23 oktoober 2012

Viinakuu keskpaiku

Eelmisel nädalal oli täiesti ajalooline nädal - märkmikus ei olnud mitte ühtegi ametlikku kohtumist-koosolekut-istungit-nõupidamist. Aga eks see selline "vaikus enne tormi" värk ole :) 
Täna-homme on riigihangete koolitus. Täna oli ka volikogu istung. Ametlik kokkuvõte veidi allpool. Ülehomme läheme MTÜ Peetri Lapsed esindajaga notarisse hoonestusõigust seadma - ikka sellesama bussipeatuse pärast, mis nüüd paika on saanud. Neljapäeval on ka vallavalitsuse istung ning Looduskaare kohtumine. Looduskaar on siis 3 valla turismikoostöö, mis võib-olla saab kunagi ka kolme valla turismiühenduseks. Siis reedel on JOLi üldkoosolek ning õhtul Järvamaa Spordiliidu 20. sünnipäeva tähistamine, kuhu ma ei jõua. Aga laupäeval on plaan jõuda Koigi mõisa, kus toimub Järvamaa käsitööpäev - meie korraldada on Järvamaa käsitööpäev järgmisel aastal. 
Järgmisel nädalal on nii JAPi kui Kesk-Eesti Jäätmehoolduskeskuse üldkoosolekud.
Toredatest uudistest veel nõndapalju, et maavanem on välja hõisanud need nimed, kes saavad tänavu Järvamaa parimate ettevõtete ja turismiarendajate tiitli. Meie esitasime konkursile kaks ettevõtet - OÜ Kaks Meistrit ehk Kalamatsi meierei ja OÜ Kilplane. Ja maakonna atraktiivseima turismiobjekti tiitli saabki Kilplala ning Kalamatsi meierei Aitale ja Jaanile läheb eripreemia mahetoodete arendamise eest. 
Pildil on üks silt Peetrist. See tähendab, et vee- ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimine hakkab nüüd lõpuks pihta. Igatahes palume juba ette vabandust, kui tööd kuidagi ebamugavust tekitavad.
Sel nädalal ehitatakse soojasõlmi koolimajale, lasteaiale ning meie majale ning kindlasti tekitab see ebamugavusi just lasteaias (sest koolipere naudib ju sügispuhkust). 
Koolipere ja mina tänan Elioni, kes kinkis koolile 3 arvutit. Aitäh!
Eelmisel nädalal lõppes registreerimine 2014.a. üldlaulu- ja tantsupeole. Mina kinnitasin kaks registreeringut: Peetri naisrühma ning Peetri ja Vodja koolide lastekoori oma.
Mis puutub meie turvatundesse, siis Kaitseliidul on uus rühm - Peetri rühm! Ja Koeru päästjad otsivad oma ridadesse üht päästjat! Lisainfot saab nt Kareda valla fännilehel FB-s. Ja lörtsi hakkab tulema, nii et viimane aeg talverehvidele mõtlema hakata!


Volikogu istungit peeti 23. oktoobril.
Volikogu kinnitas 2012. aasta lisaeelarve.
Seletuskiri Kareda valla 2012.a. lisaeelarve juurde. Selle koostamisel on lähtutud vallaeelarve täitmise aruandest seisuga 30.09.2012. Valla 2012. aasta eelarve tulud suurenevad 15 655€ võrra, valla 2012.a. põhitegevuse tulu on kokku 544 067,09€. Üksikisiku tulumaksu oli 2012.a. eelarvesse planeeritud 288 842 €. Seda suurendatakse 10 158€ võrra, üksikisiku tulumaksu laekumist planeeritakse 299 000€ (2011.a. laekus 288 559€).
Kaupade ja teenuste müügi eelarverida suurendatakse 2 000€ võrra, seoses suurenenud laekumisega sotsiaalasutuste majandustegevusest.
Erinevate sihtotstoetuste eelarverida suurendatakse 3 497€ võrra (esialgu planeeritud 2 300€; eelarve kokku 5 797€). Laekunud toetused tegevuskuludeks: 500€ PRIA-lt koolipiima toetuseks; 960€ Muinsuskaitseametilt Kadastiku kalmistu piirdemüüri hooldustöödeks; 1 310 Töötukassalt raamprogrammist „Kvalifitseeritud tööjõu pakkumise suurendamine 2007-2013“ struktuuritoetusest rahastatud palgatoetuseks; 227€ SA-lt KredEx elektriauto laadimispunkti rajamiseks; 500€ Kultuurkapitalilt Järvamaa rahvatantsupäeva korraldamiseks.
Põhitegevuse kulusid suurendatakse 17 167€ võrra. Planeeritud personalikulusid ei muudeta, muudetakse planeeritud majanduskulusid (suurendatakse 15 969€), samuti suurendatakse sotsiaalabitoetusi füüsilistele isikutele (1 471€).
Majanduse haldamise eelarvet suurendatakse 10 000€ võrra seoses kallinenud soojusenergia müügi hinnaga ning soojasõlmede ehitusega.
Haljasalade hooldamisega seotud kulusid suurendatakse 850€ võrra, samuti on eelarvesse sisse toodud jäätmekäitlusega seotud kulud (500€)
Tänavavalgustuse eelarvet suurendatakse 800€ võrra, seda Peetri ja Esna tänavavalgustussüsteemi remonttööde tõttu.
Elamu- ja kommunaalmajanduse vahendid kasutatakse munitsipaalelamufondi korrastamiseks ning eelarverida suurendatakse 700€ võrra.
Eelarverida „Ülalnimetamata elamu- ja kommunaalmajanduse kulud kokku“ eelarvet suurendatakse Muinsuskaitseametilt laekunud toetuse (Kadastiku kalmistu piirdemüüri hooldustööd, 960€) võrra.
Peetri rahvamaja eelarvet suurendatakse 500€ võrra – Kultuurkapitalilt laekunud toetus Järvamaa Rahvatantsupäeva korraldamiseks.
Peetri Põhikooli eelarvet suurendatakse 500€ võrra – PRIAlt koolipiimatoetus   
Vald tasub teiste omavalitsuste territooriumil lasteaias käivate laste tegevuskoha maksumuse, eelarvet suurendatakse 886€ võrra (9000 asemel 9886€).
Hooldajatoetuse eelarvet suurendatakse 520€ võrra ning muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse eelarvet suurendatakse 951€ võrra.
Põhivara müügist planeeritakse juurde 1 512€ (esialgne eelarve 5 478€; koos lisaeelarvega 6990€).
Valla arengukava aastateks 2013-2020 I lugemist jätkatakse järgmisel istungil.
Sel korral puudusid volikogu istungilt Tiiu Aas, Urmas Dikker, Rain Kuresoo ja Taavi Tikerpalu. Järgmine volikogu istung on teisipäeval, 27. novembril.