18 jaanuar 2010

Töötu haigekassast

Paar nädalat tagasi tekkis ühel töötul vajadus kiireks operatsiooniks. Kuna ta oli ennast siiamaani töötukassas "märkimata" jätnud ning ravikindlustus hakkab toimima alles 31. päeva pärast, oli tal vaja kogu operatsiooniraha korraga välja käia. Kahjuks saab omavalitsus inimest sellisel juhul vaid osaliselt aidata...

Seepärast väike meeldetuletus, mis igale töötule (ja me kõik teame ju kedagi, kes teab kedagi, kes on nn pikaaegne töötu) marjaks ära kulub, Eesti Haigekassa kodulehelt pärit:

Tööandja poolt kindlustatud inimestel kehtib ravikindlustus veel kaks kuud pärast töö- või teenistussuhte lõppemist. Pärast seda ravikindlustus lõppeb ning kõikide tervishoiuteenuste eest (va.vältimatu arstiabi) tuleb inimesel endal tasuda.

Kui inimene on kaotanud nii töö kui ka ravikindlustuse, kuid soovib uuesti töökohta leida ja ravikindlustatu staatust säilitada, siis on tal võimalik ennast Tööturuametis töötuks registreerida. Töötul on õigus ka ravikindlustusele. Ravikindlustus tekib registreeritud töötule alates 31. töötuks registreerimise päevast. Osaledes aga Töötukassa suunamisel juba enne 31. päeva tööturukoolitusel, tööharjutusel või tööpraktikal, tekib ravikindlustus alates teenusel osaletud päevast. Kui inimesel on õigus töötutoetusele või töötuskindlustushüvitisele, siis hakkab ravikindlustus kehtima päevast, mil vastava toetuse saamise õigus tekib ehk tööturuameti või töötukassa positiivse otsuse tegemise päevast.