20 jaanuar 2012

Ega tali taeva jää

Möödunud laupäeval oli taliharjapäev ja vanarahva uskumuse kohaselt arvati, et see päev murrab talve selgroo. Et kui pool loomasööta alles oli, jätkus sellest kevadeni.
Aga 2012. aastal tuli see talve selgroo murdmine nõnda, et esimest korda said lumelükkajad tööd. Ja nii nad siis iga päev järjest töötavadki, tuisku ja tormi on parasjagu.
See, et ma viimasel ajal arvuti taha blogisse sissekandeid tegema pole jõudnud, on kohe üsna mitme asja süü. Eile õhtul otsustasin selle töö ette võtta, aga siis juhtus hoopiski nii, et meie suguvõssa sündis Lisett ning mida sa siis ikka pärast seda enam kirjutad :)
Möödunud kolmapäeval JOLi juhatuses sai räägitud nii rahast kui haridusest, sekka kinnitasime tänavused spordi-, kultuuri- ja noorsoopreemiate saajad (need kuulutatakse välja täna kell 18.00 Albus). Aga JOLi kokkuvõte on Järvamaa Infoportaalis üleval.
Esmaspäeval pidas Järvamaa Infoportaal oma 10. sünnipäeva. Tore, et aasta-aastalt üha enam uudistehuvilisi sinna lehele satub. Ja kindlasti on oluline, et portaal on puhas poliitilisest kemplemisest ja demagoogitsemist.
Teisipäeval oli selle aasta esimene volikogu istung. Esimese lugemise läbis Kareda valla 2012.a. eelarve. 2012.a. põhitegevuse tulude mahuks on planeeritud 518 tuhat €, kulude mahuks 509 tuhat €. Aasta investeerimiseelarve on 124 tuhat € ning plaan on võtta veeprojekti elluviimiseks laenu 115 tuhat €. Muudeti "valla munitsipaalasutuste töötajate, omavalitsusteenistujate koosseisude, ametikohtade nimetuste ja palgamäärade kinnitamine" määrust seoses sellega, et muutus alampalk. Muudatusi tehti ka valla eelarvest sotsiaaltoetuste maksmise korras. Rääkisime ka sellest, et haridus- ja teadusministeerium ootab arvamusi gümnaasiumivõrgu korrastamise kohta. Seekord puudusid volikogu istungilt Lea Heinaste ja Urmas Dikker ning järgmine volikogu istung on 21. veebruaril.
Hariduse teemadel soovitan lugeda Järvamaa Kutsehariduskeskuse juhi Rein Oselini arvamusartiklit teisipäevas Järva Teatajas. Tema välja toodud idee kutse- ja gümnaasiumiõppe ühendamisest väärib kaalumist. Täna algas kutsehariduskeskuses järjekordne eelkutseprojekt põhikooliõpilastele. Usun, et Järvamaa Kutsehariduskeskuse uuenenud taristu tõmbab uusi õppijaid ligi.
Eile pidasid oma 80. sünnipäeva Kodutütred. Kuigi ma Oisu Kodutütarde sünnipäevapeole ei jõudnud, andsin Peetri tublidele kodutütardele üle oma õnnesoovid. Jätkugu nendel tublidel tüdrukutel alati isamaa- ja emakeelearmastust, jätkugu kodukandi hoidmist ja südamesoojust. 
Järgmine nädal toob vallavalitsuse istungi (täna on viimane päev neile, kes soovivad korraldatud jäätmeveost vabastust...) ning JOLi üldkoosoleku. Ja järgmisel reedel kuulutatakse Mäo bussiterminalis välja järjekordne Järvamaa Aasta Tegu.
Uhket lotovõitu meie valda ei tulnud, kuid Peetri postkontorist (mille lahtiolekuajad on uuenenud!) on nüüd võimalik ka Bingo pileteid osta. Ja parasjagu hea aeg on hakata sooja tegema 6. Pitka matkaks. See Jalgsemalt Peetrisse kulgev 20 kilomeetri pikkune rahvamatk tuleb tänavu 19. veebruaril.