05 mai 2010

Peetri - Järva-Jaani teest

Pöördusin maanteeameti poole, et teada saada, kuidas on tänavu lood kruusakattega teede tolmutõrjega ning millal töödega alustatakse. Nüüd potsatas postkasti vastus:


Tolmutõrjega on alustatud. Praegu teeb tolmtõrjet Paide jaoskond. Nr 15153 Peetri-Järva=Jaani teele ehitatakse freespuru kate ja pinnatakse. Sellele teele 2010-ndal aastal tolmutõrjet ei tehta. Kareda valla teedel tolmutõrje muudatusi rohkem ei tohiks olla.

See peaks olema tore uudis selle tee sõitjatele ning Ataste, Ämbra, Küti, Ammuta, Kuksema küla elanikele.