17 november 2010

Shalom *

Teen sedakorda lühidalt. Täna hommikul käisime Valduriga ASis Paide Vesi väikesel nõupidamisel. Natukene on vaja veel täiustada vee- ja kanalisatsiooniprojektiga seonduvat, hange kuulutatakse välja üsna pea ja projekteerimiseks läheb 2011.a. II kvartalis.
Eilne volikogu istung oli pikk ja põhjalik. MTÜ Peetri Küla Seltsile anti 10 aastaks tasuta kasutada mõned seni kasutusest väljas olevad ruumid koolimajast. JOLi 2011.a. liikmemaksu suuruse arvestamise eelnõusse teeme ettepaneku liikmemaksu nn võrdse osa vähendamiseks, et liikmete liikmemaks ühe elaniku põhiselt arvutatuna oleks võrdsem. Praeguse eelnõu järgi maksab üks Kareda valla elanik JOLi 88 krooni, Paide linna elanik aga 38 krooni.... Tänasest reedeni on Siiri koos teiste omavalitsusjuhtidega MINWA projekti raames õppereisil Soomes. Otsitakse ideid MINWA edasiseks rakendamiseks Järvamaal ning saadakse infot hajaasustuse veeprobleemide lahendamisest Soomes. Enampakkumise korras läheb müüki Peetris asuv Kesktee 9 kinnistu. Volikogu otsustas ka välja astuda Eesti Maaomavalitsuste Liidust, kuna meie arvates ei ole liit suutnud oma liikmete huvisid piisavalt kaitsta. Seoses euro kasutusele võtmisega muudeti mitmeid volikogu määruseid/otsuseid (nt 2000 krooni asemel on nüüd 127,82 eurot...). Maamaksu maksumäär jäi ka järgmiseks aastaks samaks (et siis 2,0% haritava maa ja loodusliku rohumaa eest ja 2,5% ülejäänu eest). 2010.a. lisaeelarve ja eelarve muutmise otsustas volikogu lükata järgmise volikogu istungi päevakorda. Kinnitati ka üks hajaasustuse veeprogrammi projekti aruanne. 
* Shalom tähendab heebrea keeles nii tervitust kui hüvastijättu. Mina teen siia järgmise sissekande detsembri alguses. Shalom, Jerusalemm. Shalom, ...