25 september 2012

Volikogu istungilt


Septembris oli volikogu istung 25. septembril. Volikogu otsustas teha Järvamaa Omavalitsuste Liidu (JOL) projektide sildfinantseerimise reservi sissemakse summas 465,80 eurot (loobudes Kareda valla nõudest JOLi vastu seoses MINWA projekti tehtid ettemaksuga samas summas). JOLi projektide sildfinantseerimise reserv luuakse, kui selle loomises on otsustanud osaleda kõik JOLi liikmed. 
Kooskõlastati Järvamaa ühistranspordi arengukava 2013-2018 eelnõu. Selle arengukava eesmärgiks on kujundada ühine arusaam maakonna ühistranspordi hetkeseisust ja arengusuundadest, et tagada läbi mõtestatud ja sihipärase tegevuse ning stabiilse arengu ühistranspordi kättesaadavus elanikkonnale.
Arutati Kareda valla arengukava aastateks 2013-2020 tegevuskava põhisuundi. 
Vallavanem Triin Pobbol suunati 02.10-06.10.2012 toimuvale Põhjamaade Ministrite Nõukogu mobiilsusprogrammist toetatavale õppereisile Soome Vabariiki ja Rootsi Kuningriiki. Vallavanemale makstakse päevaraha 5 lähetuspäeva eest vastavalt Vabariigi Valitsuse vastavale määrusele. 
Vallavalitsusele anti ülesanne alustada menetlust Kareda vallale kuuluva Peetri alevikus asuva Välja tn 12-18 korteriomandi võõrandamiseks kirjaliku enampakkumise korras alghinnaga 2000.-€.
Valdade võimaliku ühinemise ja haldusterritoriaalse reformi teemadel oli kõnelema kutsutud Tapa vallavanem Alari Kirt. 
Sel korral puudusid volikogu istungilt Rain Kuresoo ja Taavi Tikerpalu. Järgmine volikogu istung on teisipäeval, 23. oktoobril.