10 mai 2011

Ärategemise nädalavahetus

Nüüd on see jälle tehtud. See ärategemine. TeemeÄra selleaastane kampaania tõi rahvast Öötla mõisa juurde, Kadastiku ja Järva-Peetri kalmistule, Esna vana vallamaja õuele, Müüsleri parki ja Müüsleri ausambamäele ning päev varem Peetri kooli parki. Eks ilus ilm tõi ärategijad ka paljude kodude õuedele ning kevad ja järgmine - emadele kuulunud päev - võisid puhtamalt tulla. Oli rõõmus lugeda, et Eestimaa Aasta Ema on minu klassivenna Märdi ema Sirje ning Järvamaa Aasta Emaks sai Miia Jürgen Koerust. Soovitan kindlasti lugeda ka maavanema kõne emadest/võrdsusest: see on "mõnusalt" kriitiline.
Reedel oli kiire nõupidamine ka Muinsuskaitseametiga. Nimelt oleme saanud riigieelarvest toetust Ataste seminarihoone "kõpitsemiseks". Vikipeedia ütleb nii: Ataste õpetajate seminar oli Järvamaal Atastes asunud pedagoogikaõppeasutus, mis tegutses aastail 18371854Seminari asutamine sai teoks tänu ringkonnale haridusküsimustes liberaalselt meelestatud Järvamaa mõisnikele Esna mõisaomaniku Alexander von Grünewaldti eestvedamisel ja rahvahariduse ministri loal. Õppeasutuse asupaigaks renditi Ataste karjamõis ning moodustati kolmeliikmeline seminari järelevalve komitee. 1844. aastal saatis Eestimaa rüütelkond seminari omal kulul 12 kasvandikku ning sai õiguse nimetada õppeasutusele omalt poolt kaks kuraatorit. Õppetöö ja järelevalve poolest allus kool riiklikele organitele, neilt aga toetust ei saanud. Õppetöö seminaris kestis kolm aastat, oli eestikeelne ja tasuta. Õppeaineteks olid usuõpetus, lugemine, laulmine ja nooditundmine, kirjutamine, aritmeetika, geograafia, ajalugu, käsitöö, viiuli- ja orelimäng, soovi korral sai õppida ka saksa keelt. Seminari tegevuse lõpus 1853. aastal lisandusid ortograafia, grammatika, kirikulugu. Seminar pidi kasvandikele andma teadmisi ka igapäevatöödes, majapidamisviisides, aiapidamises ja puutöös. Õppimise kõrval pidid seminari kasvandikud tegema tööd ka Ataste karjamõisas. Pedagoogiline praktika toimus seminari harjutuskoolis.Esimesed 12 õpilast saadi peamiselt õppeasutust ülalpidavatest mõisatest, alates 1848. aastast saatis Atastesse 12 õpilast omal kulul õppima ka Eestimaa rüütelkond. Õpilasi võeti vastu iga kolme aasta tagant, kui eelmised olid lõpetanud. Kokku omandas Ataste seminaris aastail 18371854 koolmeistri hariduse umbkaudu 70 talupojaseisusest kasvandikku, kellest enamik asus tööle Põhja-Eesti talurahvakoolides.

Täna hommikul sain natukene targemaks Järvamaa Vabatahtlike Keskuse tegevusest. Tasub Weissensteini, Vabatahtlike Keskuse ja muude toredate ettevõtmistega kursis olla küll. Üks võimalus selleks on siin
Vallavalitsuse istungil lõpetasime muuhulgas liikluse piiramise avalikult kasutatavatel teedel (see oli siis piirang, mis kehtis raskematele masinatele lume sulamise aegu), kuid see ei tähenda, et Kareda valla teedel võiks niimoodi ringi kihutada, nagu üks roolijoodik on seda harrastanud. Selgitasime ka eduka pakkuja Kareda valla haljasalade niitmiseks. Nii vallavalitsus kui ka volikogu eestseisus vaatasid üle järgmise teisipäeva volikogu istungi päevakorra. 
Homne pärastlõuna tuleb JOLiline ning neljapäev riigikontrolliline. Reedel kell 14 on Järvamaa kultuurihiies Albu mail talgupäev ning kell 17 Peetri koolis emadepäeva kontsert. Ja sel pühapäeval on traditsiooniline ohtlike jäätmete ring. Kellaajad on viimases vallalehes. Ja - valla koduleht on ajutiselt maas, kuna miskisugune viirus on otsustanud sinna elama kolida, aga see mure saab homme ehk lahendatud. Ja homme on ju parim päev aastas, kas pole!