20 september 2011

Moodne värk

Täna avati Ämbra külas robotlüpsilaut, mis on tituleeritud Eesti moodsaimaks. Järvamaa Infoportaalis näeb laudast ka pilte ja Aktuaalses Kaameras on selle kohta uudislugu. Lüpsiseadmete paigaldaja esindaja sõnas, et kui kogu kompleks valmis (kohe varsti saab valmis laut erivajadustega loomadele, kuhu mahub üle 800 looma, ning varsti ehk ka täpselt samasugune 512 lüpsilehma mahutav laut), siis nii palju lüpsiroboteid ühes kompleksis - kokku 17 - on kõige lähemal üle ookeani Kanadas. Eks see parajasti Eesti põllumajanduse eripära ole - et mida rohkem, seda uhkem (nt Poolas ja Šveitsis on 2-3-4-lehma pidajaid palju). Oma lapsepõlvest mäletan, et Kaiu suurfarmis oli Eesti esimene lüpsikarussell, Saksa DV-st toodud, käidi seda nagu imeasja vaatamas, nüüd on imevigurid veel põnevamaks läinud. Hea meel, et lisaks laenuandjatele-ehitajatele-seadmete tarnijatele-jms- tänas AS Peetri Põld ja Piim hea koostöö eest ka Kareda Vallavalitsust.

Aga volikogu istung oli täna ka, kokkuvõte on selline:

Volikogu müüs ja rentis vallavara

Septembris peeti volikogu istungit teisipäeval, 20. septembril Peetri koolimajas.
Otsustati teha Järvamaa Omavalitsuste Liidule ettepanek muuta valmiva strateegia kehtivusaega. Järva maakonnastrateegia on koostatud aastateks 2011-2020, JOLi strateegia aastateks 2011-2015; need kaks maakondlikku strateegiat võiks olla koostatud samaks ajaks.
Otsustati müüa Peetri alevikus Kesktee 9 asuv kinnistu ning Kareda külas asuv Alma kinnistu otsustuskorras.
Kiideti heaks hajaasustuse veeprogrammi projekti „Viru ja Ülevälja kaevu rajamine“ aruanne.
Peetri keskkatlamaja, katlamaja seadmed ja soojustrassid ning soojusarvestid anti rendile SW Energia OÜ-le.
Järva maavanemalt otsustati taotleda munitsipaalomandisse Öötla külas asuv Arunurga maaüksus (maaüksuse pindala 3,11 ha)
Sel korral puudusid volikogu istungilt Ene Mikk ja Lea Heinaste. Järgmine volikogu istung on teisipäeval, 18. oktoobril.

Pildi tegi Anu Ansberg