07 detsember 2009

Kuidas visata lutsu seaduslikult?

Taimo saatis mulle sellised õpetussõnad:

LUTSU VISKAMISEST
(allikas: http://maavara.blogspot.com/search/label/dolokivi)

Kui tahad "lutsu visata" - lapiku kiviga mööda vee pinda, ja lugeda, mitu hüpet kivi teeb, siis:
1. Hangi vee erikasutusluba, sest veeseaduse § 6 (3) ütleb: Vee erikasutus on vee kasutamine veekogu . seisundit mõjutavate ainete, .või tehnovahenditega vastavalt käesoleva seaduse §-le 8, mis ütleb, et vee erikasutusluba peab olema, kui . p 7) uputatakse tahkeid aineid veekogusse.
2. Võta teatavaks, et kivi, mida sa kavatsed visata, on maavara, sest vastavalt maapõueseadusele: maavara on looduslik kivim, setend, vedelik või gaas, mille omadused või lasundi lasumistingimused ja omadused vastavad kehtestatud nõuetele . Ah, et sa ei tea, kas vastavad nõuetele? Kui võtsid lutsu viskamiseks paekillu, siis võta teadmiseks, et ükskõik, on ta dolokivi, või lubjakivi, ikka vastab tingimustele:
a. 1) dolokivi - karbonaatkivim, mille karbonaatsest osast moodustab dolomiit üle 50%, MgO sisaldus on 14% ja enam ja lahustumatu jäägi sisaldus kuni 25%;
b. .
c. 8) lubjakivi - karbonaatkivim, mille karbonaatsest osast moodustab kaltsiit üle 50%, MgO sisaldus on kuni 14% ja lahustumatu jäägi sisaldus kuni 25%;
3. Ja kuna kivi on maavara, siis ole ettevaatlik, sest lutsu viskamine on maavara kasutamine: vastavalt maapõueseaduse §2 p 8) maavara kasutamine on maavara tarbimine seda võõrandamata või kasutamine looduslikus seisundis. (Sa ju ei võõranda lutsukivi ja kasutad seda looduslikus seisundis).
4. Kuna võidakse öelda isegi, et sa kaevandad maavara, sest vt maapõueseaduse § 8 p 7) maavaravaru kaevandamine (edaspidi kaevandamine ) on .maavara looduslikust seisundist eemaldamine, siis hangi kohe heaga maavara kaevandamisluba.