02 juuni 2010

Maakonnakeskuse valud ja võlud

Täna kutsus Paide linn ülejäänud Järvamaa omavalitsused maakonna keskuse päevale. Kuigi teemapüstitusena pidime volikogu esimeeste ja vallavanematega eelkõige arutama, kuidas maakonna keskus saaks paremini täita oma rolli ja millised on ootused tõmbekeskusele, siis suuremalt jaolt keskendusime ikkagi kogu maakonna küsimustele. Minul on hea meel, et piiride tõmbamise asemel rääkisime me eelkõige teenustest, mida ov pakkuma peab, ning leidsime üheskoos, et Järvamaa Arengulepe vajab reformi.
Kesk-Eesti Jäätmehoolduskeskuse revisjonikomisjon istus ka täna koos. Lisaks numbritele ja rahadele vaatasime ka 2009.a. tegevuskava täitmist. Üldjoontes asi ok. 
JOLi juhatuses teemasid jagus ja üksmeelt näis ka täna täitsa olevat. Võib-olla tulebki sel aastal kevad teisiti.