31 mai 2011

Tulihänna kingitus

Möödunud laupäeval oli hea peremees oma kratile nõndapalju tööd andnud, et kratt vihmapilved ja ka enamik sääski Aravete Kangrumäelt eemale hoidis. Ilus pidu oli! Ants Leppoja tehtud pilte ja videosid saab kaeda FBst Järvamaa Eesti Südamaa fännilehelt, Anu pilte portaali pildigaleriist ja Mati pilte kuma.fmist. 
Homne päev on JOLiline ning PaideVesine ning kell 17.00 on Peetri lasteaias lõpupidu. Reedel tehakse kokkuvõtteid Järvamaa Arenguleppe 2010.a. tegevustest ning pühapäev on Järvamaa Noortepäeva päralt. Sel korral on osaluskohviku teemaks noored ja vabatahtlik töö.

MTÜ Karesseni FB fännilehel on kirjas:
Pühapäeval, 5.juunil algusega kell 11.00 toimub Esna vanas vallamajas 115-aasta vanuse pliiti rekonstrueerimise avaüritus. 
Tuntud ahjumeister Arvo Täheväli Järvamaalt annab ülevaate hoonete küttekolletest ja ekspluatatsioonist. Koolituse esimesel päeval alustame praktiliste töövõtetetega.
Üritusel on võimalus teha toetusannetusi.
Pakume Karesseni seljankat.
26 mai 2011

Oi kui palju andekaid!

Täna oli Väätsa mõisas Järva maavanema ja JOLi esimehe vastuvõtt olümpiaadivõitjatele ja üleriigilistel huvitegevuse konkurssidel õppeaasta jooksul edukalt osalenud õpilastele. Pildid on FBs.

Minu väikene tervitus oli seekord seesugune:

Head andekad Järvamaa noored ning teie juhendajad!
Hiina õpetaja ja taoismi rajaja Laozi lausus kord:
Ratta rehvi toestavad kodarad, aga tühjus nende vahel saab sisu vaid sõidul.
Niiskest savist vormitakse anumaid, aga tühjus nende sees teeb võimalikuks täita kruusid.
Puust teeb meister uksi ja aknaid, aga tühjus nende sees saab tuua majja elu.
Nii on nähtav küll kasutatav, kuid olulisimat silmaga ei näe.

Usun, et teadmised on üks neid elu olulisi kaasavarasid, mida silmaga ei näe. Teadmised avavad uksi meie ümber ja meis eneses, avavad uksi tundmatusse, avavad uksi avastusretkedeks. Õppimine on selle võti. Mul on hea meel, et täna on siin Väätsa mõisas nii palju andekaid noori, kes on teadmiste salalaeka võtme leidnud. Seda võtit on ju Järvamaal aastasadu kasutatud – esimene teadaolev talurahvakool Järvamaal ja üks esimesi Eestis loodi Järva-Jaani kiriku juurde juba 1685.aasta sügis-talvel. Siis tulid koolid Järva-Madisel, Türil, Koerus ja Amblas. Järva-Peetris pani Heinrich Stahl 17. sajandil kirja ainsa põhja-eesti keele grammatika, Ataste seminaris õpetati külakoolmeistreid. Meie hariduspõllul on olnud läbi aastate värvikaid tegelasi ning palju andekaid noori.

Head juhendajad: mistahes sellele nende andekate noorte teadmiste alusmüürile hilisemas elus ka ei kerkiks või ehitataks, teie olete olnud tugisammaste ehitajaks. Aitäh teile andekate Järvamaa noorte eest!
Aga veel varem, kui see Hiina mõtleja Laozi oma tarku mõtteid mõtles, teadsid vanad roomlased – puhkus taastab jõu. Seepärast soovingi teile kõigepealt imelist suve, aga sügiseks põnevat teadmiste salalaegaste avastamist-avamist.

