04 mai 2011

"Ja küsimusi ei näi olevat..."

Nende sõnadega lõpetas MHG eelmine direktor ja peagi ka endine Tartu abilinnapea Jüri Sasi peaaegu kõik oma sõnavõtud.
Kuna nädalavahetus oli korvpalliline (järjekorranumbrilt juba kuuendal Taivo mälestusturniiril 2 päevaga 20 mängu lauakohtunikuna "pealt vaadatud"), on hea meel ütelda, et Ida-Järva mudaliiga projekt on PRIAsse sisse viidud. Kui nendelt tuleb jah-sõna, saab sel suvel ja sügisel meie kandis toimuma päris palju korv- ja võrkpallimänge.
Täna olin kutsutud Vabariigi Presidendi kohaliku omavalitsuse ja regionaalarengu ümarlaua töökoosolekule. Regionaalminister Siim Kiisler andis ülevaate koalitsioonilepingust (või õigemini selle KOVe puudutavast osast) ning Euroopa Nõukogu Regionaalsete ja Kohalike Omavalitsuste Kongressi Eesti kohaliku demokraatia raportis toodud soovituste rakendamisest. Valitsusleppes on kirjas, et tulevikus on inimesel võimalus valida kahe elukoha vahel, kuid ministri sõnum oli, et kõigepealt tuleb ära teha analüüs, kuidas see konkreetselt KOVe mõjutama hakkab. Ja vast huvitav oli ka see statistika, et 51% vabaühendustest saab oma raha kohalikelt omavalitsustelt (et – kui vabad on siis meie vabaühendused?) Riigikontroll on välja peilinud, et kohalike teede hoid on see valdkond, mis on masust kõige enam mõjutatud olnud ning hästi võib-olla riigipoolne rahastus tõuseb. Oli juttu ka muinsuskaitse ülesehitusest ning seoses pühakodade programmiga oli ministril mõte, et Eestis valitseb „agressiivne ateism“. Annika Uudelepp Praxisest mõtestas lahti OECD analüüsi „Eesti valitsussektori toimivuse analüüs".

Homme on Paides Paide linna ja Süda-Järvamaa hariduse arengukava esmakordne tutvustus ja ülehomme kohtun Peetri kooli õpilastega, kes on otsustanud, et Peetri koolis võiks olla oma õpilasesindus. Reedel on ka Järvamaa Haigla üldkoosolek (kus on meie esindajaks Taso) ja Väätsa Prügila üldkoosolek (kus on meie esindajaks Siiri). Kohtun ka Muinsuskaitseameti esindajaga, sest oleme saanud riigieelarvest raha Ataste seminarihoone kõpitsemiseks.

Viimasel vallavalitsuse istungil nõustusime üsna mitmete maatükkide riigi omandisse jätmisega. Aeg-ajalt paneb Maa-amet need maatükid ka enampakkumise korras müüki. Seepärast – kel maaostusoovi, sel tasub silm peal hoida Maa-ameti avalike enampakkumiste kodulehega.

Ja ka tänavu tunnustatakse täiskasvanud õppija nädala raames aasta õppijat, aasta koolitajat, aasta koolitussõbralikumat organisatsiooni ning aasta koolitussõbralikumat omavalitsust. Selle aasta kandidaate saab esitada 15. juunini ning taotlusvormi leiab siit