01 oktoober 2011

Kõne Järvamaa hariduspreemiate kätteandmisel

Head õpetajad, koolijuhid, kolleegid ja teised head inimesed!

Riigitegelane Winston Churchill sõnas kord: „Ma olen alati valmis õppima, kuid mitte alati ei meeldi mulle, et mind õpetatakse.“ Ma usun, et ka Churchilli elus oli olemas Õpetaja suure algustähega. Kui igaüks meist oma õpinguaastatele tagasi vaatab, leiab ta mälusopist õpetaja, kelle peale sooja südame ja erilise tundega mõtleb. Võib-olla tundus see õpetaja kooliajal range ja liigselt nõudlikuna, kuid hilisemas elutees on tema õpetatust nii palju abi olnud. Minu elus on olnud paar sellist väga erilist õpetajat – üks neist näiteks eesti keele õpetaja Aino Vürst, kes õpetas nii emakeelereegleid kui kodanikuks olemist ka minu vanematele ning kes sel sügisel kolmveerand sajandit vanana läks tagasi klassi ette – ju on selles töös midagi nii kutsuvat, et see ei lase ka rahulikku pensionipõlve pidada.

Mul on hea meel, et tänavu esitasid kandidaate Järvamaa hariduspreemiatele ka lapsevanemad – see, et õpetaja head tööd ei märka ainult kooli või omavalitsuse juhtkond ning kolleegid, vaid ka lapsevanemad ja ühiskond laiemalt, on väga hea märk. Mul on hea meel, et ka tänavu oli kandidaatide hulgas meessoost isikuid. Ma ei taha kuidagi alahinnata naissoost õpetajat või minna soorollidesse, kuid ajastul, kus pooled lapsed sünnivad väljaspool abielu ning palju on üksikvanemaid, on meessoost õpetajal kanda ka isaliku kasvatuse roll.
Aga millised on need 32 õpetajat, kes tänavu esitati Järvamaa hariduspreemiate kandidaadiks? Valisin välja 10 märklauset, mida õpetajate kohta kirjutati.

 „Ta on avatud tänapäevasele ja uuele“, öeldi esimese kohta.
„Ta on suhtunud oma töösse suure kohuse- ja vastutustundega,“ lausuti teisest.
„Ta on suurepärane, abivalmis ja mõistev kolleeg, õpilaste innustaja ja toetaja,“ mainiti kolmanda kohta.
„Ta on aktiivne, kohusetundlik, arenemisvõimeline, õpihimuline, tegus ja väga suure töövõimega,“ nimetati neljanda kohta.
„Ta on oma töö, hoolimise ja eeskujuga andnud panuse paljude tublide noorte inimeste kasvatamisel,“ tähendati viienda kohta.
„Ta on riigi jaoks õpetaja suure algustähega, sest läbi oma töö ja tegemiste kasvatab ta õpilastes suuresti ka isamaalisust ja kodanikuks olemist,“ märgiti kuuenda kohta.
„Ta on leidnud iga päev iga lapse jaoks tunnustava sõna,“ teatati seitmenda kohta.
„Õpetaja on ta range, kuid samas meeletult hooliv ja pühendunud,“ sõnati kaheksanda kohta.
„Ta on inimesena soe ja avatud, kuid ka nõudlik ja põhimõttekindel,“ kosteti üheksanda kohta.
„Tal on kaunis kodu ja eeskujulikult kasvatatud laps, samuti palju häid koogiretsepte ja oskus teha käsitööd,“ öeldi kümnenda kohta.

Ma usun, et tegelikult vastab iga Järvamaa õpetaja kõikidele nendele tingimustele. On kurb, et õpetajate palgatõusu teema on jäänud vaid täitmata lubaduseks, kuid samas on hea meel, et ühiskonnas on tõstatunud selleteemaline laiem arutelu. Nagu ütles Bob Talbert, ajakirjanik Ameerikas –head õpetajad maksavad palju, ent halvad õpetajad lähevad rohkem maksma.

Soovin teile ilusat õppeaastat, olge eeskujuks ja innustajaks!

Aitäh!