24 veebruar 2013

Palju õnne sünnipäevaks!

Head sünnipäevalapsed!

Ärgu ununegu need, kes loonud
Eesti riigi, kaitstes isamaad ja merd. 
Kodurajadele rahu toonud, 
ohverdades oma tervist, elu, verd!

Need sõnad pani kirja eesti luuletaja ja kirjanik Jabob Liiv, Juhan Liivi vanem vend.
Küllap on paljudele tuttav lugu Juhan Liivist ja Estonia teatrihoone ehitamisest veel enne Eesti iseseisvumist sada aastat tagasi. Nimelt pannud Liiv valmivast teatrihoonest möödudes selle müüritisele oma mantli - sest raha tal hoone ehitamise toetuseks anda polnud. Aga see oli Juhan Liivi sisemine soov ja tahtmine - anda oma panus eesti kultuuri, eesti rahvuse, eesti keele, eesti meele säilimisel/säilitamisel.
Minu südamesoov on, et meil kõigil oleks südames see väike soov ja väike tahtmine - teha iga päev midagi, mis muudaks meid ja meie riiki ikka paremaks. Sest eesti kultuuri, eesti rahvuse, eesti keele, eesti meele ja Eesti riigi säilimine on teekond, mitte asi iseenesest.
Möödunud suvel avas siinsamas Müüsleris Müüsleri Saare Selts Andres Laukse eestvedamisel oma esimese näituse. Näitus kandis pealkirja "Vabaduse tee". Jah, ka vabadus on teekond, mitte asi iseenesest.
Märtsis jõuame sellel vabaduse teekonnal ühe uue verstapostini - 27. märtsil on Eesti praegune iseseisvusperiood olnud ühe päeva võrra pikem kui eelmine. Ehk mõtleme täna ja sel Priiuse Põlistamise Päeval ning tegelikult igal päeval, et Eesti on meile tähtis, armas ja oluline ning Eesti vabadus, eesti kultuur, eesti rahvus, eesti keel, eesti meel ja Eesti riik on meie ühine südameasi ja teekond.
Ilusat sinimustvalget Eesti riigi ja meie kõigi sünnipäeva!

Müüsleris 24.02.2013.a.