30 august 2011

Veerandsada täis

150. postituses lubasin, et kui veerandsada täis saab, siis teen torti. No igasuguse tordisöömise ja tatrasalati jätan teatud põhjusel järgmisesse laupäeva, aga täna olgu siia kirja pandud üks ametlik pressiteade:


Peetri Põhikooli direktoriks valiti Janno Nau

Kareda vallavalitsuse moodustatud komisjon valis nelja kandidaadi seast koolidirektoriks õpetaja Janno Nau. Peetris sündinud ning Peetris ja Paides koolis käinud Nau on lõpetanud Türi Kõrgema Põllumajanduskooli ning Tallinna Ülikooli matemaatika- ja loodusteaduskonna gümnaasiumi füüsikaõpetaja ning auto- ja liiklusõpetaja erialal. Seni töötas Nau õpetajana Peetri Põhikoolis ning Järvamaa Kutsehariduskeskuses, ta on teist koosseisu Kareda Vallavolikogu liige.
2012/2013 õppeaastal ühendatakse Peetri Põhikooli ja Peetri Lasteaed ühtseks õppeasutuseks – Järva-Peetri Lasteaiaks-Kooliks, seni täidab Janno Nau ka Peetri Lasteaia direktori kohuseid.
1981. aastast Peetri kooli juhtinud Ene Reinla jätkab uuest õppeaastast tööd õpetajana Järva-Jaani Gümnaasiumis.
Peetri Põhikooli uue õppeaasta avaaktus toimub 1.septembril kell 9.00 Peetri kirikaia lipuplatsil.

Lisainfo:
Triin Pobbol
5207938

26 august 2011

Pärast pärtlipäeva

September koputab uksele ja aeg on tagasi blogimislainele jõuda. Igasugused TeateTantsud on nüüd tantsitud ja lauluraamatud läbi lauldud. Ikka öeldakse nii, et "kõik on uus septembrikuus". Koguneme esmaspäeval komisjoniga valima Peetri Põhikoolile uut direktorit. Samal päeval autasustab Järva maavanem Tiina Oraste koolidirektor Ene Reinlat Järvamaa teenetemärgiga. 

Volikogu kogunes sel korras 23. augustil. Järva maavalitsuse arengu- ja planeeringuosakonna juhataja Ülo Ansberg tutvustas Järvamaa arengustrateegia 2011-2020 eelnõud. Omavalitsuste arvamusi ja ettepanekuid selle dokumendi kohta oodatakse septembri alguseks. Valminud arengustrateegiat esitletakse Järvamaa ettevõtlusnädalal novembri alguses. Pärast arengustrateegia kehtestamiseks algab töö Järvamaa arenguleppe uuendamiseks.
3. oktoobriks ootab Järvamaa Omavalituste Liit (JOL) ettepanekuid ja täiendusi JOLi strateegia 2011-2015 eelnõu kohta. strateegia koostamise eesmärgiks on kujundada ühine arusaam liidu oemusest, ülesannetest, majandamisest ja arengusuundadest, tagamaks mõtestatud ja sihipärase tegevuse kaudu liidu stabiilne areng. Ettepanekud formuleeritakse järgmisel volikogu istungil.
Peremehetuks ehitiseks tunnistati Öötla külas endistel Johan Bergfeldtile kuulunud Arunurga A36 talu maadel asuv laut. 19.aprillil tegi volikogu otsuse selle ehitise hõivamise kohta ning pärast teadete avaldamist ajalehes „Järva Teataja“ ning elektroonilises väljaandes „Ametlikud teadaanded“ ei laekunud kahe kuu jooksul vastuväiteid ehitise peremehetuse kohta.
Otsustati alustada läbirääkimisi Peetri alevikus Kesktee 9 asuva kinnistu müügiks.
Informatsioonide osas räägiti Peetri Põhikooli ja Peetri Lasteaia ühendamisest üheks õppeasutuseks. Need kaks asutust korraldatakse ümber üheks asutuseks – Järva-Peetri Lasteaiaks-kooliks 2012/2013 õppeaastaks. Arutati ka võimalust töötutele mõeldud projekti „Tegusalt tulevikku“ elluviimiseks.
Sel korral puudus volikogu istungilt Urmas Dikker. Järgmine istung on teisipäeval, 20. septembril.

