12 september 2011

Keskea rõõmud

No mitte ei saa ütlemata jätta kõiki tänusõnu. Olen nüüd paar päeva "kuldses keskeas" olnud, minu FB konto uputas õnnesoovidest ja üldsegi on tore olla.

Täna hommikul kohtusime meie kütteoperaatoritega, nentisime, et hinnatõus on paratamatu, kuid plaane tulevikuks tegema peab. Ja Rahandusministeeriumi esindajatega leppisime kokku, et kohtume kuu viimasel nädalal. Homne ja ülehomne toob kaasa koolituse ja Järvamaa kultuurinõukoja koosoleku ja vallavalitsuse istungi. Kolmapäeval on Järvamaa vabatahtlike päästekomandode koosolek. Aga meie pöördusime eelmisel reedel siseministri poole. Koerus lubatud on koerus. Aga Koerus olema peab komando ka! 

Oleme teadlikud, et käesoleval ajal analüüsitakse päästekomandode liitmist.
Koeru komando on näidanud oma tegevusega, et ta suudab kriisiolukordades jõuda operatiivselt abivajajateni.
Turvatunne, mis on päästjate poolt aastatega tekitatud, on oluline nii  Koeru valla kui ka naabervaldade elanikele ja ettevõtjatele.
Lähimad komandod jäävad Koerust rohkem kui 30ne km kaugusele, see ei võimalda piisavalt kiiret sündmuskohale jõudmist. Koeru aleviku üheks suuremaks ohuallikaks on Koeru Hooldekeskus, kus on hooldatavaid üle 200, neist paljud liikumisvõimetud. Koeru vallas asuvad suurettevõtted AS Konesko, puidutööstus AS Natural, turbarabas tegutsev ettevõtte AS Prelvex, majutusasutus “Janune Kägu”, Endla looduskaitseala, Väinjärve suplusrand, lasteaed, perelastekodu, gümnaasium, kultuurimaja ja sellega samas hoones asuv noortemaja.
Kogu teeninduspiirkonna peale on asutusi veelgi enam. Koeru komando töö jätkamisest on huvitatud ka Lääne-Virumaa omavalitsus, Rakke vald. Vahemaa kahe keskuse vahel on ~ 14 km. Rakke alevikku läbib Tallinn-Tartu raudtee, mille kogupikkus läbi valla on 13,35 km, raudteel transporditakse muuhulgas ohtlikke veoseid. Lisaks asub raudtee kõrval lubjatehas, mis on suur riskiallikas. Rakke vallas asuvad gümnaasium ja lasteaed raudteest Koeru valla poole, juhul kui alevikus paikneva raudtee osal on toimunud õnnetus, siis sealtpoolsete komandode ligipääs õnnetuskohale on blokeeritud või suure ajakuluga. Lisaks on Koerule lähedal Piibe maanteel asuv Rakke valla Lahu algkool.
Naabervaldades Järva-Jaanis ja Karedal on tehtud vabatahtlikud komandod. Sealsed vabatahtlikud päästjad aga ei suuda täielikult teenindada lähiümbruses olevaid valdasid ning kõiki päästetöid ei ole neil õigus teha (suitsusukeldumine jne). Samuti võib vabatahtlikel puudu jääda vajaminevast tehnikast. Omavalitsuste valmisolek toetada vabatahtlikke rahaliselt ei ole võimalik piiratud eelarveressursi tõttu.
Arvame, et elukutseliste päästjate asendamine vabatahtlike meeskondadega on ebaotstarbekas ning vähendab tugevalt inimeste turvalisust siin piirkonnas.
Soovime, et arvestaksite inimeste turvalisusega ning säilitate Koeru päästekomando.

Lugupidamisega

/allkirjastatud digitaalallkirjadega/

Väino Tippi              Triin Pobbol                  Arto Saar                         Andrus Blok
Koeru vallavanem    Kareda vallavanem       Järva-Jaani vallavanem       Rakke vallavanem