20 jaanuar 2010

Lutzust toe-loopi ja axelini

Nonii. Eile oli õhtul volikogu istung ning siis ruttu nina telerisse iluuisutamist vaatama ja ei jõudnudki kirjutamiseni.
Eile oli volikogus eelarve I lugemine. Läks enam-vähem. Tööd sellega veel on, sest eesmärk on eelmisest aastast veel tunduvalt konservatiivsem olla. Kärpekohad ei saa olla kohaliku omavalitsuse põhiülesannete täitmist halvavad. Samuti võtsime vastu ametikohtade loetelu ja palgamäärade tabelid. Väikese omavalitsuse puhul ei tohi unustada, et peame täitma kõiki KOKSi ja teiste seaduste poolt meile pandud kohustusi!
Volikogu mitteametlik seisukoht oli, et lasteaia uus rühm tuleb lähiajal avada. Tööd selle nimel on viimased paar kuud juba ka käinud. Samuti otsustas volikogu alustada terviseprofiili koostamist.

Tänane päev möödus JOLiga. Alustasime (vara)hommikul KENKi nõukogu koosolekuga. Eelmine nõukogu koosseis on teinud otsuse vahetada KENKi nime, nii et Kesk-Eesti Noortekeskuse asemel oleks Kesk-Eesti Noorsootöökeskus. Siis ei saa ka keegi küsida, miks KENKis piljardilaudu pole :) 4. veebruaril tähistab KENK oma 10. sünnipäeva ning siis kuulutatakse välja ka Järvamaa noorte aasta! Olen oma blogis sellest varem ka kirjutanud, väike moto on: Noored kohale! Aasta jooksul on plaan mõelda rohkem noortele ning tunnustada rohkem tublisid noori (Arto tegi ka ettepaneku korraldada konkurss "Järvamaa noor vallavanem 2010" :) :) )

Siis läks päev edasi pääste- ja kriisiteemadel. Nüüd on otsustamise koht, kas teha ühine maakondlik kriisikomisjon (kuhu siis kuuluksid omavalitsusjuhid+ päästejuht+ politseijuht+ haiglajuht jne ning mida veaks JOLis selle valdkonna eest vastutav inimene (ehk siis mina)) või teeks igaüks oma kriisikomisjoni (kuid siis jääb teadmine naaberomavalitsuse ressursitagavaradest nõrgaks).
Kõige lõpuks istusime koos JOLi juhatusega. Panime eelarve tulupoole lukku, kulupoolega tuleb tegeleda... Strateegiat ja muud ei jõua väga pikalt mõtiskleda, otsuseid on vaja kohe!
Homme kohtun Järvamaa Haigla peaarsti Andres Müürsepaga.

Hea meel, et saan nüüd tulpa "loen" lisada ka Kristjani blogi.

Eilses Postimehes oli väike uudislugu, et kaitseminister läheb Kosovosse missiooni lõpetama. Venna saatis pildi ka, et Taani pataljon suletud. Seega näeb venna Eestimaa talve ka ära! Raino tänased sõnad: käisin juuksuris, kutt ei suutnud aru saada, kuidas saab kuskil maailmas olla 20 kraadi külma. Kõik on võimalik, Eestimaal eriti.