29 märts 2011

Kella keerati tund aega edasi ja kalendrit kuu võrra tagasi?

Sellise küsimuse tõstatas Facebookis üks sõber. Mulle tundub, et nii vist ongi - täna sadas laia lund ning reedesel karjalaskepäeval karja küll õue lasta ei saa (muidugi, kui pole tegu nende ultramoodsate loomadega, kes on väidetavalt harjunud igasuguste ilmastikutingimustega). Mina tahan igatahes rohelist kevadet ja muutsin vähemalt blogi tausta ära :)
Lumest kõneldi täna ka maavanema poolt kokku kutsutud ümarlauas. Õigemini räägiti lumest riigiteedel ning sellest, mis probleeme see tekitanud on. Vast kõige ootamatum oli, et lumelükkamine on nii emotsionaalne tegevus :( Tundub, et väga palju probleeme on tekitanud puudulik infovahetus. Maavanem on oma blogi sissekande pealkirjastanud väga õigesti - inimesed ootavad meilt lahendusi. 
Jäätmetest olen ma rääkinud üks ja teine kord, seega ei hakka ma meelde tuletama, et sel neljapäeval on esimene Veolia infopäev. Hea meel, et vanapaberi kogumise kampaania on jällekord alguse saanud (ja minu väike panus sellesse on juba antud) ning ohtlike jäätmete ja elektroonikajäätmete kogumisring tuleb taas. Seekord on siis kuupäev 15. mai ehk siis nädal + 1 päev peale TeemeÄra kampaaniat. Aga ohtlike jäätmeid saab jätkuvalt ära anda ka Peetri keskkonnajaamas, võtme saab vallavalitsusest.
Täna jõudis trükist välja ka märtsikuu vallaleht ning meie pidasime kevade esimest vallavalitsuse istungit. Kasutus- ja ehituslubade kõrval rääkisime ikka jäätmetest, sotsiaaltoetustest, muutsime Peetri kooli hoolekogu koosseisu ning kinnitasime puhkuste ajakava. Jah, suvi tuleb ka sel aastal. Terje rääkis meile, mida tähendab KOVTP :) Esimene selle "ohver" on Viiratsi vald, mis on kohalike omavalitsuste teenusportaali pilootvald. Plaanime ka selle teenusega ehk ühtsetel alustel töötava kodulehesüsteemiga ühineda, aga mitte kohe, vaid veidi hiljem.
Ütlen veel ära, et kodulehel http://www.maaamet.ee/maaoksjon/ on üleval ka üks enampakkumine ühe Kareda valla maatüki kohta - müügis on Öötla külas asuv Nõo kinnisasi (28801:003:0603), millel suurust 7,02 ha ning mille alghind on 5650.-

Homme ootab mind ees notar ning Välja 8 ehk endise 4. maja korteriomandi seadmine. Nüüd on asjad lõpuks nii kaugele jõudnud, et koerast on üle hüpatud, sabast tuleb ka veel saada. Minu eelmisese nädala notariskäigust on sündinud 2 teadaannet:
Paide notari Ene Nuka menetluses on 04.juulil 1998. a surnud EVELYN-EDITHMÄNDUR'i (eelnenud nimi Kampus, sünd 19.12.1930, isikukood 43012194919) pärimisasi. Pärima õigustatud isikud, kes on Evelyn-Edith Mändur'i pärandi vastu võtnud, tuleb hiljemalt 30.mail 2011. a esitada notarile sellekohane avaldus aadressil Tallinna 18 Paides (tel 385 0727). Isikutel, kellel on andmeid pärandaja testamentide kohta või kelle valduses on pärandaja testament, palutakse sellest viivitamata teatada notarile. Pärast nimetatud tähtaega lahendatakse pärimisasi notarile esitatud avalduste alusel. Pärimistunnistus tõestatakse pärijate kohta, kes on esitanud notarile avalduse pärandi vastuvõtmise kohta või kes on asunud pärandvara valdama ja kasutama ning kellest on notarile teatatud.
Pärimistunnistuse väljastamise kavandatav kuupäev on 03.06.2011. a.

