29 märts 2011

Kella keerati tund aega edasi ja kalendrit kuu võrra tagasi?

Sellise küsimuse tõstatas Facebookis üks sõber. Mulle tundub, et nii vist ongi - täna sadas laia lund ning reedesel karjalaskepäeval karja küll õue lasta ei saa (muidugi, kui pole tegu nende ultramoodsate loomadega, kes on väidetavalt harjunud igasuguste ilmastikutingimustega). Mina tahan igatahes rohelist kevadet ja muutsin vähemalt blogi tausta ära :)
Lumest kõneldi täna ka maavanema poolt kokku kutsutud ümarlauas. Õigemini räägiti lumest riigiteedel ning sellest, mis probleeme see tekitanud on. Vast kõige ootamatum oli, et lumelükkamine on nii emotsionaalne tegevus :( Tundub, et väga palju probleeme on tekitanud puudulik infovahetus. Maavanem on oma blogi sissekande pealkirjastanud väga õigesti - inimesed ootavad meilt lahendusi. 
Jäätmetest olen ma rääkinud üks ja teine kord, seega ei hakka ma meelde tuletama, et sel neljapäeval on esimene Veolia infopäev. Hea meel, et vanapaberi kogumise kampaania on jällekord alguse saanud (ja minu väike panus sellesse on juba antud) ning ohtlike jäätmete ja elektroonikajäätmete kogumisring tuleb taas. Seekord on siis kuupäev 15. mai ehk siis nädal + 1 päev peale TeemeÄra kampaaniat. Aga ohtlike jäätmeid saab jätkuvalt ära anda ka Peetri keskkonnajaamas, võtme saab vallavalitsusest.
Täna jõudis trükist välja ka märtsikuu vallaleht ning meie pidasime kevade esimest vallavalitsuse istungit. Kasutus- ja ehituslubade kõrval rääkisime ikka jäätmetest, sotsiaaltoetustest, muutsime Peetri kooli hoolekogu koosseisu ning kinnitasime puhkuste ajakava. Jah, suvi tuleb ka sel aastal. Terje rääkis meile, mida tähendab KOVTP :) Esimene selle "ohver" on Viiratsi vald, mis on kohalike omavalitsuste teenusportaali pilootvald. Plaanime ka selle teenusega ehk ühtsetel alustel töötava kodulehesüsteemiga ühineda, aga mitte kohe, vaid veidi hiljem.
Ütlen veel ära, et kodulehel http://www.maaamet.ee/maaoksjon/ on üleval ka üks enampakkumine ühe Kareda valla maatüki kohta - müügis on Öötla külas asuv Nõo kinnisasi (28801:003:0603), millel suurust 7,02 ha ning mille alghind on 5650.-

Homme ootab mind ees notar ning Välja 8 ehk endise 4. maja korteriomandi seadmine. Nüüd on asjad lõpuks nii kaugele jõudnud, et koerast on üle hüpatud, sabast tuleb ka veel saada. Minu eelmisese nädala notariskäigust on sündinud 2 teadaannet:
Paide notari Ene Nuka menetluses on 04.juulil 1998. a surnud EVELYN-EDITHMÄNDUR'i (eelnenud nimi Kampus, sünd 19.12.1930, isikukood 43012194919) pärimisasi. Pärima õigustatud isikud, kes on Evelyn-Edith Mändur'i pärandi vastu võtnud, tuleb hiljemalt 30.mail 2011. a esitada notarile sellekohane avaldus aadressil Tallinna 18 Paides (tel 385 0727). Isikutel, kellel on andmeid pärandaja testamentide kohta või kelle valduses on pärandaja testament, palutakse sellest viivitamata teatada notarile. Pärast nimetatud tähtaega lahendatakse pärimisasi notarile esitatud avalduste alusel. Pärimistunnistus tõestatakse pärijate kohta, kes on esitanud notarile avalduse pärandi vastuvõtmise kohta või kes on asunud pärandvara valdama ja kasutama ning kellest on notarile teatatud.
Pärimistunnistuse väljastamise kavandatav kuupäev on 03.06.2011. a.

Paide kohtutäitur Heimo Vilpuu teatab, et pärandaja Evelyn-Edith Mändur(43012194919) suri 04.07.1998. a. Pärija Kareda Vald taotleb pärandi inventuuri. Palun pärandvara suhtes nõudeid ja õigusi omavatel isikutel teatada oma nõuetest ja õigustest inventuuri tegijale Heimo Vilpuu'le ühe kuu jooksul üleskutse avaldamisest arvates. Üleskutsemenetluses ei pea teatama nõuetest, mis on tagatud käsipandiga või avalikku registrisse kantud pandiga, samuti pärimisseaduse §-des 131-133 nimetatud nõuetest. Üleskutsemenetluses tähtaegselt esitamata nõuete täitmise eest vastutab pärija pärast inventuuri tegemist üksnes ulatuses, milles ta on temale nõudest teatamise hetkel veel pärandvara arvel rikastunud.
Paide kohtutäitur Heimo Vilpuu, Tallinna 18, 72711 Paide. Tel 384 8724, e-post: heimo.vilpuu@taitur.just.ee.

Valdur osaleb homme minu asendusliikmena JAPi üldkogul. 
Reede õhtul olen kutsutud Koeru Valla Muuseumi 15. aastapäeva tähistamisele (no tegelikult, Paide valla sünnipäeva tähistamisele olen ka kutsutud, aga sinna ma lihtsalt ei jõua). Ja nädalavahetusel on kodu. Isa Tiit on Tansaaniast tagasi ja ema Liive on ikka ema Liive. Ahjaa, Järvamaa aasta emale saavad kõik oma kandidaate esitada.