19 aprill 2011

Vallavolikogu istungi kokkuvõte

Tänasel volikogu istungil otsustas volikogu delegeerida Kohanimeseaduses ja Ruumiandmete seaduses kohaliku omavalitsuse pädevusse antud küsimuste lahendamine vallavalitsusele
Kuna volikogu liikme Tõnis Aasa volitused volikogu liikmena lõppesid, valiti revisjonikomisjoni esimeheks Erko Einmann ning uueks liikmeks tema ja Urmas Dikkeri kõrvale Lea Heinaste. 
Otsustati alustada menetlust Öötla külas endistel Johan Bergfeldtile kuulunud Arunurga A36 talu maadel asuva lauda peremehetuse selgitamiseks, hõivamiseks ja peremehetuks tunnistamiseks. Kohalikele on Arunurga tuntud kui Pardi Leo maja.
Pärast volikogu otsuseid peremehetute ehitiste hõivamise kohta ning lähtudes sellest, et pärast teadete avaldamist ajalehes "Järva Teataja" ja elektroonilises väljaandes "Ametlikud teadaanded" ei ole kahe kuu jooksul laekunud vastuväiteid ehitise peremehetuse kohta, tunnistas volikogu peremehetuteks ehitisteks:
- Kareda külas endistel August Rüsternile kuulunud Vägara 22 talu maadel asuvad elamu, laut ja kelder ning
- Õle külas endistel Tõnu Jammerile kuulunud Sarapiku A28 talu maadel asuv elamu.
Esimese lugemise läbis ka Järva-Peetri Lasteaed-Kooli põhimäärus.
Rääkisime ka avalikust kirjast mulle, sellest, millest tänases Järva Teatajas lugeda võib. Minu ja Siiri vastust võib lugeda neljapäeval sealtsamast. Ja homme siit ka :)

Ja üks hea uudis Ehitusabi lehelt ka:
Riik laeb vooluveekogude ökoloogilist seisundi parandamise riigihanke raames lammutada mitu veskipaisu Esna, Pärnu, Õhne ja Piusa jõel, vastava riigihanke võitnud Insenerehituse AS küsis tööde hinnaks 1,53 miljonit eurot.
Hankelepingu raames toimuvad keskkonnakaitsealased projekteerimis- ja ehitustööd vanade veskipaisude lammutamisel või rekonstrueerimisel, kalateede, koelmualade rajamisel ja jõesängide puhastamisel.
Töö eesmärgiks on parandada vooluveekogude ökoloogilist seisundit ning vältida nende seisundi edasist halvenemist. Varasema info kohaselt kestavad tööd 4 aastat.
Vooluveekogude seisundi parandamisega luuakse soodsamad tingimused kalapopulatsioonide, sealhulgas nii rannikumeres kui ka siseveekogudel elunevate siirdekalade stabiilseks eluks ja kalavarude kasvuks.
Tööd toimuvad Esna jõel kogu jõe ulatuses, Pärnu jõel Türi–Särevere ja Kurgja paisul, Õhne jõel Leebiku ja Tõrva paisul ning Piusa jõel Korela, Tsüdsina, Tillo, Saarõ, Tamme, Keldre, Jõksi, Mako, Kelbä ja Oro paisul.