Paide kohtutäitur Heimo Vilpuu teatab, et pärandaja Evelyn-Edith Mändur(43012194919) suri 04.07.1998. a. Pärija Kareda Vald taotleb pärandi inventuuri. Palun pärandvara suhtes nõudeid ja õigusi omavatel isikutel teatada oma nõuetest ja õigustest inventuuri tegijale Heimo Vilpuu'le ühe kuu jooksul üleskutse avaldamisest arvates. Üleskutsemenetluses ei pea teatama nõuetest, mis on tagatud käsipandiga või avalikku registrisse kantud pandiga, samuti pärimisseaduse §-des 131-133 nimetatud nõuetest. Üleskutsemenetluses tähtaegselt esitamata nõuete täitmise eest vastutab pärija pärast inventuuri tegemist üksnes ulatuses, milles ta on temale nõudest teatamise hetkel veel pärandvara arvel rikastunud.
Paide kohtutäitur Heimo Vilpuu, Tallinna 18, 72711 Paide. Tel 384 8724, e-post: heimo.vilpuu@taitur.just.ee.

Valdur osaleb homme minu asendusliikmena JAPi üldkogul. 
Reede õhtul olen kutsutud Koeru Valla Muuseumi 15. aastapäeva tähistamisele (no tegelikult, Paide valla sünnipäeva tähistamisele olen ka kutsutud, aga sinna ma lihtsalt ei jõua). Ja nädalavahetusel on kodu. Isa Tiit on Tansaaniast tagasi ja ema Liive on ikka ema Liive. Ahjaa, Järvamaa aasta emale saavad kõik oma kandidaate esitada. 

28 märts 2011

Võimuleppe KOVide osa jäi tagasihoidlikuks

Otsustasin, et teen korralise sissekande homme, kui on ära käidud Järvamaa teede talihoolde ümarlauas, peetud maha vallavalitsuse istung ning allkirjastatud mõni leping. Ja ilmselt on üks ja teine asi varasemast kõnelemata jäänud.
Aga üks artikkel Postimehest:


25.03.2011 17:14
Merje Pors, reporter
Võimuleppes sisalduv kohaliku halduse osa jäi tagasihoidlikuks ning üldiselt kohalike omavalitsuste (KOV) olukord ei muutu, leiavad Tallinna Tehnikaülikooli professor ja avaliku halduse ekspert Rainer Kattel ning Kareda vallavanem Triin Pobbol.
«Kes elab täna hästi, sel on ka järgneval neljal aastal hea. Kes on nõrk, jääb nõrgaks,» iseloomustas Kattel kohaliku halduse osa.
Ilmselt ühe peamise punktina lootsid kohalike omavalitsuste juhid koalitsioonileppes näha seisukoha võtmist haldusreformi osas. Möödunud nädalal esitletud OECD riigivalitsemise raportis soovitati riigil omavalitsuste sunniviisilise liitmise asemel soodustada koostööd nende vahel. Sama teed paistab minevat Reformierakonna ja IRLi valitsus. Võimuleppes seisab, et riik soodustab omavalitsuste koostööd ja nende ühisasutuste moodustamist seaduse ja lepingute alusel riiklike ning mitut omavalitsust hõlmavate ülesannete täitmiseks.  
«Eks eelkõige ootasin omavalitsusjuhina koalitsioonileppest riigi seisukohta haldus(territoriaalse) reformi kohta, seda see lepe aga ei sisalda. On vaid keskendutud omavalitsuste vabatahtlikule koostööle,» märkis Järvamaal asuvat Kareda valda juhtiv Triin Pobbol. «Tundub, et regionaalpoliitika ja kohaliku halduse teemast libiseti koalitsioonilepet koostades küllaltki kergelt üle.»
Rainer Katteli hinnangul on see hea märk, et valitsus ei lähe jõuga haldusterritoriaalset reformi tegema. Ta tõdeb, et kohalike omavalitsuste koostöö edendamine on kahtlemata õige suundumus, kuid samas ei ole see ka täna kuidagi piiratud või eriliselt soodustatud.
Ka Triin Pobbol kinnitas, et koostöö omavalitsuste vahel toimib praegugi, kuigi vahel jääb see mõne seaduselünga või riigipoolse uue idee valguses toppama.
Ta tõi näite, et Järvamaal tehakse ülemaakonnalist koostööd nii noorsootöö-, õppe- ja karjäärinõustamise-, ühistranspordi-, jäätmemajanduse- kui ka ettevõtlusvaldkonnas.
Kahe elukoha lubamine tekitab küsimusi
Uue mõttena käivad koalitsioonipartnerid välja ettepaneku võimaldada igal Eesti elanikul omandi, töökoha või perekondlike sidemete alusel määrata kuni kaks ametlikku elukohta ja sellest tulenevalt jagada nende vahel tulumaksu. See aga tekitab küsimusi, kuidas uus kord omavalitsuste tulubaasi ja korraldust mõjutama hakkaks.
«See tekitab palju küsimusi - kuidas planeerida eelarve koostamisel tulumaksu laekumist, mis saab lasteaiakohtadest, kuidas esitada arveid õpilaskoha maksumuse kohta jne,» märkis Kareda vallavanem.
Rainer Kattel täiendas, et ilmselt meeldib idee kahest registreeritud elukohast neile, kelle suvekodu on teises omavalitsuses. «Omavalitsustest võib see positiivne olla näiteks Otepääle ja muudele sellistele kohtadele, kus on palju teisi kodusid,» lisas ta.