25 mai 2011

"Peale urbanipäeva enam suvel külmasi öösi ei tule"

Nii vähemasti kõneles Jüri rahvas vanasti. No eks on paras aeg need villased sokid jalast võtta jah :)
Reede lõppes kurbadel nootidel. Kel maa- või keskkonnateemaline mure hinge vaevamas, võtku edaspidi ühendust minu või Valduriga. Sest lugu on nõnda, et Taimo sellest nädalast enam meie majas ei tööta. Elu lihtsalt on nii ja mitte teisiti...
Rõõm oli, et sel korral sai Kohaliku Omaalgatuse Programmist toetust 3 meie MTÜde projekti - koguduse projekt heakorratöödeks Järva-Peetri kalmistu ajaloolises osas, Karesseni projekt kogukonnaruumide tegemiseks vanas vallamajas ning Müüsleri Saare Seltsi projekt  varjualuse ehitamise koolituseks.

Teisipäevases vallavalitsuses "kinnitasime" muuhulgas tänavused valla kaunimad koduaiad ning esitasime keskkonnakomisjoni ettepanekul maavanemale mastivimpliga tunnustamiseks 3 kodu - üks Esnas, üks Köisis ning üks Öötlas. Ja päästeametilt loa 22. juunil jaanitule tegemiseks saime ka (jah, avalikul üritusel tule tegemiseks peab luba küsima, tagama esmased tulekustutusvahendid senimaani, kuni viimane tukk lõkkeasemel kustunud jms)! Ja meie vabatahtlikud päästjad osalesid Mäos toimunud koolitusel.

Homme on Väätsa mõisas maavanema ja JOLi esimehe vastuvõtt olümpiaadivõitjatele ja üleriigilistel huvitegevuse konkurssidel õppeaasta jooksul edukalt osalenud õpilastele ning õhtul süütab kratt Paides tule.

Laupäeval Kangrumäel näeme!

18 mai 2011

Eerikupäevaks 2 pilti Peetri lauda ehitusest


Eerikupäev pidavat viljapeade tärkamist tähistama, aga kuidagi kahtlaselt külm on selleks :)

17 mai 2011

Kelle mesilane sutsas?

Täna oli koos volikogu.
- Olukorrast jäätmemajanduses rääkis Kesk-Eesti Jäätmehoolduskeskuse tegevdirektor Arvo Rosimannus. Ilmselt on jäätmed "kuum teema" kogu riigi tasandil ka edaspidi - mis saab jäätmepõletusest, saastetasudest jms - seda ei tea täpselt veel keegi. Volikogu kinnitas ka uue jäätmehoolduseeskirja. Hästi ametlikult ütleb selle eeskirja algus: eeskiri kehtestatakse eesmärgiga rakendada ja täpsustada Kareda vallas jäätmeseaduse ja pakendiseaduse ning nende rakendusaktide nõuded, säilitada puhas ja tervislik elukeskkond, vähendada jäätmete kogust ning soodustada nende taaskasutamist.
- Võeti vastu ka lemmikloomade registri põhimäärus. Register võetakse kasutusele selleks et pidada lemmikloomade üle arvestust, koguda nende kohta infot, väljastada nende kohta infot ning eelkõige selleks, et leida järelvalveta loomadele kiiresti omanik.
- Kinnitati Järva-Peetri Lasteaed-Kooli põhimäärus. Selle määruse § 5 ütleb, et lasteaia-kooli ülesanne on luua eeldused oma elu, õppimise ja tööga toimetuleva ning ühiskonna arengule kaasaaitava isiksuse kujundamiseks.
- Kiideti heaks üks hajaasustuse veeprogrammi projekti aruanne. 
- Muudatusi tehti määruses "Kareda valla munitsipaal asutuste töötajate, omavalitsusteenistujate koosseisud, ametikohtade nimetused ja palgamäärad 2011.aastaks". Muudatuste aluseks on haridus- ja teadusministri kinnitatud määrus "koolitöötajate minimaalne ametikohtade arv ametikohtade gruppide ja õpilaste arvu lõikes."
- Anti MTÜ-le Noorteühing Savi tasuta kasutada Tervise maaüksus Peetri alevikus
- Võeti teadmiseks  Järvamaa arenguleppes 2010.aastal tehtud tegevused.
- Ülevaate oma tegemistest andsid komisjonide esimehed ja vallavalitsus. 

