22 märts 2013

Pärast pendipäeva

Vanarahvas uskus, et pendipäeval ärkavad ussid. No ei usu, et nad nii külmaga tänavu nii vara ärgata tahavad.


Märtsis oli volikogu istung 19. kuupäeval.
Kolmandale lugemisele saadeti Kareda valla arengukava aastateks 2013-2020.
Kehtestati Kareda Vallavalitsuse põhimäärus. Vallavalitsuse kui ametiasutuse põhimäärusega sätestatakse ametiasutuse üldandmed, tegevusvaldkond ja ülesanded, juhtimine, struktuur ning teenistuskorraldus, sh hulgas nõuded ametnike haridusele, töökogemusele, teadmistele ja oskustele.
Kehtestati Kareda Vallavalitsuse palgajuhend. Selle määrusega sätestatakse ametnikele ja töötajatele palga määramise ja maksmise kord.
Kehtestati Kareda Vallavalitsuse struktuur ja teenistuskohtade koosseis.  Teenistuskohti on kokku kaheksa, neist kuus ametikohta (vallasekretär, pearaamatupidaja, sotsiaalnõunik, maa- ja keskkonnaspetsialist, ehitussspetsialist, sekretär) ning kaks töökohta (koristajad). Kõik need teenistujad alluvad otseseselt vallavanemale.
Kehtestati Kareda valla hallatavate asutuste struktuur, koosseisud ja palgakorralduse alused. Vallal on kolm hallatavat asutust – Peetri Kool, Kareda Valla Raamatukogu ja Peetri Rahvamaja.
Kehtetuks tunnistati varasemad valla munitsipaalasutuste töötajate, omavalitsusteenistujate koosseisude, ametikohtade nimetuste ja palgamäärade kinnitamise määrused.
Otsustati tasuta kasutusse anda OÜ-le SW Energia Kareda Valla Majas asuvad ujula- ja keldriruumid uue katlamaja ehituseks.
Otsustati garanteerida Peetri Kooli poolt teostatava ning Kultuuriministeeriumi poolt rahastatava projekti "Peetri Kooli pastoraadihoone algupära ning ajalugu" omafinantseerimise 1497 euro suuruses summas.
Vabastati vallavanem Triin Pobbol teenistusest alates 1. aprillist. Kuni uue vallavanema ametisse kinnitamiseni täidab tema kohuseid maa- ja keskkonnaspetsialist Kristiina Krönkvist. Uue vallavanema leidmiseks kuulutatakse konkurss.
Teadmiseks võeti vallaeelarve täitmise aruanne seisuga 28. veebruar 2013.a. Aasta kahe esimese kuuga on laekunud 18,87% eelarve tuludest ning tehtud 19,36% kuludest.
Sel korral ei puudunud ükski volikogu liikmetest. Järgmine vallavolikogu istung on teisipäeval, 16. aprillil kell 16.00.

Kareda Vallavolikogu kuulutab välja konkursi vallavanema kandidaadi leidmiseks

Kandideerimise eeldused:
juhtimiskogemus asutuse- või keskastme juhina
hea suhtlemisoskus ja valmisolek meeskonnatööks
väga hea eesti keele oskus
isikliku sõiduauto kasutamise võimalus

Kandidaadile tuleb kasuks:
kõrgharidus
võõrkeelte oskus

Kandideerimisavaldus, vormikohane CV ja haridust kinnitava dokumendi ärakiri esitada hiljemalt  10. aprilliks 2013.a. kella 16.00 Kareda Vallavalitsusele postiaadressil Kesktee 11, Peetri alevik, Järvamaa  73101 või e-posti teel aadressile kareda@estpak.ee

Uudistest veel nõndapalju, et sel suvel tehakse liiklusohutumaks Vodja-Esna tee ning Anna-Peetri-Huuksi teede ristumiskoht ehk Öötla rist. Eile oli Järvamaa uue arenguleppe III töörühma ehk kokkukuuluvustunne ja hea maine esimene kohtumine, aitäh kõikidele värskete mõtetega osalejatele! Järgmisel teisipäeval kell 11.00 saab Paide bussijaamas (ehk endises raudteejaamas) allkirjad alla MTÜ Türi-Tamsalu Matkatee ja 8 omavalitsuse vaheline koostööleping matkatee rajamiseks. Ja siis ongi varsti aprill...

12 märts 2013

Korjusepäev

Eesti rahvakalendri tähtpäevade andmebaas Berta ütleb, et ega teadlased täpselt teagi, mis päev see korjusepäev täpselt on. Üks hüpotees on, et see on vana rahvakogunemise aeg.

Koguneda tasub laupäeval, 23. märtsil. Siis on Kareda valla kevadpidu. Veel mõned päevad saab esitada kandidaate Aasta Naise tiitlile.
Ja homme on KMH avalik arutelu. Sellest siis infot valla kodulehelt ja minu eelmisest postisusest. Sellesse nädalasse mahtus siis veel eilne JAPi juhatuse koosolek, kus kinnitati need projektid, mis rahastust saavad. Olen JAPi projektide hindamise juures olnud alguses saadik, kuid nüüd siis esimest korda esimese meetme hindamis- ja seirekomisjoni juhina. Oli põnev ja loodan, et meie otsusele, mille juhatus kinnitas, ei järgne vaideid. Paratamatult ei jagu raha kõigile ning taotlejatel tuleb leppida ka eitava vastusega.
Homme on lisaks avalikule arutelule JOLi eestseisus ning volikogu eestseisus. Sel korral siis volikogu istungi päevakorras 19. märtsil lisaks erinevatele uue avaliku teenistuse seaduse jõustumisega seonduvatele eelnõudele ka minu tagasiastumine. Jah, sel korral tuleb kevad teisiti. Ja reedel on JÜTKi üldkoosolek, oleme revisjonikomisjoni poolt ühistranspordikeskuse eelmise aasta asjad üle vaadanud.

Jaanuaris saime negatiivse üllatuse tulumaksu laekumise näol - see oli -10% võrreldes eelmise aasta jaanuariga. Samas, 2012.a. jaanuarilaekumine oli viimaste aastate suurimaid laekumisi üldse. Aga veebruaris laekus tulumaksu võrreldes eelmise aasta veebruariga +14%. See näitaja siis parim maakonnas.


2012
2013
Albu vald
40 464
44 619
10,27%
Ambla vald
70 336
78 004
10,90%
Imavere vald
35 353
36 306
2,70%
Järva-Jaani vald
51 672
53 797
4,11%
Kareda vald
22 110
25 301
14,43%
Koeru vald
73 100
75 336
3,06%
Koigi vald
36 974
38 691
4,64%
Paide linn
303 000
329 502
8,75%
Paide vald
59 567
65 983
10,77%
Roosna-Alliku vald
33 247
35 127
5,65%
Türi vald
329 032
360 511
9,57%
Väätsa vald
49 219
54 282
10,29%

Ja ärge unustage emakeelepäeval, 14. märtsil Vikerraadio e-etteütlust tegemata!