27 november 2012

Kadripäeva järel

Kadripäeval oli mul nimepäev :) Ikkagi Katariina päev. Ja minu vanavanaema Amilde sai 98 aastat vanaks! Või siis - 98 aastat nooreks! :)

Aga täna kirjutan ainult volikogu istungist ning möödunud Järvamaa rahvatantsupäevast, seega tuleb üks pikem ja ülevaatlikum kokkuvõte üks teine kord.

Sel korral peeti volikogu istungit teisipäeval, 27. novembril.
Otsustati seada notariaalse isikliku kasutusõiguse AS Paide vesi kasuks veetorustiku osas Peetri alevikus Tervise, Välja tn 1 ja Kesktee 11 kinnistutel ning kanalisatsioonitorustiku osas Peetri alevikus Tervise kinnistul. Isiklik kasutusõigus seatakse tähtajatult ja tasuta tehnorajatiste ehitamiseks, omamiseks, valdamiseks, remontimiseks, hooldamiseks asendamiseks, kasutamiseks, kasutusse andmiseks ja muul viisil ekspluateerimiseks. Kasutusõigus seatakse torustikule ning torustiku kaitsevööndi alale, see on torustiku teljest mõlemale poole 2 meetrit. Selle asjaõiguslepingu sõlmimiseks anti õigused vallavanemale.
Muudeti määruseid „Erateede avalikuks kasutamiseks määramine“ ja „Kohalike teede ja mitteavalike erateede nimekirja kinnitamine“ nii, et 279 meetri pikkusest Uudismaa teest 47 muutus avalikust teest mitteavalikuks teeks.
Kiideti heaks Järvamaa Omavalitsuste Liidu 2013.a. liikmemaksu ning eelarve ja tegevuskava eelnõu.
Kiideti heaks Türi valla, Väätsa valla, Paide linna, Paide valla, Roosna-Alliku valla, Kareda valla, Järva-Jaani valla, Tamsalu valla ning MTÜ Türi-Tamsalu Matkatee vahel sõlmitav koostöölepingu projekt Türi-Tamsalu vahelise kitsarööpmelise raudtee tammile matkatee rajamiseks. Sellele koostööprojektile volitati alla kirjutama vallavanem.
Kareda valla arengukava aastateks 2013-2020 eelnõu suunati ülevaatamiseks ja ettepanekute tegemiseks volikogu komisjonidesse.
Võeti teadmiseks vallaeelarve täitmise aruanne 31. oktoobri seisuga.
Sel korral puudus volikogu istungilt Urmas Dikker. Järgmine volikogu istung on teisipäeval, 18. detsembril.


Järvamaa rahvatantsijad kohtusid Müüsleris

Kus need Kadrid keeruteve -
sinna keerab kesvanurme;
kus need Kadrid kallutavad -
sinna kasvab kaeranurme;
kus need Kadrid liiguteve -
sinna kasvab linanurme,
Kadri tahab teiste talule:
pildke lahti pike ukse,
laandke lahti laia ukse!
/Suure-Jaani/

Just nende sõnadega kutsus Peetri naisrühm kõiki Järvamaa rahvatantsijaid kadrilaupäevaks, 24. novembriks Müüsleri külasse Kiplaste Kotta ühiselt Järvamaa rahvatantsupäeva tähistama. Kokku tuli 15 rühma ja 160 tantsijat – Kilplaste Koda sai rõõmsat tantsulusti pilgeni täis!
Muhu kandis teati, et kadrilaupäeval peavad santivad kadrid ka pererahva tantsima panema – kes ei tantsinud, see sai kadakaga õige koosa. Nii algaski pidu Peetri naisrühma võimlemiskavaga – sellesamaga, mis tänavuseks Kalevi võimlemispeoks selgeks õpitud sai. Veel kuus tantsurühma kasutas võimalust oma tantsuoskust näidata – näiteks Türi segarahvatantsurühm Kaktus tantsis loo „Väike linn“, mis on kirjutatud Türi linnast.
Türi kandis teatakse aga seda, et kadripäeval peab ikka pillilugu saama ning 2 lõõtspilli peab ikka olema – nii oligi rahvuslikku muusikat tegema kutsutud ansambel Vennakese. Vahepeal sai mõnusasti omavahel juttu vesta ja kogemusi vahetada. Rahvatantsupäevalt ei puudunud ka traditsiooniline mulgipuder.
Rahvatantsupäeva õnnestumisele panid õla alla lisaks Kareda Vallavalitsusele Järvamaa Omavalitsuste Liit, Rahvakultuuri Keskus, Kultuurkapitali Järvamaa ekspertgrupp, Hasartmängumaksunõukogu ja E-Piim.
Minu suur tänu kõigile, kes olid abiks selle päeva korraldamisel: Terje registreeris rühmi ning valmistas igale rühmale kingituseks ühe hernekoti, seegi on kadripäeva komme; teine Terje leidis muuseumist põnevat materjali kadripäeva tähistamise kohta; Erko kujundas kõikidele rühmadele kaunid tänukirjad, mil ilutses Öötla hõbeaare; koolipere kõrvetas sõlele Peetri naisrühma nime; Anneli valmistas maitsva mulgipudru ning Thea juustupirukad viisid keele alla; Maret ja Tiina võtsid enda peale rühmade registreerimise kohapeal; Lii ja Birgit kirjutasid sündmusest toredad artiklid Maalehte ja Järva Teatajasse… Suur tänu kõigile Peetri naisrühma liikmetele – igaüks oli nõu ja jõuga abiks. Eriline tänu ka Peetri rühma juhendajale Anneli Karmale, kellega koos peokava kokku panime. Muidugi väga suur tänu ka kõikidele osalenud rühmadele – ilma teieta poleks nii toredat pidu kuidagi saanud!
Rahvatantsupäeva meene – puust sõlg – rändas Peetri naisrühmalt Aravete memmede rühmale Vokiratas, nemad on 2013.a. Järvamaa rahvatantsupäeva korraldajad.