03 mai 2010

Sildade uuendamise aegu

Kolasin maanteeameti kodulehel ja avastasin sellise teate: 


Riigimaantee 15156 Anna –Peetri- Huuksi km 12,336 asuva Öötla silla ja pealesõitude ümberehitus

Hankelepingu objekti lühikirjeldus: Ehitatakse uus teraskaarsild. Teraskaare tüüp (Super Cor 27B ).
Kareda külas peab teostama tolmutõrjet kogu ehitusperioodi vältel. Ehitatakse uued pealesõidud koos uue katendiga 205m ulatuses. Peenrad kindlustatakse purustatud kruusast. Paigaldatakse uued liikluskorraldusvahendid ja põrkepiirded koos tähispostidega .

Lepingu täitmise aeg: 30.07.2010
Pakkumuste esitamise tähtaeg: 07.05.2010
Kontaktandmed lisainfo saamiseks: Ehitusosakonna  peaspetsialist Andres Plaat Tel. 325 8743; 524 8437
e-mail: Andres.Plaat@mnt.ee

Hankedokumentide saamise taotlused esitada info.ida@mnt.ee