23 märts 2011

Päeval sulatab, öösel külmetab.

Ei, me ei kavatse sel aastal vallamaja ära uputada. Jah, me oleme selleks korraks paremini valmistunud. - Nii võiks vastata kahele viimastel nädalatel enimesitatud küsimusele. Ei ole mina küll miskisugune ilmaekspert, aga kui praeguse rütmiga - päeval soe, öösel külm - edasi läheb, on asjalood mullusest märksa paremad.
Nagu kolm aastat tagasi, tuleb ka see kevad eriliselt prügiteemaline. AS Veolia kliendipäevade kuupäevad olid kirjas eelmises postituses. Aga kui küsimusi on, saab need esitada ka Taimole (taimo@kareda.ee, 3849023, 5237424). 
Ja kuna eelmisest aastast muutus maamaksusüsteem, olgu siis ka meelde tuletatud, et 31. märts on maamaksu tasumise maksetähtaeg. Maksuteated on juba ammu postkasti tulnud, aga rohkem saab lugeda maksu- ja tolliameti kodulehelt. 
See kevad tuleb jälle kord Teeme Ära! kampaaniaga. Esimesed talgud on kodulehele juba üles seatud, kuid tean, et lisaks Kadastiku ja Järva-Peetri kalmistutele plaanitakse talgupäeva ka Müüsleris (pargis ja ausambamäel) ning vana vallamaja juures. Nii et tasub juba mõtlema hakata, et kui see lumi lõpuks kaob, siis kuhu 7. mail oma sammud seada. 
Kuid veel enne seda - juba 4. aprillil saab naabervallas Järva-Jaanis head teha. Nimelt on seal esimest korda võimalus doonoriks olla ja verd anda. Kel tervist (ja kes verd nähes ära ei minesta...), sel tasub see heategu ära teha küll.
Ja ilus oled, Isamaa! Ehk Ants pani vaatamiseks üles 23. veebruari vastuvõtu kontserdi. Tasub kaeda küll!

17 märts 2011

Uhuru na Umoja*

Miks meie - Eesti naised oleme just niisugused, nagu me oleme?
Kuidas oleme sel tuulepealsel maal suutnud oma lapsed ikka eestlasteks kasvatada ja oma rahva alles hoida?
Milliseid jälgi on meie hinge jätnud mehed?
Kas meis on veel alles seda looduslast, kes kord kuuvalgel allikal silmi pesi ja ussisõnu teadis?

Sellised read on kirjas esimese Eesti Naiste Tantsupeo avalehel. Pühapäeval näitasime koos teiste Järvamaa naistega (ja ka osa meestega) ette, kuidas me nendele küsimustele selle aasta 12. juunil Jõgeva linna staadionil vastama hakkame. Piletid on müügil siin ja tasub kaema tulla küll. 
Päev varem  Peetrisse naistepäevapeole ma ei jõudnudki (aga nüüd tean näiteks seda, et Tartumaal on olemas Järvemuuseum ja Puhja valla kodulehel on Puhja kiriku orelimark valesti kirjutatud :) ). Aga õnnitlused Annelile (ja tere tulemast samasse klubisse koos Anne, Külli, Ene ja minuga)! 
Teisipäeval oli volikogu, kus kõige tähtsama punktina kinnitati valla 2011.a. eelarve, mis lähiajal on saadaval valla kodulehel ja vallalehes. Peetri Põhikoolist ja Peetri Lasteaiast saab varsti Järva-Peetri Lasteaed-Kool. Ja võib-olla saab vallast ühe korteri omanik, vähemalt protsess selleks on nüüd algatatud (kuna 1998.a. surnud isiku pärijad ei ole senini pärandit vastu võtnud ning seaduse järgi saab sel juhul vallast pärija). 
Ülemkonstaabel Mati Seire ülevaade vallas möödunud aastal toimunu kohta jäi päevakorrast välja, seda siis seetõttu, et järgmisel päeval  leiti väga suure tõenäosusega nn Monika ajal kaduma läinud mehe surnukeha
Täna käisime Valduri ja Margusega Päästekeskuses ning tundub, et sel aastal on lepingu sõlmimine vabatahtliku päästekomando rahastamiseks lihtsam (kuid ärgem rutakem sündmustest ette).
Homme ootab mind ja Tõnut Eesti Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste Liidu kevadkool. 
Ja ülehomme kõik matkama!

