15 veebruar 2010

Ka EMOL vajab uusi tuuli

Homme on Tallinnas Eesti Maaomavalitsuste Liidu (EMOL) Maapäev ehk selle liidu kõrgeim organ. Rahulolematust selle organisatsiooni tegevusega on palju. Järvamaalt on seda kõige selgemini väljendanud naabervald Koigi, kes enam liidu liikmete hulka ei kuulu. Ka minule on kohati arusaamatuks jäänud EMOLi reaalsed võidud ja tulemused. Küll aga olen rahul ühe EMOLi juhatuse liikme - Jüri Ellrami - senise tegevusega ning toetan teda homme kindlasti juhatuse liikme valimistel.

Homme õhtul on volikogu istung. Ehk jõuame ka aasta ühe olulisema otsuseni - valla 2010.a. eelarve vastuvõtmiseni. Kui eelmisel aastal eelarvet kaitstes ütlesin, et tegemist on konservatiivse eelarvega, siis teeksin küll oma lausele "undo". Sest - võrreldes eelmise aastaga oleme tänavu eelarveread veelkord läbi käinud ja vähendanud märgatavalt ka neid ridu, millelt esialgu kuidagi vähendada ei tahtnud...

Tänane vallavalitsuse istung oli meeldivalt töine. Ja vaidlemiseks läks, mis on väärtus omaette. Igatahes otsustasime järgmisel vallavalitsuse istungil läbi käia kõik kehtivad lepingud (ja neid ikka on).

Eilne AK märkis ära ka minu ja Arto sõprade lepingu. Mulle meeldib selle lepingu viimane lause: See ei oma mingit juriidilist jõudu :) Tegemist siis sümboolse lepinguga, mil eesmärk ikkagi üks - olla avatud, aus ja koostööaldis.