Aga muudest lugudest ka. Kes Peetrist Öötla või Kareda poole sõitnud, pole saanud märkamata jätta, et laudaehitus kogub tuure. Ja mitte ei saa märkimata jätta seda, et juba x aastat järjest võitis Peeti kool vanapaberi kogumise kampaania (et olla nüüd poliitiliselt korrektne - tänavu läks võit Sargvere kooliga jagamisse). Kui arvestada seda, et ühe puu päästab 70kg vanapaberit, siis iga Peetri kooli laps päästis rohkem kui 2 puud! Ja kes käisid reede õhtul koolis emadepäeva või siis kevadkontserdil, need said ühe kihvti sündmuse osaliseks. 

Mul on selle kirjutamisega viimasel ajal kuidagi nihusti, aga ma kavatsen sel nädalal veel kirjutada :)

10 mai 2011

Ärategemise nädalavahetus

Nüüd on see jälle tehtud. See ärategemine. TeemeÄra selleaastane kampaania tõi rahvast Öötla mõisa juurde, Kadastiku ja Järva-Peetri kalmistule, Esna vana vallamaja õuele, Müüsleri parki ja Müüsleri ausambamäele ning päev varem Peetri kooli parki. Eks ilus ilm tõi ärategijad ka paljude kodude õuedele ning kevad ja järgmine - emadele kuulunud päev - võisid puhtamalt tulla. Oli rõõmus lugeda, et Eestimaa Aasta Ema on minu klassivenna Märdi ema Sirje ning Järvamaa Aasta Emaks sai Miia Jürgen Koerust. Soovitan kindlasti lugeda ka maavanema kõne emadest/võrdsusest: see on "mõnusalt" kriitiline.
Reedel oli kiire nõupidamine ka Muinsuskaitseametiga. Nimelt oleme saanud riigieelarvest toetust Ataste seminarihoone "kõpitsemiseks". Vikipeedia ütleb nii: Ataste õpetajate seminar oli Järvamaal Atastes asunud pedagoogikaõppeasutus, mis tegutses aastail 18371854Seminari asutamine sai teoks tänu ringkonnale haridusküsimustes liberaalselt meelestatud Järvamaa mõisnikele Esna mõisaomaniku Alexander von Grünewaldti eestvedamisel ja rahvahariduse ministri loal. Õppeasutuse asupaigaks renditi Ataste karjamõis ning moodustati kolmeliikmeline seminari järelevalve komitee. 1844. aastal saatis Eestimaa rüütelkond seminari omal kulul 12 kasvandikku ning sai õiguse nimetada õppeasutusele omalt poolt kaks kuraatorit. Õppetöö ja järelevalve poolest allus kool riiklikele organitele, neilt aga toetust ei saanud. Õppetöö seminaris kestis kolm aastat, oli eestikeelne ja tasuta. Õppeaineteks olid usuõpetus, lugemine, laulmine ja nooditundmine, kirjutamine, aritmeetika, geograafia, ajalugu, käsitöö, viiuli- ja orelimäng, soovi korral sai õppida ka saksa keelt. Seminari tegevuse lõpus 1853. aastal lisandusid ortograafia, grammatika, kirikulugu. Seminar pidi kasvandikele andma teadmisi ka igapäevatöödes, majapidamisviisides, aiapidamises ja puutöös. Õppimise kõrval pidid seminari kasvandikud tegema tööd ka Ataste karjamõisas. Pedagoogiline praktika toimus seminari harjutuskoolis.Esimesed 12 õpilast saadi peamiselt õppeasutust ülalpidavatest mõisatest, alates 1848. aastast saatis Atastesse 12 õpilast omal kulul õppima ka Eestimaa rüütelkond. Õpilasi võeti vastu iga kolme aasta tagant, kui eelmised olid lõpetanud. Kokku omandas Ataste seminaris aastail 18371854 koolmeistri hariduse umbkaudu 70 talupojaseisusest kasvandikku, kellest enamik asus tööle Põhja-Eesti talurahvakoolides.

