29 august 2012

Pärast pärtlipäeva

Eile oli volikogu istung. Sel korral oli põhiteemaks eelarve ja kõik sellega seonduv. Volikogu võttis vastu valla eelarve koostamise, täitmise ja tegemata jäänud väljaminekute kavandamise  korra. See kord ütleb ära, millised on eelarve koostamise üldised põhimõtted, milline on eelarve liigendus, kuidas koostatakse valla eelarvestrateegia ning eelarve eelnõu, kuidas menetletakse eelarvet, kuidas võetakse vastu lisaeelarva ning kavandatakse tegemata jäänud väljaminekuid järgmisel aastal ning kuidas toimib aruandluse pool - eelarve täitmine, eelarve vahendite kasutamise kontroll ehk finantskontroll ning aruandlus.
Esimesel lugemisel oli ka valla eelarvestrateegia aastateks 2013-2016, selle dokumendi juurde tuleme tagasi septembrikuisel volikogu istungil.
Informatsioonide osas rääkis Peetri Põhikooli direktor Janno Nau algavast õppeaastast - 1. septembrist on Janno ametinimetus Peetri Kooli direktor ning alustab siis ühtne õppeasutus. Õppeaasta saab tänavu alguse 3. septembril kell 12.00 Järva-Peetri kirikaias. Kui vihma sajab, on aktus koolimajas. Lasteaia osas on täitmata hetkel õpetaja ametikoht - nii et kõigil huvilistel palume lahkesti 3. septembriks oma avaldus ja muud vajalikud dokumendid teele saata. 1. klassis alustab tänavu kooliteed 10 uut õppurit.
Rääkisime ka käimasolevast ühisveevärgi- ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimisest. Kuna hanked on tehtud, on tänaseks teada, et meie jaoks kallineb projekt ca 45 000€ võrra, räägime KIKiga läbi meie laenulepingu muutmise tingimuste üle.
Vald osaleb projektis "Looduskaar" - see on kolme valla - Järva-Jaani, Kareda ja Koeru - ühine turismiprojekt, mille käigus valmib 3 minutit pikk reklaamklipp piirkonna kohta, voldik piirkonna kaardiga ning veebileht. Projektiks on raha saadud leader-programmist.
Müüsime enampakkumise korras maha Öötla külas asuva Arunurga maaüksuse - enampakkumisel pakuti alghinnast veidi suuremat hinda. Samuti tasusime eile ära AS Järvamaa Haigla uue õendusabihoone selle aasta makse.
Teedega on nõnda, et kui on ilma (mida miskipärast pole), saavad kruusateed osaliselt pealeveo septembri 2. nädalal. Samuti tuleb valda juurde üks uus bussipeatus - Liblikamäe bussipeatus Peetri ja Köisi vahel. Peeti bussipeatuse valmistegemiseks on lepingud tehtud.
Türi-Tamsalu matkaraja idee on uuesti tõusnud - lähikuudel luuakse ühine MTÜ, kus liikmeid 7st omavalitsusest, mis Türi ja Tamsalu vahele jäävad.