19 detsember 2012

Aga homsest algab talv!

Ja eile peeti volikogu istungit. Seekord siis Esna seltsingumajas.

Volikogu kiitis heaks Kareda valla arengukava aastateks 2013-2020 eelnõu. Arengukava on avalikul väljapanekul 2. jaanuarist kuni 22. jaanuarini, avaliku väljapaneku kohtadeks on Kareda Vallavalitsus, Kareda Vallaraamatukogu ning Kareda valla veebileht. Avalik arutelu toimub 29. jaanuaril kell 17.00 Kareda Valla Majas.
Esimese lugemise läbis Kareda valla 2013.a. eelarve. Põhitegevuse tulude mahuks on hetkel planeeritud 549 237€, põhitegevuse kulude mahuks on planeeritud 536 618€. Investeerimiseelarve mahuks on planeeritud 83 682€, investeerimistegevuse finantseerimiseks on planeeritud kohustuste suurenemine 70 773€ ulatuses. Eelarve kogumahuks kujuneb seega 624 300€.
Informatsioonide osas kõneldi rahvaloenduse tulemustest. Rahvaloenduse tulemuste järgi elab 31.12.2011.a. seisuga Kareda vallas 631 inimest. 2000.a. rahvaloenduse tulemustel elas vallas 880 inimest (vähenemine 249 inimest ehk 28,3%). Rahvastikuregistri alusel elas 01.01.2012.a. seisuga Kareda vallas 690 inimest (vahe rahvaloendusega 59 inimest ehk 9%). Rahvaloenduse tulemused Järva maakonnas on esitatud allolevas tabelis.
Sel korral puudusid volikogu istungilt Urmas Dikker, Mati Käärde ja Janno Nau. Järgmine istung on teisipäeval, 15. jaanuaril.

Rahvaloendus vs rahvastikuregistri andmed:

2011 rahvaloendus
Rahvastiku-register 01.01.2012
Vahe rahvaloendusega
Vahe %
Paide linn
8228
8981
753
9
Türi linn


0

Albu vald
1140
1185
45
4
Ambla vald
1935
2240
305
16
Imavere vald
849
970
121
14
Järva-Jaani vald
1488
1698
210
14
Kabala vald


0

Kareda vald
631
690
59
9
Koeru vald
2203
2303
100
5
Koigi vald
908
1042
134
15
Lehtse vald


0

Oisu vald


0

Paide vald
1507
1761
254
17
Roosna-Alliku vald
973
1184
211
22
Türi vald
9419
10344
925
10
Väätsa vald
1256
1260
4
0
Kokku
30537
33658
3121
10

Rahvaloendus 2011 vs rahvaloendus 2000

2011 rahvaloendus
2000 ilma Lehtseta ja Türi üks vald
Vähenemine
Vähenemine %
Paide linn
8228
9642
-1414
-14,7
Türi linn

6324


Albu vald
1140
1412
-272
-19,3
Ambla vald
1935
2386
-451
-18,9
Imavere vald
849
1036
-187
-18,1
Järva-Jaani vald
1488
1844
-356
-19,3
Kabala vald

1067


Kareda vald
631
880
-249
-28,3
Koeru vald
2203
2546
-343
-13,5
Koigi vald
908
1164
-256
-22
Lehtse vald

1658


Oisu vald

1349


Paide vald
1507
1814
-307
-16,9
Roosna-Alliku vald
973
1265
-292
-23,1
Türi vald
9419
2916
-2546
-21,3
Väätsa vald
1256
1478
-222
-15
Kokku
30537
38781
-6895
-18,4