07 juuni 2011

Hämarik hakkab koidule kätt andma...

Nonii. Oli see Järvamaa Arenguleppe ülevaatamine või Järvamaa Noortepäeva osaluskohvik või miski muu sündmus, aga kuskile ma oma hääle jätsin. Õnneks seda nädalavahetusel I naiste tantsupeol vaja ei lähe, aga muudeks elutoimetusteks küll :)

Aga ööd ei ole enam mustad ning paras aeg on välja mõelda, kes on tänavu väärt saama tiitlit Aasta Uustulnuk või Aasta Tegija. 
Varem on need tiitlid saanud:
Aasta Tegija
2007 - Soya Foods Baltic OÜ
2008 - Kunstiringi juhendaja Marvi Mihkels
2009 - Jõutõstja Margus Silbaum
2010 - Andres Laukse
Aasta Uustulnuk
2007 - Ansambel (juhendaja Andrus Kopliste)
2008 - Peetri kooli näitering (juhendaja Terje Truska)
2009 - Järva-Peetri ja Anna koguduste segakoor
2010 - Peetri Lasteaed (2. rühma avamine)

Ja ametlikult:
 Tiitlite saajad selgitatakse järgmiste põhimõtete alusel. 
• Tiitlid antakse viimase 12 kuu saavutuste/tegude eest. Tiitlid antakse üle Kareda valla jaanipeol. Tiitliga kaasneb autasu ja õigus süüdata jaanituli.
• Tiitlite saajad selgitatakse välja rahva arvamuse põhjal (kelle kohta rohkem ettepanekuid tuleb, on võitja).
• Aasta Tegija või Aasta Uustulnuka tiitlile võib esitada võib nii eraisikut, MTÜd, ettevõtet, asutust, perekonda, kollektiivi, kes oma tegevusega on positiivselt silma paistnud ja meelde jäänud või teinud 
valla arenguks midagi väga olulist. Aasta Uustulnuka tiitlile kandideerijale lisandub veel tingimus, et tegevust on alustatud viimase aasta jooksul. 
• Tiitlile esitatav peab olema Kareda vallaga seotud, s.t siin elama või tegutsema, sissekirjutus ei ole kohustuslik.
• Iga vähemalt kooliealine vallakodanik saab esitada mõlemale tiitlile ainult ühe kandidaadi. Kandidaatidele vanusepiirangut ei ole.
• Ettepanekud koos kandidaadi, paarilauselise põhjenduse ja ka esitaja nimega tuleb saata/tuua vallavalitsusse sekretäri kätte kinnises ümbrikus märgusõnaga „tunnustus“ hiljemalt nädal enne tiitli välja andmise kuupäeva, s.t 15. juuniks 2011.
• Kord Aasta Tegija tiitli pälvinud isikut võib uuesti esitada 5 aasta möödumisel tiitli pälvimisest.