimate ettevõtete tunnustamisel sai OÜ Kaks meistrit ehk Kalamatsi meierei eripreemia mahetoodete tootmise eest. Suvel kuulutati Esnas valmiv soolvees kitsejuust Eesti parimaks mahetooteks. OÜ Kilpane ehk Kilplaste teemapark on 2012.a. Järvamaa atraktiivseim turismiobjekt. Aitäh meie suurimale tööandjale AS’ile Peetri Põld ja Piim suvise laste töö- ja puhkelaagri korraldamise eest! Sügis tõi uudise, et kauplusauto valla elanikke detsembrist enam ei teeninda, aitäh ettevõtjatele, kes olid valmis tühja koha täitma.

Ükski toredate tegude ja inimeste nimekiri ei saa kunagi olla lõplik. Suur tänu ka kõigile teistele, kes tänavu vallaelu parendamisel oma panuse on andnud!
Iga algav aasta on parem kui ükski varasem. Kordumatut 2013. aastat!
Siiri Tammiste
vallavolikogu esimees
Triin Pobbol
vallavanem