18 jaanuar 2011

Läheb nagu lepase reega?

Ma ei tea, mis puust see regi tehtud olema peaks, et ta nii libedalt ei läheks. Eile läks ühe rekkaga Müüsleris niimoodi ja täna hommikul Vodjal bussiga naamoodi. Õnneks inimvigastusteta. Ja jällekord see seisunditasemete lugu, et libedusetõrjet ei ole kogu teel ette nähtud, seda tehakse vaid "ohtlikes kohtades" (nagu oleks täna hommikupoolikul kõrvalistel teedel olnud kohta, mis poleks olnud ohtlik...) Õhtu poole sadanud lumi olukorda siiski leevendas, aga seda ei tea, mis talvel veel varuks on. Nii et ettevaatust igatahes!

Nädalavahetusel Eesti valdade talimängudel meil nii hästi ei läinud, et veebruari lõpus lõppturniirile oleks jõudnud. Alagrupis kokku 4. koht ning minul vähemasti hea meel, et me neil mängudel jällekord osalesime. Eilsel Peetri kooli hoolekogu koosolekul valiti ka uus hoolekogu esimees, tema on Kaidi-Ly Välb. Hoolekogu aseesimehe ametit veab Birgit Itse.

Ja mulle tundub, et täna tegime me uue rekordi - volikogu istung kestis 4 tundi ja parasjagu veel peale ka. Volikogu kinnitas Kareda valla munitsipaalasutuste töötajate, omavalitusteenistujate koosseisud, ametikohad ja palgamäärad 2011.aastaks. Väga suures osas on nii koosseisud kui palgamäärad samad, mis 2010. aastal, need said vaid eurodesse ümbes arvestatud (ja kuna me ei liitunud kampaaniaga "euro hinda ei tõsta", vaid liitusime kampaaniaga "euro palka ei tõsta", on palganumbrid nüüd sendi täpsusega :) ). Mõned muudatused ka - kui varasemalt oli vallalehe toimetaja 0,25 kohaga koosseisuline töötaja, siis enam mitte. Peetri lasteaias on nüüd 0,25 kohta muusikaõpetajat ning Peetri koolis 0,1 kohta sekretäri. Ja Taimost kui valla arendusjuhist sai maa- ja keskkonnaspetsialist (ametikoha tööülesanded on suurelt osalt jäänud samaks, kuid heal lapsel ikka mitu nime: maanõunik, abivallavanem, arendusspetsialist, valla arendusjuht, ...). Samuti on koosseisudes nüüd 0,5 kohta Peetri rahvamaja juhatajale. Samuti muudetakse mõne töötaja ametijuhendit.
Volikogu alustas menetlust Kareda külas endistel August Rüsternile kuulunud Vägara 22 talu maadel asuva elamu, lauda ja keldri peremehetuse selgitamiseks, hõivamiseks ja peremehetuks tunnistamiseks. Vallavalitsusel tuleb nüüd hinnata ehitised, võtta need arvele ja avaldada Ametlikes Teadaannetes ja ajalehes "Järva Teataja" teade hõivatavate ehitiste kohta. Ilmselt tuleb selliseid hõivamisteateid veelgi, sest üks ja teine maja on veel omanikuta ja "õhus".
Volikogu otsustas pikendada volikogu liikmetele istungi eest tasu mittemaksmist veel ühe aasta võrra ehk selle aasta lõpuni.
Esimese lugemise läbis valla uus jäätmehoolduseeskiri, nüüd läheb see kooskõlastamiseks maavanemale, keskkonnaametile, tervisekaitseametile ja kellelegi veel :) Nagu ütleb selle eeskirja eelnõu esimene § - jäätmehoolduseeskiri kehtestatakse eesmärgiga rakendada ja täpsustada Kareda vallas jäätmeseaduse ja pakendiseaduse ning nende rakendusaktide nõuded, säilitada puhas ja tervislik elukeskkond, vähendada jäätmete kogust ning soodustada nende taaskasutamist.
Esimese lugemise läbis ka valla 2011.a. eelarve eelnõu. Plaan on see järgmises volikogus ehk 14. veebruaril kinnitada.
Pärnu Maakohtult saabus kiri, milles teavitati sellest, et seniste rahvakohtunike aeg saab läbi ning volikogul oleks vaja valida uus rahvakohtuniku kandidaat. Nagu ütleb Justiitsministeeriumi kodulehekülg - sisuliselt on rahvakohtuniku eesmärgiks esindada õigusemõistmises tavainimest, kes näeb kohtuprotsessi eelkõige humaansest, mitte juriidilisest aspektist. Kandidaadiks valiti Siiri Tammiste.
Kõige lõpuks tegid komisjonide esimehed kokkuvõtted 2010.a. tööst. Komisjonid on tublid olnud (miskipärast andsid nad ise hinnangu - rahuldav :) )!

Rahuldavat tublidust!