24 veebruar 2010

Sünnipäevakõne Järva-Peetri kirikaias


Hea vallarahvas, head külalised!

Sel veebruarikuul on igavikuteele läinud mitu Eesti riigi aja- ja mõtteloos olulist isikut. Eelmisel nädalal sängitati mulda Enn Soosaar. Üks tema mõte - demokraatiasse ei astuta, demokraatiasse kasvatakse - peaks meie peas olema nii täna, Eesti riigi 92. aastapäeval, kui ka kõikidel teistel päevadel aastas. Sest, nagu kasvatakse demokraatiasse, kasvatakse ka Eesti riiki, kasvatakse isamaa armustesse, kasvatakse emakeele hoidmisesse. Ja kasvatakse koos, hingatakse ühes.
Paraku ümbritsevad meid pidevad konfliktid. Me oleme konfliktis inimene inimese vastu, inimene omavalitsuse vastu, inimene riigi vastu, omavalitsus riigi vastu, ja mis seal salata - ka omavalitsus omavalitsuse vastu. Aga koos kasvades suudaksime neid konflikte vältida, siis, kui oleme avatud, ausad ja avameelsed. Siis, kui me kasvame ühes. Head kooskasvamist! Palju õnne sünnipäevaks!

Pildistas Ants Leppoja. Pildid siin