19 oktoober 2010

Mida teha kalmistult varastatud prügikastiga?

Mina ei oska tõesti öelda. Mind on kasvatatud nii, et tean, et surnuaialt midagi kaasa ei tooda. Ja kuskilt mujalt ka muidugi miskit näppu ei jää. Aga näed, üks kohe armastab neid Kadastiku kalmistu prügikaste... Märkasime seda eile Valduriga, kui me oma "vallatiirul" olime. Oli kuidagi naljakas vaatepilt, kui kogu prügi piinliku täpsusega ühte hunnikusse valatud oli. Või noh, mis siin naljakat on, kohe väga kurb on. See polnud esimene Kadastikult kadunud prügikast ja arvatavasti ei jää ka viimaseks... Oh mõistust.
Samamoodi kaovad viimasel ajal igasugused kuulutused ja teated kuulutustetahvlilt poe eest ja Peetri bussijaamast. Ma lolli järjekindlusega üritan neid bussiaegu sinna toppida, lollil ikka lolli aru, ehk ükskord on ikka nii, et "targem annab järele" ja vähemalt bussiajad püsivad...  :)

Aga nüüd panen siia vaid vallalehe jaoks mõeldud volikogu istungi kokkuvõtte ja lähen kaen, kuidas endised ja praegused naabrimehed tennist mängivad. Homme ootab JOLi töökoosolek ja tervislike valikute ja eluviiside soodustamise meetmest raha taotlemise nõupidamine. Ja Peetri kooli hoolekogu koosolek ka. 
Ja reklaamiminutid: sel reedel on Paides kogukonnakeskuses Kadri Roosi ettekanne "Elu keset Eestit". Mina olen seda ettekannet kord Esna mõisas kuulanud, aga see ei tähenda, et ma seda uuesti teha ei tahaks :) Ja varsti on Kadri töö vaatamiseks väljas Kareda Valla Maja kollases koridoris. Kuna selles töös on ka tükike vana raudteetammi, siis fotomeenutus meie kevadisest matkast...

Oktoobrikuisel istungil otsustas volikogu võtta pikaajalise varalise kohustuse AS-i Järvamaa Haigla uue hooldushaigla ehituse rahastamiseks. Järvamaa Haigla, mille aktsionärid on Järvamaa omavalitsused ja Tapa vald, on esitanud taotluse ning saanud positiivse rahastamisotsuse uue hoodlushaigla rajamiseks. Kogu investeeringu maksumus on 25 494 273 Eesti krooni ning omaosaluse suurus ca 9,2 miljonit Eesti krooni, millele lisandub intress ca 2,5 miljonit Eesti krooni. Kuna Kareda valla osalus AS-s Järvamaa Haigla on 4,125%, siis kujuneb omafinanstseeringu katmisel Kareda valla osaluseks kokku 482 625 krooni - 30845,35 eurot ning see jagatakse võrdselt 10 aastasele perioodile. Seega sihtfinantseeritakse AS Järvamaa Haiglat alates 01. 01. 2012. a. kuni 31.12. 2021. A 48 262,50 Eesti krooniga  ehk 3 084,54 euroga aastas.
Kuna 9.06.2010 vastu võetud ja 01.09.2010 kehtima hakanud koolieelse lasteasutuse seaduse muudatusega on koolieelsete lasteasutuste juhid direktorid, muudeti Peetri Lasteaia põhimäärust nii, et sõna „juhataja“ asendati sõnaga „direktor“.
Paide linn on algatanud strateegiadokumendi „Hariduse arengusuunad Paide linnas ja Süda-Järvamaal 2011-2016“ koostamise. Strateegiadokumendi koostamise eesmärgid on: koondada ühte arengudokumenti Paide linna ja Süda-Järvamaa haridusvõrgu kaasajastatud statistilised andmed; leida Paide linna ja naaberomavalitsuste koostöös kokkulepped haridusvõrgu arendamisest aastatel 2011-2016; võimaldada elanikele kvaliteetse haridusteenuse kättesaadavus kogu piirkonnas. Volikogu otsusas osaleda selle strateegiadokumendi koostamises ning nimetada omavalitsusüleste töörühmade liikmeteks: alusharidus – Ene Reinla, üldharidus – Ene Reinla, täiskasvanuharidus – Kaidi-Ly Välb, huviharidus – Tuuli Järva, hariduspoliitika – Siiri Tammiste.
Kuna Vahur Palu ei ole enam vallavalitsuse liige, otsustati Järvamaa Omavalitsuste Liidu üldkoosolekule ja Eesti Maaomavalitsuste Liidu Maapäevale vallavanem Triin Pobboli asendajaks nimetada Aivar Leinberg.
Seekord puudusid volikogu istungilt Urmas Dikker, Tõnis Aas ja Ene Mikk. Järgmine istung on 16. novembril.