Täna hommikul sain natukene targemaks Järvamaa Vabatahtlike Keskuse tegevusest. Tasub Weissensteini, Vabatahtlike Keskuse ja muude toredate ettevõtmistega kursis olla küll. Üks võimalus selleks on siin
Vallavalitsuse istungil lõpetasime muuhulgas liikluse piiramise avalikult kasutatavatel teedel (see oli siis piirang, mis kehtis raskematele masinatele lume sulamise aegu), kuid see ei tähenda, et Kareda valla teedel võiks niimoodi ringi kihutada, nagu üks roolijoodik on seda harrastanud. Selgitasime ka eduka pakkuja Kareda valla haljasalade niitmiseks. Nii vallavalitsus kui ka volikogu eestseisus vaatasid üle järgmise teisipäeva volikogu istungi päevakorra. 
Homne pärastlõuna tuleb JOLiline ning neljapäev riigikontrolliline. Reedel kell 14 on Järvamaa kultuurihiies Albu mail talgupäev ning kell 17 Peetri koolis emadepäeva kontsert. Ja sel pühapäeval on traditsiooniline ohtlike jäätmete ring. Kellaajad on viimases vallalehes. Ja - valla koduleht on ajutiselt maas, kuna miskisugune viirus on otsustanud sinna elama kolida, aga see mure saab homme ehk lahendatud. Ja homme on ju parim päev aastas, kas pole!

04 mai 2011

"Ja küsimusi ei näi olevat..."

Nende sõnadega lõpetas MHG eelmine direktor ja peagi ka endine Tartu abilinnapea Jüri Sasi peaaegu kõik oma sõnavõtud.
Kuna nädalavahetus oli korvpalliline (järjekorranumbrilt juba kuuendal Taivo mälestusturniiril 2 päevaga 20 mängu lauakohtunikuna "pealt vaadatud"), on hea meel ütelda, et Ida-Järva mudaliiga projekt on PRIAsse sisse viidud. Kui nendelt tuleb jah-sõna, saab sel suvel ja sügisel meie kandis toimuma päris palju korv- ja võrkpallimänge.
Täna olin kutsutud Vabariigi Presidendi kohaliku omavalitsuse ja regionaalarengu ümarlaua töökoosolekule. Regionaalminister Siim Kiisler andis ülevaate koalitsioonilepingust (või õigemini selle KOVe puudutavast osast) ning Euroopa Nõukogu Regionaalsete ja Kohalike Omavalitsuste Kongressi Eesti kohaliku demokraatia raportis toodud soovituste rakendamisest. Valitsusleppes on kirjas, et tulevikus on inimesel võimalus valida kahe elukoha vahel, kuid ministri sõnum oli, et kõigepealt tuleb ära teha analüüs, kuidas see konkreetselt KOVe mõjutama hakkab. Ja vast huvitav oli ka see statistika, et 51% vabaühendustest saab oma raha kohalikelt omavalitsustelt (et – kui vabad on siis meie vabaühendused?) Riigikontroll on välja peilinud, et kohalike teede hoid on see valdkond, mis on masust kõige enam mõjutatud olnud ning hästi võib-olla riigipoolne rahastus tõuseb. Oli juttu ka muinsuskaitse ülesehitusest ning seoses pühakodade programmiga oli ministril mõte, et Eestis valitseb „agressiivne ateism“. Annika Uudelepp Praxisest mõtestas lahti OECD analüüsi „Eesti valitsussektori toimivuse analüüs".

Homme on Paides Paide linna ja Süda-Järvamaa hariduse arengukava esmakordne tutvustus ja ülehomme kohtun Peetri kooli õpilastega, kes on otsustanud, et Peetri koolis võiks olla oma õpilasesindus. Reedel on ka Järvamaa Haigla üldkoosolek (kus on meie esindajaks Taso) ja Väätsa Prügila üldkoosolek (kus on meie esindajaks Siiri). Kohtun ka Muinsuskaitseameti esindajaga, sest oleme saanud riigieelarvest raha Ataste seminarihoone kõpitsemiseks.

Viimasel vallavalitsuse istungil nõustusime üsna mitmete maatükkide riigi omandisse jätmisega. Aeg-ajalt paneb Maa-amet need maatükid ka enampakkumise korras müüki. Seepärast – kel maaostusoovi, sel tasub silm peal hoida Maa-ameti avalike enampakkumiste kodulehega.

Ja ka tänavu tunnustatakse täiskasvanud õppija nädala raames aasta õppijat, aasta koolitajat, aasta koolitussõbralikumat organisatsiooni ning aasta koolitussõbralikumat omavalitsust. Selle aasta kandidaate saab esitada 15. juunini ning taotlusvormi leiab siit