15 september 2010

Väga "lahe" pressikas - läbi rääkida tahaks, aga näed, volitusi pole...

Eelmise nädala lõpul andsid Linnade Liit ja Eesti Maaomavalitsuste Liit välja sellise pressiteate. Mõtlemisainet nagu oleks... Loll saab kirikuski peksa, teadagi :)

Valitsuskomisjonil puudub volitus omavalitsusliitudega läbi rääkida

Reedel Rahandusministeeriumis toimunud eelarveläbirääkimiste komisjoni koosolekul ilmnes, et Rahandusministeeriumi esindajatel on küll jäik positsioon kuid puudub volitus sisuliselt läbi rääkida. Praegu näib, et eesmärgiks on külmutada kohapealse elu korraldamiseks mõeldud ressurss kriisi põhja tasemel, sest isegi omavalitsuste ettepanek järkjärguliselt probleem lahendada ei leidnud aktsepteerimist.
Omavalitsusliitude Koostöökogu ja Valitsuskomisjoni rahanduse töörühmas täna käsitletud teemadest kõige olulisemad puudutasid linnade ja valdade järgmise aasta eelarveperspektiivi. Majanduslanguse, tööpuuduse ja elanike sissetulekute üldise vähenemise tõttu on pooltes omavalitsustes tulubaas langenud juba enam kui viiendiku. Jätkuvalt on ohu märgiks ka see, et kuigi majanduses prognoositakse kerget tõusu, siis elanike brutotulu üldine maht on võrreldes 2008. aastaga vähenenud 21% ning eelmise aasta sama ajaga võrreldes 10,9%. (http://portaal.ell.ee/6135)
Linnade Liit ja Maaomavalitsuste Liit on jätkuvalt seisukohal, et kohaliku omavalitsuse kui kohapealset elu korraldava lüli tulubaasi külmutamine  ja jäik hoiak omavalitsuste suhtes ei aita kuidagi kaasa kohaliku elu arenguväljavaadete paranemisele ja majanduse taastumisele.