Ja - ilmselt jõuab see varsti ka kõikide klientideni, aga AS Veolia Keskkonnateenused kliendipäevad toimuvad 31.03.2011 kell 14.00-17.00 ja 14.04.2011 kell 9.00-13.00 Kareda Valla Majas.
* pealkirjaks siis Tansaania riigi moto vabadus ja ühtsus. Ja ilmselt kui ma ajaveebi külastuste statistikat vaataks, näeks ma, et viimasel ajal on siia kiigatud ka sellest riigist. Lehvitus isa Tiidule sinna kaugele! (Ja selle pildi peal on ta ikka vasakult kolmas :) )

14 märts 2011

10 märts 2011

"Plirts-plärts, käes on märts"

Aga seda plirtsu ja plärtsu ei paista veel kuskilt. Viimased päevad on olnud korralikult tuisused ning teedki kohati talviselt läbimatud. Vähemalt on riigiteede hooldaja jõudnud nõndakaugele, et bussipeatused on nüüd lume seest välja kaevatud. Tublid, muidu oleks lumi enne ära sulanud. Ja ennustusvõistlus, kas sel aastal läheb uputuseks või mitte, on varsti avatud. 

See nädal on olnud natukene kiirelt kiire ning sündmusi on sellesse jagunud ning jagub veel omajagu. Esmaspäevasel maavanema, JOLi juhatuse esimehe ja nn jõustruktuuride nõupidamisel rääkisime muuhulgas nii veebruari madalast kuritegevusest maakonnas (Kareda ja Koigi olid veebruaris "nullipoisid"), päästeameti suurenenud väljakutsete arvust seoses külmalaine ja ülekütmisega kui ka sotsiaaltöötajate elektriautodest. Jah, kui kõik läheb plaani pidi, hakkab ka Asta sellega selle aasta lõpust/järgmise algusest ringi vurama :) 

Kolmapäevasel JOLi juhatuse koosolekul tegime oma otsuse tegevdirektori küsimuses. Rääkisime muuhulgas ka kultuurikorralduse arengukava ülevaatamisest ning Riina Trumm Kodukandist ning Maiko Kesküla (kes tõstab isapuhkuse statistikat) JAKist rääkisid Järvamaa kodanikuühiskonna arengukavast. Hea uudis, et omavalitsustel on paari nädala jooksul võimalus küsida lisaraha kergliiklusteede rajamiseks; kurb uudis, et kuluaaridest on kosta olnud, et see raha tuleb nn teede lisaraha arvelt...

Täna küsisime ministeeriumis nõu. Seda me ka saime. Ja laiendatud volikogu eestseisus võttis läbi 15. märtsi volikogu istungi päevakorra. 
Homme on selle nädala viimane reede, laupäeval saab Peetris jalga keerutada ja aasta naist kaeda (viimane aeg laud ära broneerida!). Ning pühapäeval tantsime nii, et tantsime suvise naiste tantsupeo ülevaatuse vääriliselt. 

Plirtsumist-plärtsumist selle tuisuse tuule asemel!

Ahjaa! Ja vahepeal oli ju naistevastlapäev ka! Meid kostitati maitsva lumepallisupiga, aitäh, Valdur ja Taimo (ei tea küll, kust nad selle peale tulid, et naistepäevaks lumepallisuppi teha...)!

