17 mai 2011

Kelle mesilane sutsas?

Täna oli koos volikogu.
- Olukorrast jäätmemajanduses rääkis Kesk-Eesti Jäätmehoolduskeskuse tegevdirektor Arvo Rosimannus. Ilmselt on jäätmed "kuum teema" kogu riigi tasandil ka edaspidi - mis saab jäätmepõletusest, saastetasudest jms - seda ei tea täpselt veel keegi. Volikogu kinnitas ka uue jäätmehoolduseeskirja. Hästi ametlikult ütleb selle eeskirja algus: eeskiri kehtestatakse eesmärgiga rakendada ja täpsustada Kareda vallas jäätmeseaduse ja pakendiseaduse ning nende rakendusaktide nõuded, säilitada puhas ja tervislik elukeskkond, vähendada jäätmete kogust ning soodustada nende taaskasutamist.
- Võeti vastu ka lemmikloomade registri põhimäärus. Register võetakse kasutusele selleks et pidada lemmikloomade üle arvestust, koguda nende kohta infot, väljastada nende kohta infot ning eelkõige selleks, et leida järelvalveta loomadele kiiresti omanik.
- Kinnitati Järva-Peetri Lasteaed-Kooli põhimäärus. Selle määruse § 5 ütleb, et lasteaia-kooli ülesanne on luua eeldused oma elu, õppimise ja tööga toimetuleva ning ühiskonna arengule kaasaaitava isiksuse kujundamiseks.
- Kiideti heaks üks hajaasustuse veeprogrammi projekti aruanne. 
- Muudatusi tehti määruses "Kareda valla munitsipaal asutuste töötajate, omavalitsusteenistujate koosseisud, ametikohtade nimetused ja palgamäärad 2011.aastaks". Muudatuste aluseks on haridus- ja teadusministri kinnitatud määrus "koolitöötajate minimaalne ametikohtade arv ametikohtade gruppide ja õpilaste arvu lõikes."
- Anti MTÜ-le Noorteühing Savi tasuta kasutada Tervise maaüksus Peetri alevikus
- Võeti teadmiseks  Järvamaa arenguleppes 2010.aastal tehtud tegevused.
- Ülevaate oma tegemistest andsid komisjonide esimehed ja vallavalitsus. 

Aga muudest lugudest ka. Kes Peetrist Öötla või Kareda poole sõitnud, pole saanud märkamata jätta, et laudaehitus kogub tuure. Ja mitte ei saa märkimata jätta seda, et juba x aastat järjest võitis Peeti kool vanapaberi kogumise kampaania (et olla nüüd poliitiliselt korrektne - tänavu läks võit Sargvere kooliga jagamisse). Kui arvestada seda, et ühe puu päästab 70kg vanapaberit, siis iga Peetri kooli laps päästis rohkem kui 2 puud! Ja kes käisid reede õhtul koolis emadepäeva või siis kevadkontserdil, need said ühe kihvti sündmuse osaliseks. 

Mul on selle kirjutamisega viimasel ajal kuidagi nihusti, aga ma kavatsen sel nädalal veel kirjutada :)