26 august 2011

Pärast pärtlipäeva

September koputab uksele ja aeg on tagasi blogimislainele jõuda. Igasugused TeateTantsud on nüüd tantsitud ja lauluraamatud läbi lauldud. Ikka öeldakse nii, et "kõik on uus septembrikuus". Koguneme esmaspäeval komisjoniga valima Peetri Põhikoolile uut direktorit. Samal päeval autasustab Järva maavanem Tiina Oraste koolidirektor Ene Reinlat Järvamaa teenetemärgiga. 

Volikogu kogunes sel korras 23. augustil. Järva maavalitsuse arengu- ja planeeringuosakonna juhataja Ülo Ansberg tutvustas Järvamaa arengustrateegia 2011-2020 eelnõud. Omavalitsuste arvamusi ja ettepanekuid selle dokumendi kohta oodatakse septembri alguseks. Valminud arengustrateegiat esitletakse Järvamaa ettevõtlusnädalal novembri alguses. Pärast arengustrateegia kehtestamiseks algab töö Järvamaa arenguleppe uuendamiseks.
3. oktoobriks ootab Järvamaa Omavalituste Liit (JOL) ettepanekuid ja täiendusi JOLi strateegia 2011-2015 eelnõu kohta. strateegia koostamise eesmärgiks on kujundada ühine arusaam liidu oemusest, ülesannetest, majandamisest ja arengusuundadest, tagamaks mõtestatud ja sihipärase tegevuse kaudu liidu stabiilne areng. Ettepanekud formuleeritakse järgmisel volikogu istungil.
Peremehetuks ehitiseks tunnistati Öötla külas endistel Johan Bergfeldtile kuulunud Arunurga A36 talu maadel asuv laut. 19.aprillil tegi volikogu otsuse selle ehitise hõivamise kohta ning pärast teadete avaldamist ajalehes „Järva Teataja“ ning elektroonilises väljaandes „Ametlikud teadaanded“ ei laekunud kahe kuu jooksul vastuväiteid ehitise peremehetuse kohta.
Otsustati alustada läbirääkimisi Peetri alevikus Kesktee 9 asuva kinnistu müügiks.
Informatsioonide osas räägiti Peetri Põhikooli ja Peetri Lasteaia ühendamisest üheks õppeasutuseks. Need kaks asutust korraldatakse ümber üheks asutuseks – Järva-Peetri Lasteaiaks-kooliks 2012/2013 õppeaastaks. Arutati ka võimalust töötutele mõeldud projekti „Tegusalt tulevikku“ elluviimiseks.
Sel korral puudus volikogu istungilt Urmas Dikker. Järgmine istung on teisipäeval, 20. septembril.

Reklaamteadetest nõndapalju, et vallavalitsus müüb kirjaliku enampakkumise korras Peetris Välja 2 asuvat korterit. Ja 8. oktoobril tähistame üheskoos valla 20.sünnipäeva. Kõigil, kel on 20aastasest vallast pilte, võiks neid meiega jagada (info vallalehes).

Järgmisesse nädalasse mahub ka Järvamaa laulu- ja tantsupeo ning noorte laulu- ja tantsupeo tänuvastuvõtt Laupa mõisas ning muidugi - 1. september. Seekord alustab Peetri koolis oma kooliteed 7 last.