07 märts 2011

Pearaputamise maailmameistrid

Ma ei tea, miks on nii, aga Eestis on lihtne saada staariks. Meil on oma staarmeikarid ja bussi-Pirjod ja baari-Madised ja kes veel. Aga laupäeva õhtul sai Eesti juurde ka staar-pearaputajad. Erakondade peaministrikandidaatide debatt ETVs oli väga hea, kuid need kohati koomilised raputajad vist ise ka väga aru saanud, miks ja kuidas nad pead raputama peavad. Väike lõbus video sellest siin 

Kuid enne põnevat Valimisstuudiot said kõik huvilised mõõtu võtta valla meistrivõistlustel suusatamises. Tulemused on üleval ka valla kodukal, aga need nägid välja sellised:
KAREDA VALLA MV SUUSATAMISES
05.03.2011 PEETRIS
VÕISTLUSKLASS:
NAISED          2,6 km

JRK.
VÕISTLEJA NIMI
SÕIDUAEG
KOHT
1
Piret Seire
 9.28,0
I
2
Relika Neppo
10.20,4
II
3
Pille Seire
10.59,0
III
4
Milvi Malmstrõm
13.14,0
4.
5
Eve Orlovski
14.57,0
5.
6
Maret Arike
16.18,0
6.
MEHED           4,0 km

1
Vahur Palu
13.02,0
I
2
Erki Krümann
13.51,0
II
3
Tõnis Aas
15.38,0
III
4
Urmas Arike
23.32,0
4.
TÜDRUKUD-POISID      7-10 aastased     1,3 km

1
Elsa-Pauliine Palu
 8.36,7
I
2
Aigar Riisenberg
 8.37,8
II
3
Ege Orlovski
 9.01,6
III
4
Eno Roosi
10.28,5
4.
MINI
5-7 aastased     400 m

1
Brent Bürkland
 6.45,8
I
2
Arli Orlovski
 9.47,1
II
3
Arvo Orlovski
13.34,0
III

Ja järgmisel päeval tegi oma valiku pea iga kuues hääleõiguslik Kareda valla kodanik. Õigemini, üks ja teine oli seda teinud varem eelhääletamisel ning hääletanud ka mujal (kõige kaugem ümbrik saabus meile Austraaliast), 70 kodanikku tegid oma valiku digitaalseid teid kasutades (ja see ei hangunud ära, mitte nagu valimisõhtul, kui e-riigi tiigrist sai ühtäkki topis).
Aga nn paberhäälte top 11 oli:
1. Sven Mikser SDE 70
2. Üllar Vahtramäe RE 25
3. Jürgen Ligi  RE 24
4. Enn Eesmaa KESK 15
5. Kersti Sarapuu KESK 15
6. Mihhail Feštšin IRL 14
7. Jaanus Marrandi  SDE 13
8. Tõnis Kõiv RE 10
9. Andres Jalak IRL 10
10. Kaia Iva IRL  9
11. Andreas Reinberg üksikkandidaat 9

Nii ta seekord läks. Kahjuks vist nõnda, et Järvamaa esindatus Riigikogus jääb senisest tagasihoidlikumaks (kuid ärgem rutakem sündmustest ette, portfellid ju jagamata).

Homne toob vallavalitsuse istungi, kus põhiaur kuulub järgmise volikogu päevakorrapunktide ülevaatamisele. Kolmapäev on JOLiline. Ja neljapäeval pealinnaline, läheme peame ministeeriumis ühe nõu. Ja siis õhtul volikogu laiendatud eestseisus. Laupäeval aga selgub, kes sel aastal on Kareda valla Aasta Naine...

03 märts 2011

Reklaamipaus

Laupäeval, 5. märtsil kell 13.00 Peetris SUUSAVÕISTLUS.

Kareda valla lahtised meistrivõistlused.

Kavas:
- mini

3-4 aastased (200 m)
5-7 aastased (400 m)
- poisid ja tüdrukud kuni 10 aastat (1,3 km)
- poisid 11-16 aastat (2,6 km)
- tüdrukud 11-16 aastat (1,3 km)
- mehed 17 aastat ja vanemad (4 km)
- naised 17 aastat ja vanemad (2,6 km)
Info 56618551
01 märts 2011

Idioot

Ma kohe mõtlesin, et minu eilse postituse üks lause on väärt eraldi postitust (toon selle siis kogutekstist välja):


Ja kes valima ei lähe, see on idioot!


Ma panin küll sinna teksti vahele ühe selgituslause, aga wikipediast leidsin sellise võõrkeelse selgituse:
An idiot in Athenian democracy was someone who was characterized by self-centeredness and concerned almost exclusively with private--as opposed to public--affairs. Idiocy was the natural state of ignorance into which all persons were born and its opposite, citizenship, was effected through formalized education. In Athenian democracy, idiots were born and citizens were made through education (although citizenship was also largely hereditary).