14 veebruar 2010

Järva-Jaani ja Kareda vallavanemate sõpruse ja hea tahte leping


Ammuta ja Kuksema küla piiril Sõbrapäev, 14. veebruar 2010.a.

Arto Saar, kes tegutseb Järva-Jaani vallavanemana, ja Triin Pobbol, kes tegutseb Kareda vallavanemana,

seavad eesmärgiks arendada kahe omavalitsuse vahelisi suhteid
ning on veendunud, et heanaaberlikkus, vastastikune lugupidamine ja koostöö kahe vallavanema vahel vastavad Järva-Jaani ja Kareda valla elanike huvidele
ning teenivad võrdsusel rajanevaid suhteid
ja on otsustanud rajada kindel alus omavahelisele sõprusele, teineteisemõistmisele ja koostööle,

sõlmisid käesolevaga Järva-Jaani ja Kareda vallavanemate sõpruse ja hea tahte lepingu alljärgnevatel tingimustel:

Sõpruses ja heas tahtes juhindutakse järgmistest põhimõtetest:
o Avameelsus: ettepanekutest, probleemidest ja erimeelsustest räägitakse otse ja keerutamata ning neile leitakse lahendus läbirääkimise teel;
o Ausus: oma huvidest ja eesmärkidest räägitakse teineteisele siiralt ja otsekoheselt;
o Avatus: koostöösse kaasatakse kõik sellest huvitatud naabervallavanemad, kes järgivad samu põhimõtteid.

Leping on koostatud eesti keeles kahes eksemplaris. See ei oma mingit juridiilist jõudu.

Arto Saar, Järva-Jaani vallavanem Triin Pobbol, Kareda vallavanem

Pildi tegi Andrus Eesmaa Järva Teatajast. Aitäh!