Reklaamteadetest nõndapalju, et vallavalitsus müüb kirjaliku enampakkumise korras Peetris Välja 2 asuvat korterit. Ja 8. oktoobril tähistame üheskoos valla 20.sünnipäeva. Kõigil, kel on 20aastasest vallast pilte, võiks neid meiega jagada (info vallalehes).

Järgmisesse nädalasse mahub ka Järvamaa laulu- ja tantsupeo ning noorte laulu- ja tantsupeo tänuvastuvõtt Laupa mõisas ning muidugi - 1. september. Seekord alustab Peetri koolis oma kooliteed 7 last.

16 august 2011

Hommikuses bussiliikluses on muudatusi


Alates 1. septembrist muutub maakonnaliinide 17 Paide-Peetri-Viisu-Paide ja 17-II Paide-Öötla-Peetri-Sargvere sõiduplaan. Hommikul on Peetrist väljumine senisest 4 minutit varasem (6:40 asemel 6:36) ning jõuab Paidesse 10 minutit varem (7:29 asemel 7:19). Buss ei sõida enam läbi Vedrukalt (ära jäävad Koordi küla ja Viisu tee peatused). Liin 17-II läheb 10 minutit varem liinile, nii et Peetri kooli õpilased peaksid uuel õppeaastal õigeaegselt kooli jõudma.
Bussiinfo internetiaadressidel www.peatus.ee ja www.jytk.ee

                             INFO
             Liin 17 Paide-Peetri-Viisu-Paide
                alates 1. september 2011
Väljumise kellaaeg
Peatuse nimi

6:10
Paide bussijaam

6:12
Kultuurikeskuse

6:14
Paide kutsekool

6:15
Sillaotsa

6:16
Vet.labor

6:21
Vodja tee

6:22
Vodja

6:23
Kurjavere

6:24
Vodja küla

6:25
Viru

6:27
Öötla küla

6:30
Öötla

6:32
Vana vallamaja

6:35
Peetri kool

6:36
Peetri

6:37
Peetri kool

6:40
Kareda

6:43
Vilismäe

6:45
Esna

6:48
Öötla

6:52
Koordi küla

6:55
Viisu tee

6:57
Viisu küla

7:00
Viisu osakond

7:01
Vodja

7:02
Vodja tee

7:07
Mäo

7:11
Vet.labor

7:13
Sillaotsa

7:15
Paide kutsekool

7:19
Paide bussijaam


                                 INFO

    Liin 17-II Paide-Öötla-Peetri-Sargvere-Paide

                     alates 1.september 2011

Väljumise kellaaeg
Peatuse nimi

7:20
Paide bussijaam

7:22
Kultuurikeskuse

7:24
Paide kutsekool

7:25
Sillaotsa

7:26
Vet.labor

7:30
Mäo

7:35
Vodja tee

7:36
Vodja

7:37
Kurjavere

7:38
Vodja küla

7:39
Viru

7:40
Öötla küla

7:42
Öötla

7:45
Esna

7:48
Vilismäe

7:51
Õle tee

7:55
Kareda

8:00
Peetri kool

8:01
Peetri

8:02
Kibuküla tee (nõudepeatus)

8:06
Müüsleri

8:08
Tuuleveski

8:12
Köisi

8:19
Peetri

8:20
Peetri kool

8:21
Peetri

8:26
Köisi

8:27
Änniste

8:29
Väike-Kareda

8:31
Suurpalu

8:35
Sargvere

8:37
Mäeküla

8:39
Põhjaka

8:44
Mäo

8:48
Vet.labor

8:50
Sillaotsa

8:52
Paide kutsekool

8:56
Paide bussijaam